Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från maj 2013

Tillbaka till bloggens startsida

VÄRLDENS INSIKT om en större medvetenhet… Del 1 (av 2)


 
Om det är något som kommer utplåna mänskligheten är det ignorans… Och om det är något som kommer rädda oss är det medmänsklighet och kärlek. Hur man än vrider på det blir det uppenbart.
 
Stort lidande följer av att bara bry sig om sina egna känslor och sina egna begär, att bli så upptagen av sig själv så att man inte längre bryr sig om att andra också lika mycket förtjänar att må bra och få kärlek.
Så ofta går våra människors egon före alla andra, andras ömma tår trampas på och vi hittar på anledningar och rättfärdigar varför just vi ska ha det bättre än dem. Varför vi förtjänar bättre, varför vi vet bättre…
När blev ignorans ett synsätt…?
 
Innerst inne vet vi alla att det är ren och skär själviskhet. Ett sätt att inte bry sig. Desto mer vi vänder ryggen åt detta och inte väljer att se, desto djupare går vi in i ignoransen. Vi har ingen tid över åt andra för att vi är så upptagna av att uppfylla oss själva. Vi har ingen kärlek över åt andra för att vi har slutit vårt hjärta och söker själviska flykter istället.
 
Vi blir självcentrerade bakom en egen hög mur, stöter bort problem, försvarar oss mot sanningen och ovilliga att se verkligheten. Varför ägnar vi så mycket energi åt vårt ego…?
 
Jakten på att uppfylla vår image och vår status, att alltid ha rätt, skryta med våra bedrifter eller upprätthålla en bild av oss själva – i andras ögon. Varför nöjer vi oss inte med hur vi är ?
 
Hur omöjligt kan det vara att se att acceptera oss själva så som vi är? Att faktiskt visa kärlek för den vi är, oavsett vad det är… Varför kan vi släppa våra murar? Omfamna och uppmuntra allt som är unikt. Att visa kärlek för den vi är, ger också kärlek till andra. Acceptera alla ”fel och brister”. Inte längre fly…
 
Vad som verkligen spelar roll är hur vi ser på oss själva.
Varför måste vi döma andra? Varför måste vi utesluta grupper?
 
Roten till problemet är vårt själviska EGO. Vi bygger gränser och separerar oss från andra. Kollektiva sådana egon är kungariken och kejsardömen… Men sanningen är att ALLA egon är illusioner, och kommer upplösas förr eller senare.
 
Att inte vara ärliga och acceptera oss själva så som vi är HÄR och NU, skapar ett ego som blir tydligt genom att vi vill ändra, kontrollera, äga, döma och jämföra våra upplevelser.
 
Vi är helt enkelt inte nöjda. Detta missnöje skapar ett lidande, och lidandet ger i slutändan upphov till hat, förakt, fördomar. Konflikter och krig mellan människor. Egon som kämpar om att vinna, erövra mest, ha rätt och kontrollera andra.
*
Hur kan vi lägga så mycket energi på denna galenskap? Hur kan vi välja att inte vara i frid, kärlek och närvaro? Hur kan vi vara så blinda?
Egot förblindar oss i vår själviskhet och ignorans. Detta är religionernas kärna, buddismen kallar det ”illusionen som skapar lidande” medan kristendomen kallar det för ”synd”, som betyder att missa själva syftet med sitt liv.
 
Alla religionernas grundbudskap är att vakna upp ur sin egen ”galenskap”.
Insikter av ett högre medvetande. Ett medvetande som existerar oberoende av egot. Ett medvetande som är alltid finns tillgängligt, som inte separerar, som inte dömer, som inte föraktar.
 
Ett medvetande som finns i ALLT. Det har kallats för ”Buddamedvetandet”, Fadern, Gud, Brahma och så vidare.
 
EN KÄLLA – med mängder av olika uttryck, språk och förklaringar.
 
Insikten av denna källa, av denna medvetenhet har kallats för upplysning, frälsning eller helt enkelt uppvaknandet. Medvetandet finns alltid här och nu. Vårt ego är begränsningen och hindret från att bara vara fria i detta.
En del upplever glimtar av denna medvetenhet, av att allting är ETT, av att jaget upplöses och det bara finns närvaro. Där vi accepterar och bara ÄR.
 
En del, eller de flesta kan inte föreställa sig att det finns något annat än att ständigt identifiera sig med sina tankar och sitt ego. Ständigt infångade i ett dömande och tänkande om det som hänt eller ska hända. Aldrig i nuet, aldrig HÄR. Djupt i illusionen, i galenskapen...

Taggat med: 

, , , ,

VÄRLDENS INSIKT om en större medvetenhet - DEL 2


 
Egot lever på kontroll och rädsla för vad som skulle hända om vi vaknar upp… tankar som att vi skulle förlora greppet om verkligheten om vi slutar att tvångsmässigt tänka ut allting. Men i själva verket är sanningen att medvetenhet är att vakna upp TILL verkligheten. Att inte längre fly och ignorera nuet.
 
Medvetenheten är vad som behöver bli starkare, att börja bli medveten om det som faktiskt sker här och nu. Sinnet är uppbyggt så att vi har uppmärksamheten på det vi tror och tycker är mest SANT och INTRESSANT. Medvetenheten ökar därför när vi ser det ”verkliga nuet” som mest intressant. Men så längre vi tycker det är viktigast och intressantast att tänka ut allting, döma och jämföra oss med andra då växer vårt ego.
Det är därför vi behöver ha en stark tro, eller med andra ord - en stark vilja, att söka sanningen annars blir vi kvar i egots illusion av verkligheten. Där vi hellre låter vårt ego styra vår upplevelse. Egots natur finns inom oss alla, i olika former och livnär sig på att former som att klaga och nedvärdera andra och oss själva, att hata och förakta vissa egenskaper, att ha rätt och vinna över andra.
 
Egot kan visa sig dels genom identiteten att vara rik och skaffa mesta möjliga status mot andra genom girighet och korruption, men lika mycket kan det också visa sig genom att skapa ett ego som livnär sig på svaghet, att människor ska visa sympati och tycker synd om dem.
 
*
När vi tar en identitet och blir känslomässigt engagerade i att vara MOT något, då växer vårt ego och vårt omedvetna hat. Vi kräver någonting. Så snabbt växer det in hat och oförståelse. Upptäck det inom dig själv… Lyssna och öppna dig för din inre värld. Vem är detta ”jag” som du kallar dig själv? Är du verkligen ärlig och god mot dig själv?
 
Det är upprepade tankemönster som du GÖR sanna, genom att om och om tro på dem. Vi kan kalla det galenskap och orsaken till otroligt mycket onödigt lidande. För när allt kommer omkring, kan bara lidandet ske i våra sinnen. Vi är dörrvakten. Vi har nycklarna…
 
Nuet är nuet, obeskrivligt, mystiskt, unikt, obegränsat. Fullständigt uppenbart och simpelt i sin form. Sanningen talar för sig själv. Nuet är den enda sanningen och det är alltid så perfekt som det är perfekt. Du kan försöka, men kan aldrig argumentera emot det. Du kan försöka kämpa emot det, säga att det är helt fel, fruktansvärt, hemskt, hålla på och klaga på hur orättvis Gud, grannen eller politiken är… men sanningen är att bara du kan hjälpa dig själv genom att acceptera och släppa taget. Alternativet är att kämpa mot själva livet i all oändlighet, att sluta sig i negativa känslor och bitterhet.
 
Varför göra så mot sig själv? ? ? ?
Först när du släpper taget om det, då kan kärleken komma in, och kärleken är vad som verkligen förändrar både dig själv och andra i grund och botten… Inte kontroll, inte kamp, inte rädsla. Bara kärlek och acceptans i varje stund.

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar