Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från juni 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Manipulation och "mind control" - del 3

Omedveten mindcontrol sker automatiskt för att få dig att känna sig otillfredsställd. Det enda sättet att skydda sig från den är att ifrågasätta samtidigt som man kliver ut ur sitt eget lidande och börjar känna att man redan är tillfredsställd. En process där man börjar tro på sig själv. Det är en simpel formel: Ju mer du älskar och tror på dig själv desto mindre beroende är du av flykter och att tillfredsställa dig i exempelvis droger, kickar och egotrippar. Om man förstår detta, ser man också bakom reklamen och konsumtionssamhällets tekniker att få dig att vara missnöjd för det mesta men lycklig i de korta stunderna av tillfredsställelse. Kom ihåg att mindcontrol handlar om att ändra på dig och det kan bara ske genom att du känner dig missnöjd. Ett av de mest uppenbara sätten som reklamen och media använder sig av är ”snygga” skådespelare som ger dig intrycket att du kan bli lite snyggare och mer omtyckt om du bara gjorde det... och det... och det...

Under omedveten mindcontrol sker något som också sker ”frivilligt” genom automatiskt kodning av ditt psyke. Förväntningar kan också kallas suggestioner och har en tidig historia genom hypnos och hjärntvättningsmetoder. Att ändra på våra omedvetna signaler är hela grunden att ändra vårt medvetna beteende. Det har man förstått redan långt innan psykologin utvecklade psykoanalys, stimulans och respons-psykologin och kognitiv beteendeterapi. Vi styrs mestadels genom våra inprogrammerade beteendemönster som ofta är omedvetna för oss – i den meningen att vi inte uppmärksammar dem medvetet hela tiden. Dagens omedvetna manipulation står först och främst marknadsförare för, de som ska locka oss att köpa produkter. Men en annan enormt stor omedveten manipulation står makteliten för. Det är kraftfulla intressen som påverkar i vilken riktning medierna ska fokusera. Information är i stort sett alltid färgad av olika intressen och mestadels är det de med mest resurser och makt som färgar av sig. Inom ”The Carcoyle Group” opererar så kallade ”Psy warriors” som bland annat verkar på de stora nyhetskanalerna CNN och som ser till att nyhetsflödet passar den rätta bilden som tillexempel i Irakkriget.

”There are 2 wars: Sword and mind” –Bernadotte

De största företagen använder också sig av olika “Psywarriors” eller “PR Byråer” som har som uppdrag att förfina informationen och dessutom mörklägga information som inte är önskvärd. En sådan mörkläggningskampanj har Burson Marsteller i uppdrag för att dölja suspekta och brutala metoder som bland annat företaget Monsanto håller på med i sina försök med genmanipulation. Detta är av yttersta vikt eftersom det trots allt är viktigt att ha folkets stöd, utan propaganda är det nästan omöjligt att genomföra de mål som är grundplanen. Tillexempel har USA och Europa kunnat genomföra en rad ingrepp i den personliga integriteten genom att hävda ”i nationens säkerhet”. Detta med den uråldriga propagandatekniken med att peka på ett problem (terrorismen) och presentera en lösning (mer övervakning och krig mot terrorismen).

Mind control sker alltså på många olika plan och handlar alltid om att få oss att bete oss annorlunda. Därför är en bra fråga att ställa sig själv, varför gör jag detta? Och när man tar in information från andra kan man också fråga sig, vilket syfte har människorna bakom detta? Genom detta kan man bli mer uppmärksam på flödet av information både medveten och omedveten. Ifrågasätt allt, reflektera över saker som ”den rätta kulturen”, ”den rätta politiken”, ”det rätta beteendet”. Det skapar en ökad frihet att kunna vara sig själv och få en ökad självmedvetenhet, annars blir man som en fjäder i en storm av olika människors kontroll och maktutövning. Saker är nästan aldrig vad man tror att dem är. Det är inte svart eller vitt, rätt eller fel, olycka eller lycka etc. Man får komma på sin egen väg genom reflektion och kritisk tänkande, se bakom det ”självklara” som aldrig är vad man tror.

/Jerry production @There is only ONENESS

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Manipulation och "mind control" - del 2

Omedveten mindcontrol

I dagens samhälle använts dock oftast omedveten mindcontrol. Det sker utan att vi är medvetna om det genom att antingen förändra vårt normala medvetandetillstånd eller att utsätta oss för omedvetna drifter som tilltalar våra begär och önskningar att få vara lyckliga, sedda och trygga. Något som alla människor vill känna sig. Så genom att koppla ihop argument med de här önskningarna kan man få ännu kraftfullare mindcontrol. För att se resultatet av detta är det bara att studera hur dagens konsumtionssamhälle har växt fram på hederlig krigspropaganda och med inspiration från psykodynamisk psykologi (Sigmund Freud och hans forskning om det omedvetna där han hävdade att människans grundläggande drifter är aggressivitet och sexualitet) där produkter kopplas ihop med olika känslotillstånd. Innan 40-talet gjorde man reklam om vad man kunde använda produkten till och med den nya marknadsföringen gjorde man nu framöver istället reklam för vad produkten framkallar för känslor (skönhet, fräsch, modern etc.) Först med att göra detta var Freuds kusin Edward Bernays som var den första att använda psykologiska termer i ”public relations”. Poängen var att göra produkterna så önskvärda som möjligt genom psykoanalytiska metoder. Bernays mest betydande uppdrag för honom själv var att göra en kampanj för tobaksbolagen för att få kvinnor att röka cigaretter. Med hjälp av en kampanj med en kvinna som tänder en cigarett för ”kvinnliga friheter” så gjordes cigaretten till en kvinnlig symbol för frihet. Efter detta började kvinnor röka i stor skala.

"We must shift America from a needs- to a desires-culture. People must be trained to desire, to want new things, even before the old have been entirely consumed. [...] Man's desires must overshadow his needs." - Paul Mazer (A Wall Street banker working for Lehman Brothers in the 1930s)

Det verkar uppenbart att hela vårt nuvarande konsumtionssamhälle har byggts fram genom att spela på människors omedvetna begär. Genom att få människor att känna sig otillfredsställda och visa hur man kan bli tillfredsställd genom produkter. Detta är en klassisk och grundläggande psykologi som visa män alltid har känt till så länge vi funnits. Det handlar om att skapa ett PROBLEM och sen presentera en LÖSNING. Detta koncept förstärker otillfredsställelsen inom oss, det som Buddha kallade för lidandet. Ju större lidandet/otillfredsställelsen blir desto större blir behovet av att leta efter tillfredsställelse i yttre ting som produkter. Konsumtionssamhället är en intelligent design av mind control som spelar på människors lidande. Så länge vi inte vänder oss inåt och förstår att vi redan har allt inom oss kommer vi vara beroende och fast övertygade om att vi ständigt behöver nytt. Detta kan bara ske genom att vakna upp ur det som verkar så självklart för de flesta människor. För om man ser sig omkring utan att ifrågasätta vad som händer så verkar det självklart att vi behöver konsumera tillfredsställelse.

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Manipulation och "mindcontrol" - del 1

Människan har alltid varit intresserad av att försöka få andra att tycka precis som dem själva. Genom exempelvis romarrikets utplånande av ”barbariska stammar” och den katolska kyrkans hetsjakt på oliktänkande människor och häxjakterna. Vi är människor och har olika kontrollbehov. Vi vill ha kontroll omkring oss men den visar sig vara sjuklig när vi försöker ta kontroll över vad andra ska tycka och tänka. Detta är något som de flesta människor sysslar med dagligen, nämligen att bekräfta sin egen världsbild och sortera bort oliktänkande. Detta i sin mening är mindcontrol. Det sker hela tiden så fort människor kommunicerar. Men oftast är de harmlöst så länge det inte finns starka ledare med starka grupperingar som tillsammans försöker övertyga andra. Det är en stark kraft som ofta är svår att stå emot för den ensamma individen eller den ”lilla gruppen”. Det jag vill jag fokusera på när det gäller mindcontrol är hur grupperingar försöker påverka varandra och vilka tekniker som finns tillgängliga. Mindcontrol betyder ungefär manipulation/påverkan.

“I have sworn upon the altar of God, eternal hostility against every form of tyranny over the mind of men” –Thomas Jefferson

Medveten mind control

Att försöka övertyga någon annan kan ske på många olika plan. Om man börjar på den mest grundläggande nivån så innebär mindcontrol att få någon annan att tycka som sig själv. Det är alltså ett försök till förändring i andra människors uppfattning vilket kan ske både på gott och ont. Men oftast sker det i egoistiska syften som i slutändan handlar om att ändra på människor genom kontrollerande eller manipulativa metoder. Tillexempel handlar en stor del om mindcontrol om att forma ”de rätta åsikterna” snarare än att uppmuntra den fria viljan och att utveckla alla individers fulla potential. Men för att förstå mindcontrol i samhället är det bra att först och främst se hur den fungerar i vardagliga möten mellan människor. Du känner säkert igen dig i att använda olika tekniker för att få sin vilja fram. När man är barn är man mästare på mindcontrol, mästare på att manipulera genom att tillexempel ge dåligt samvete till föräldrarna, skämma ut föräldrarna och hota dem och så vidare. Det handlar oftast om att skapa ”dåliga/hemska” känslor hos föräldrarna för att de ska ändra på sig. Detta är tekniker vi använder oss av i resten av livet och är en form av mindcontrol. För det är samma taktiker som används av auktoriteter i samhället mot medborgare som ska tycka på det ”rätta” sättet. Ett exempel är att om vi gör fel beteende så hotas vi av fängelse eller att spärras in på psyket. Men lika effektivt är det med den inbyggda gruppnormen att avvika från det normala eftersom människor tillsammans hjälper till och förtrycka oliktänkande. Ett annat mer vardagsnära exempel är att få oss och känna oss missnöjda med vårt gamla kök och vår gamla TV etc. för att få oss att vilja köpa nytt genom reklambudskap och PR.

Så själva grunden i medveten mindcontrol är att få oss att känna oss dåliga/hemska/underlägsna/värdelösa/otillfredsställda (med olika ord). Bara då fungerar mind control eftersom vi inte vill känna dessa känslor inom oss. Vi står helt enkelt inte ut och måste ändra. Ett av det mest klassiska exemplet i medveten mindcontrol är argumentet. Att framhäva fördelarna så pass skickligt att det framstår som ett ”självklart” val. Att få någon annan att tro att valet är självvalt och skapa känslan av frihet. Ett sådant exempel kan tas fram den amerikanska ”demokratin” där många människor är övertygade om att man kan påverka sitt land genom att välja antingen republikaner eller demokrater. Egentligen är det ett skapat val där det skiljer marginellt i politiska grundåsikter mellan de två stora partierna. Detta är att skapa en illusion om att man har ett val när man egentligen inte har det. Samma sak gällande de kommersiella medierna där valfriheten är oerhört begränsad när man börjar studera ägandeförhållandena inom dessa. Exempelvis styr fem amerikanska företag i stort sett all befintlig information i USA förutom Internet. I Sverige har medieföretaget Bonniers enorma ägarandelar i de kommersiella medierna. I de verkliga frågorna som rör maktstrukturer och rätten till kunskapsfrihet råder ofta en illusion om val för att dölja själva systemets sanning om hur mycket som egentligen sker ovanför huvudet på vanliga medborgare.

Om inte argumentet funkar har människor genom årtiondena använt sig av fysiskt våld och också hot om våld för att få igenom sina önskningar på andra. Dvs. Om inte andra håller med dig så kan man lika bra döda dem eller skada dem. Detta är grunden för alla krig och konflikter, att världsbilder krockar och man kan inte acceptera att andra är olika. Utan acceptans för andra precis som dem är sker mindcontrol, dvs att förändra individen till det ”rätta”. En stor apparat när det gäller propaganda är att måla upp godingen/ljus och den onda/mörker. Detta är främsta verktyget för att få med människor på den ”rätta” sidan. Återigen kan vi spåra tillbaka många av de här argumenten i amerikansk politik. Exempelvis så inledde USA sitt deltagande i första världskriget med att det ”är vår plikt att göra världen fri från tyranner”. Idag används ofta retorik med att vi är guds folk. George W Bush använde ofta budskapet att Gud är med oss och att amerikanerna är ljusets folk, samtidigt som irakierna å andra sidan gick i ”heligt krig”.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Världen i en synvilla - del 2

Politiker och framträdande människor i media formar inte världspolitiken i grunden. Det är och har alltid varit människor med pengarna som styr. Idag finns majoriteten av jordens rikedom koncentrerade bland ett väldigt få människor som har otroliga rikedomar utspridda i sina egna familjeimperier. Långt, långt rikare än Bill Gates officiellt dokumenterade rikedom. År 2000 presenterade FN (World institute for development economic research UN University) en rapport som visade världens fördelning i rikedomar. Det visade sig att 1 % av världens befolkning äger 40 % av jordens totala ekonomiska resurser. Alltså hade 358 människor har tillgångar som motsvarar 2,3 milarder av jordens befolkning. Är det jämlikt?

“A super-state controlled by international bankers and international industrials acting together to enslave the world for their own pleasure” – Rep. Lous McFadden

Två av dessa familjerna är Rotschilds och Rockefellers. Båda familjerna skaffade sig rikedom redan på 1800-talet då Rotschilds ägde Europas centralbanker och lånade ut pengar till de krigande makterna. Rockefellers var grundaren till ”Rockefeller oil” som var den första dollarmiljardären och hade monopol på oljeproduktionen i USA. Det har alltid funnits enorma pengar inom oljeindustrin och det är fortfarande en av de drivande krafterna till krig och konflikter, nu senast Egypten, Irak och Lybien. Deras egentliga uppskattade rikedom är för Rockefellers ofattbara 11 triljoner dollar och för Rothschilds 500 triljoner dollar. Rotschilds och Rockefellers har ägande i stort sett i all bankverksamhet i världen och med pengar kan man fixa allt, inklusive politiker och att iscensätta bankkrascher och krig. Det är en del av det centrala finanselementet som styr världen, främst genom västmakternas agendor och de döljer inte heller sin agenda för en världsregering styrd av de ”utvalda”, alltså de som har mest rikedomar;

“For more than a century ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents ... to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as 'internationalists' and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure - one world, if you will. If that's the charge, I stand guilty, and I am proud of it.” – David Rockefeller (Joined CFR 1949 and a chairman of the board 1970-1985)

Här är en bra överskådlig beskrivning av hur maktspelet egentligen fungerar och ett dokument som aldrig öppet kommer publiceras;

”The powers of financial capitalism had a far reaching plan, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country, and the economy of a world as a whole. The apex of the system was to be the bank of international settlements in Basel, Switzerland, a private bank owned and controlled by the worlds central banks which were themselves private cooperation’s. Each central bank sought to dominate its government by its ability to control treasury loans, to manipulate foreign exchanges, to influence the level of economic activity in the country, and the influence cooperation’s and politicians by subsequent economic rewards in the business world.” – Professor Carroll Quigley, Georgetown University. Rådgivare till USA:s president Bill Clinton under många år.

Det finns bara ett sätt för ondskan att gömma sig, och det är i mörker. Vi måste var och en bli vår egen auktoritet, stå upp för oss själva och avslöja allt mörker som finns i samhället. Mod föder mer mod. Kärlek ger mer kärlek. Vi påverkas långt mer än vad vi kan tro av hur vår omgivning agerar. Rädsla skapar bara mer rädsla, och krig bara ger en ny grund för fler krig. Att bomba sig till fred är inte fred, det är propaganda. Varje sida hävdar att dem är den ”goda” sidan och att dem kommer skapa fred. Vi måste se bakom allt detta, sanning och fred skapar goda människor. Den här världen är höjd i dunkel och i hemliga pyramid-maktspel som bara handlar om att skaffa mer och mer makt. Detta sker medan hälften av världens befolkning lever på mindre än 2 dollar per dag. Den bilden vi får se i media och av våra politiker är bara den förfinade och ytliga delen. Vi måste se bakom illusionen. Det sker ett tyst krig där de rika roffar åt sig. Vi blundar för verkligheten, vi lever i en bubbla för att vi ignorerar eller väljer att inte se. Uppmärksamheten vänds istället mot triviala problem och den traditionella nyhetsrapporteringen som inte kommer ändra någonting. Bara vi själva kan ändra situationen med ökad förståelse, insikt och handling för att stoppa girighet och korruption.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Världen i en synvilla - del 1

Media förvränger och överdriver bilden av verkligheten. Vi själva bryr oss oftast inte att ta reda på mer. Vi lämnar över ansvaret till andra. Vi hör om terrorister och bombningar men vi har egentligen ingen aning om vad som döljer sig bakom allting. Media nöjer sig med att förvränga världen och fokusera på dramatiska och skakande nyheter, ofta för att framkalla rädsla och oro för att sälja sig. Som ett exempel; om man granskar mediernas hotbild och jämför med de verkliga farorna säger fakta någonting helt annat. Jag tar upp USA som exempel eftersom de har gjort terrorismen till en utgångspunkt att skapa en slags kollektiv dödsångest. Under 2008 så dog det 560,000 i cancer, 34 017 i trafikolyckor, medan det under åren 1970-2007 dog 3,292 personer i terrorism. Det finns alltså 1 chans på 350 miljoner att dö av terrorism(!). Därför kan man tala om en förvrängning av verkligheten. Medierna är till stor del baserade på att rapportera om otrygghet i världen. Bilden av verkligheten stämmer inte överhuvudtaget, ändå formar medierna vår verklighetsuppfattning.

Mycket av den psykiska hälsan beror på hur man som individ anpassar sig till sin sociala omgivning. Om vi möter världen med rädsla för alla möjliga hotbilder kommer vi må sämre psykiskt. Det är viktigt att komma ihåg att det finns ett stort gap mellan vad vi tror, och vad vi egentligen behöver bry oss om som hot. Att känna sig trygg och bli kärleksfullt bemött är av yttersta vikt för att vi ska må bra och hindra destruktiva tendenser i samhället. Det är upp till oss att bryta oss ifrån mönstret.

”The only thing we need to fear, is fear itself” – Martin Luther King

Vi måste rikta blickarna mot de riktiga makthavarna och vara medveten och uppmärksam på propaganda som bygger på hot som inte är realistiska. Då ska varningsklockorna slå. Då agerar det en osynlig makthand som vill genomföra ändringar i samhället utan att låta människor få reda på det. Det enda som kan stoppa den destruktiva mänskliga historien med alla massmord och krig är kärlek mot medmänniskor och medvetenhet. Det krävs öppenhet och ifrågasättande utan att bli stämplad som terrorist. Man kan inte gå med på att hänga ut vissa grupper av människor. Det finns inget behov av att skapa fiender, det är bara brist på kärlek och en bakomliggande rädsla för olikheter.

"you're either with us, or against us" – George W. Bush (efter 9/11-attackerna, objektivt?)

Den största faran som finns med rädsla är att vi människor blir lättare att styras uppifrån av makthavare. Detta är i sig faran med ett samhälle där människor misstror varandra och blir passiva. Det är alltid mot de politiska makthavarna, kungarna, presidenterna, bankägarna, storföretagsledarna mfl. som vi ska rikta blickarna. Anledningen är att det överlägset största och mest realistiska hotet mot människor förutom naturliga dödsorsaker är mord som utförs av olika regimer, så kallade ”Democides”. Vi har sett massmord på ursprungsbefolkningar, under 1900-talet dog minst 260 miljoner civila, där de mest kända folkmorden utfördes av Hitler, Stalin, Mao, folkmorden i Rwanda och i fd. Jugoslavien. Makthavare är farliga, just för att de har makt. De kan utföra order om att döda och legitimera det. Därför måste vi uppmärksamma maktapparaten som den absolut största brottslingen på jorden. En annan faktor som förstärker effekten av att inte känna sig personligt ansvarig är en blind respekt för auktoriteter. Det är aldrig bra när vi slutar tänka själva, och låter någon annan göra det åt oss. Vi är intränade att lyda auktoriteter (genom föräldrar, i skolan, chefer etc.) vilket också kan utnyttjas av makthavare. Blind lydnad för ledare är ett återkommande problem i människans historia. Vi är svaga för auktoriteter och få vågar ens att ifrågasätta dem. De flesta agerar som ett får i fårskocken som följer fåraherden. Det är det riktiga hotet. Ett samhälle som styrs av auktoriteter som tar beslut i hemlighet utan ifrågasättande, det är då ondskan kan få rot.

”The bigger the lie, the more people will believe it” – Adolf Hitler


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg