Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från oktober 2013

Tillbaka till bloggens startsida

My musical project

So this week it was 50 years ago that the "Tape recorder" was invented and sold to the markets. Many people in 70´s, 80´s and 90´s enjoyed making their own "homemade mix-tapes". Even then, the story was the same as today with piracy.. the music industry was really worried and even put up a propaganda that this really was the end of music. Not very true as we look back... I also made mix-tapes back then, it was my first DJ-project in the early 90´s. Today i am still love to mix music.. And this is my last DJ-project, just visit my page to listen.. enjoy! -> https://soundcloud.com/dj-hakuna-akili/the-chemical-psyche <-

Taggat med: 

, , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FATTIGDOM & RIKEDOM

Idag den 17 oktober är det "Internationella dagen mot att utrota fattigdomen"... Frågan är om världen lyckas med detta eller inte?

När media pratar om "fattigdomen i världen" så är det ofta den här studien som de hänvisar till.. Enligt den här statistiken har fattigdomen halverats sedan 1990. Idag finns 700 miljoner färre extremt fattiga i världen trots befolkningsökningen. I utvecklingsländerna har andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar minskat från 47 till 22 procent mellan 1990 och 2010.
 
Det här är statistik från världsbanken... en källa som inte är självklar som den mest neutrala organisationen på planeten. De är istället kända för att skuldsätta världens länder och bygga en farligt centraliserad bankvärld.
 
Absolut och relativ fattigdom
 
Om man tittar på hur man faktiskt mäter fattigdom är det intehelt självklart vad man kallar fattigdom.
Forskare och organisationer har diskuterat hur fattigdom ska mätas i 200 år. Antingen är fattigdomen absolut, det vill säga ett existensminimum. Eller så är den relativ, det vill säga inkomster under en viss andel av medelinkomsten i ett land.

Världsbanken förespråkar måttet absolut fattigdom. Med det måttet är alla som inte har mer än max 1.25 amerikanska dollar om dagen fattiga, oavsett omständigheterna. Detta är en väldigt låg nivå, och gör att man till exempel inte tar hänsyn till hur jämnt fördelade jordens resurser är.. Inom EU mäts fattigdom relativt. De som tjänar 60 procent av medianinkomsten riskerar fattigdom, vilket i mina ögon är ett mer rättvist sätt att mäta på.
 

Skillnaderna mellan rika och fattiga
 
Om man ska sammanfatta världen ekonomi snabbt så kan man säga att utvecklingsländerna, mest i Östasien har många rest sig ur den absolut värsta fattigdomen.. I afrika, söder om Sahara är fattigdomen fortfarande nästan lika illa som på 90-talet. 
 
I västvärlden, USA och i Europa har inkomstklyftorna ökat snabbt.. De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Samtidigt blir allt fler fattigare och studier varnar om hur västvärlden är på väg in i farlig situation. Röda korset kom i år med en uppmärksammad studie där de skriver om Europa..
 
"De humanitära konsekvenserna kommer att bli långvariga med social utslagning och stor oro för framtiden. Det ger grogrund för ökad främlingsfientlighet och extrema åsikter."
 
I 22 av länderna har andelen människor som är beroende av Röda Korsets matbistånd ökat med 75 procent mellan 2009 och 2012. 3,5 miljoner människor köar i dag för att få mat. 43 miljoner i Europa kan inte äta sig mätta varje dag och för första gången i modern tid tvingas barn i Europa leva under svårare förhållanden än sina föräldrar. Jämfört med en första rapport från oktober 2009 har läget försämrats dramatiskt. 120 miljoner människor i Europa lever i riskzonen för fattigdom enligt EU:s statistikbyrå Eurostat.
 
Att klassklyftorna till synes obönhörligt vidgas i land efter land ifrågasätts inte längre av någon. Siffrorna är glasklara, senast i rapporten Divided we stand: Why inequality keeps rising från industriländernas egen samorganisation, OECD. En institution vanligtvis känd för sin marknadsliberala hållning. Den visar att den rikaste tiondelen av befolkningen i OECD-länderna har drygt nio gånger så hög inkomst som den fattigaste.

Men den mest dramatiska förändringen är att den rikaste en procenten av befolkningen lägger beslag på en allt större del av vad samhället producerar. 1 % av världens befolkning äger mer än 40 % av alla resurser.
 
I USA har utvecklingen gått längst – där gick 8 procent av alla inkomster till den rikaste procenten 1979, knappt 30 år senare hade andelen ökat till 17 procent. Under samma tid har medelamerikanens reallön inte ökat alls. Inkomstklyftan mellan rik och fattig i USA är nu större än den varit på över 40 år.
 
I Sverige...
Enligt OECD så hade Sverige 1995 de minsta inkomstskillnaderna av alla 34 OECD-medlemsländer. I dag har Sverige halkat ner till en 14:e plats, och är det land där både inkomstklyftorna och den relativa fattigdomen ökar mest. 1995 var det knappt fyra procent av svenskarna som levde i relativ fattigdom - 2010 var det nio procent. Samtidigt visar undersökningen att bland de som har det bäst ställt i Sverige så har inkomsterna ökat ytterligare - det vill säga klyftorna har blivit större.

i Sverige tjänar en börs-vd på ett år mer än en industriarbetare gör under ett helt yrkesliv. I dag är direktörens lön 46 gånger högre än arbetarens, år 1980 var den ”bara” 9 gånger så hög.

Hot mot demokratin
 
Rikedomarna blir allt mer pyramidlik med en väldigt rik elit som äger allt mer av jordens resurser. De får allt mer makt och inflytande över politiken. Politiken går alltmer att köpa för pengar. Demokratin är under stort hot. Korruptionen i främst USA men också i EU hotar mänskliga fri och rättigheter, samt förmågan att vara med och påverka beslut. Vi riskerar att gå tillbaks i utvecklingen och styras av en rik elit som inte har någon som helst omtanke om människors liv, annat än att tjäna pengar och roffa åt sig allt mer. Vi har redan sett utvecklingen i USA med sitt enorma massövervakningsprogam och fråntagandet av alla rättigheter för de som kämpar för sanningen. Fascismen är skrämmande nog på väg till "frihetens land" där korrupta och paranoida maktmänniskor styr och ställer över folks huvud.

Först måste vi säga stopp för självisk girighet och korruption, inget hemlighetsmakeri och hemliga möten i skymundan för allmänheten. Medierna måste också bli fristående från privat ägande med sina själviska syften att undanhålla information. Fristående medier behövs, protester behövs, medvetenhet behövs!

Sedan behöver hitta sätt att skapa politik där resurser är jämnt fördelade, och det absolut viktigaste att ingen ska behöver vara fattig i en värld av enorma rikedomar och resurser som räcker gott och väl till alla.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Real Power is not what you see

Most important message on whats going on...

Time to expose the hidden powerstructure!!! it is time for change.. we can no longer accept the bankers and the big co-operations to rule our life with their corrupt and unhuman ways to rule the world..
 
It was conducted by a team of researchers at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland. They studied the relationships between 37 million companies and investors worldwide, and what they discovered is that there is a "super-entity" of just 147 very tightly knit mega-corporations that controls 40 percent of the entire global economy...
 
But the global elite don't just control these mega-corporations. According to Hudes, they also dominate the unelected, unaccountable organizations that control the finances of virtually every nation on the face of the planet. The World Bank, the IMF and central banks such as the Federal Reserve literally control the creation and the flow of money worldwide.
 
Here is a short and very good explaining from the former worldbank employee.. thanks to whistleblowers (insiders that choose to reveal the truth)
http://www.youtube.com/watch?v=gHVgRgYdCsQ#t=164

Taggat med: 

, , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar