I dystra och mörka tider där världen tycks hotas av stormakternas girighet, miljöproblem, utrotning av djur, finansoro, psykologisk oro och så vidare.. I dessa tider finns också mycket hopp, ett uppvaknande till sanningar som dolts för folket, viljan att ändra, använda ekologiska o miljövänliga alternativ... En ny andlig våg som inspirerats från öst med forskning om medvetande och meditation.
 
Vi vaknar upp ur ett själviskt och trångsynt tankesätt till medkänsla och öppenhet..

"Människan utgör en del av en helhet vi kallar Universum, en del som är begränsad i tid och rum. Hon upplever sig själv, sina tankar och sina känslor som något avskilt från resten - en slags synvilla i medvetandet. Denna synvilla skapar ett fängelse i det att den begränsar oss till personliga begär och tillgivenhet till bara några få människor i vår närmaste omgivning. Vår uppgift måste vara att befria oss från detta fängelse genom att vidga vårt medvetande till att omfamna alla levande väsen och hela naturen i all dess skönhet" - Albert Einstein

"Om du försöker komma bort från dina självcentrerade motiv - ilska och så vidare - och bli mer omtänksam och mer medkännande till andra, kommer det till sist gagna dig själv mer än något annat. Därför brukar jag säga att en klok självisk människa bör handla på det sättet. Enfaldiga själviska människor tänker alltid på sig själva och resultatet blir negativt. Kloka själviska människor tänker på andra och hjälper andra så mycket de kan, och resultatet blir att de själva gynnas" - Dalai Lama

"All lycka som finns i världen härstammar från en önskan att alla skall vara lyckliga...
Allt lidande som finns i världen härstammar från min egen önskan att bli lycklig" - Shantideva
 
Kosmos är en enda levande organism och vi är alla en familj som behöver ta hand om varandra! Inte vara emot varandra och utnyttja varandra i själviska syften. Alla handlingar slår tillbaka. Sann medkänsla och kärlek innefattar ALLA levande varelser.