Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från november 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Den uråldriga visdomen i myterna - handlar om ditt liv här och nu!


Mytologi och religion kan tyckas vara avlägset för oss själva och vårt liv men det är i själva verket högst personligt. Det är symboler för vårt eget liv, berättelser om vårt eget mänskliga drama. Alla yttre symboler som mytologiska berättelser och religiösa symboler, gudar och legender är en spegelbild av vårt psyke. Alla delar i det omedvetna ett gemensamt ”urpsyke” (kollektivt omedvetna som ärvs). Visdomarna pekar dit. Vårt omedvetna utgörs av ett ”språk” i symbolbilder och känslor, tänk bara på hur du drömmer på natten. Vårt medvetna liv har istället ett annat ”språk” som är rationellt, logiskt och dominerat av tänkandet. Vi kategoriserar, planerar och strukturerar vilket kan vara värdefullt men det utgör en bara en liten del av allt vårt liv.
 
Carl Jung, Joseph Campbell med flera menar att vårt omedvetna liv är nyckeln till att nå helhet i psyket. Vårt omedvetna är lika med mytologiska och religiösa symboler. Att förneka potentialen med att öppna upp hela vårt psyke är att stänga in sig själv i meningslöshet, trångsynthet och hjälplösa komplex. Livet i sig handlar om att få drömma, skapa, söka sitt inre, utforska mysterium och följa sin passion. När vi förnekar detta inre rika liv blir konsekvenserna en meningslös och kall kultur styrd av kontroll och falskhet.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Den uråldriga visdomen i myterna - Del 2:3


Död och återfödelse
 
Vårt moderna samhälle lider av en stor brist som är en konsekvens av att vi överger vårt symbolarv och kontakten med vårt omedvetna. Vi har lämnat kärnan i alla uråldriga kulturer, det som kallas ”övergångsriterna” som bygger på den universella visdomen att alla världens ting och varelser först manifesteras och måste sedan slutligen återvända i upplösning. Med andra ord; Skapelse, död och återfödelse i livets kretslopp där allting är i förändring. Gammalt måste dö för att ge plats åt det nya. Men vad innebär detta för mig?

Det är skillnaden mellan balans och obalans i psyket. Detta är en övergångsrit som används i stort sett alla kulturer för att markera hur vi behöver lämna vårt gamla ”ego-jag” med alla dess komplex från barndomen (som har med begär, hat, avundsjuka och självupptagelse att göra) för att födas i ett universellt ”högre jag” av visdom, frid och medkännande med alla varelser. Att födas på nytt i psykisk mening, självförverkligande, bli upplyst, nå nirvana (som betyder utsläckandet av begär, hat och självbedrägeri), nå gudsmedvetandet.

Alla visdomar lär ut denna inre psykiska övergång som gör oss hela. För att komma dit måste vi göra oss av med vårt ego-jag som i myter ofta symboliseras i form av draken, ormen och monstret, eller genom Buddhas möte med Kama mara eller med Jesus i öknen. Dessa är symboler för de prövningar som väntar oss i det omedvetna för att överkomma begär och rädslor för att bli hela. Rädslor håller oss fångna. Vi prövas genom vårt eget motstånd och våra egna rädslor för att nå livet bortom livet. Vi behöver ärlighet och mod för att göra vår egen övergångsrit/psykiska transformation.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Den uråldriga visdomen i myterna - del 3:3


Enheten med allt
 
Visdomen försöker visa oss balansen i vårt eget liv att finna helhet och mening. Kretsloppets princip med död och återfödelse, form och icke-form, kallas i vetenskap för energi, av melanserierna för mana, av hinduerna för shakti, av kineserna för chi och av kristna Guds kraft. Olika kulturer men samma princip. Allting är ett i många olika former. Men principen är att allting i universum är ETT. Medvetandet är evigt och oändligt. Men vårt psyke har ett begränsat medvetande, vårt ”ego-jag” kan bara uppfatta en liten del av det som är allt. Därför hamnar vi ständigt i missförstånd med sanningen om alltings existens. Vårt ego-jags tolkande krockar med allting och skapar lidande ju mer begränsade vi är och hur ovilliga vi är att vara i kontakt med vårt omedvetnas symbolik och budskap.

Vår livsenergi begränsas i trauman, saker vi önskar att gömma, rädslor vi fruktar och saker vi inte vill erkänna trivs i mörkrets omedvetna så länge vi inte vill möta det. Det är hjältemytens resa. När vi väl tvingas möta det och tar oss igenom det möts vi av en frihet, ett mysterium långt bortom egot, våra tankar, vårt sinne och allt vi någonsin kan greppa. Till slut inser vi att även all symbolik, alla ord och alla gudar bara kan förmedla skuggor av det som är bortom alla koncept. Nämligen det som är allt och ingenting på samma gång, det transcendenta. Källan till alltings energi och också källan till helhet i vårt psyke här och nu.

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Apropå vad zombies är...

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vi lever i våra myter (1:2)

Jag har alltid varit intresserad av myter, sagor och berättelser från alla världens olika hörn. De har berättats muntligt, i böcker, genom konst och film men också genom våra drömmar och i det undermedvetna. Myterna är alltid närvarande för oss människor. De berättar om mänskliga dilemman och vi kan lära oss mycket av dem - om vi lyssnar. Det finns visdomar i myterna. De är i högsta grad levande för oss, här och nu. Aktuella myter som jag vill dela med mig av är ”zombies” och ”hjälten”.

 
Zombies är ett väldigt populärt tema i de moderna berättelserna. De kan ofta beskrivas som en hjärndöd folkmassa som drivs av ett få basbehov som att äta upp andra för att överleva. De är ute efter färskt blod och kommer ofta i flock men är inte tillräckligt smarta för att samarbeta eller komma på några smarta lösningar. Zombies representerar på ett psykiskt plan den ”tanklösa och primitiva människan” som bara drivs av begär och girighet. De är en folkmassa som inte tänker kritiskt och aldrig reflekterar. De symboliserar hur en tanklös folkmassa kör över alla som inte är likadana som dem själva. Detta är också symbolen för hur svårt och ibland farligt det kan vara för en människa att stå upp för sig själv, att vara unik och få misslyckas inför andra. Vi hålls ofta tillbaka av en social fobi där vi bryr oss för mycket om vad andra tycker, och i rädsla så förverkligar vi inte vår potential. Vi fruktar att göra bort oss, tappa vårt rykte och därför vågar så få vara unika och våga tro på sig själva.

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg