Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från februari 2014

Tillbaka till bloggens startsida

”No more turning away”


When i listen to this lyric by Pink Floyd I feel very strong that all we really have to work on is our own ignorance. That ignorance makes us blind for other people, for the world around us and ourselves. How can we put someone out of our hearts? How can we judge and condemn others? This is only possible when we are blind, ignorant and caught in our own judging thoughts. We make up stories in our mind and believe it to be true without conscious reflection about it. In our blindness we believe things to be right or wrong, good or evil, worthy or unworthy and so on. We end up creating a separate reality based on our own judging mind.


In our deeper wisdom we know it is not true, we made it true only by believe it to be so. Our deeper wisdom knows that nothing is absolute. Everything and everyone have all the spices of life and it is in itself a mystery, a potential for good, evil, ugly, beautiful and so on. Nothing is written in stone. When we judge and decide what things are we are closing this mystery and appreciation for what is. We think we already know and get caught in our minds – and become tragically blind for the present moment.

Everything has it all, and depends on how we see it, on what perspectives. To free ourselves from ignorance is to open our hearts, be present and alive. True love and true acceptance has room for everyone and for every feeling. True love is not clouded by our judging mind because it embraces all – no matter what. It has no demands, and no rules. It is not exclusive or hidden. It has room for everything. To not turning away means that; in every given moment we can embrace and be open to life, or we can close down and judge in our own illusion.
 
Jerry

Den helande galenskapen - psykisk hjälp?

Jag läste nyligen en kurs på universitet som handlade om schamanismen och dess terapeutiska effekter, det var en väldigt upplysande kurs om hur medicinmannen använder sig av sina egna erfarenheter och tekniker för att hjälpa andra med det som kallas ”sjuk i själen”. Psykiska blockeringar blir också fysiska blockeringar som för in oss i negativa mönster. Vi blir orklösa och förlorar livsenergin.

När vi idag får sådana problem går vi till psykologer och terapeuter för hjälp men förr i tiden hade schamanen den här rollen. Hon/han besatt den största kunskapen om vårt psyke eftersom det var en person som rest i det omedvetna, mött stora hinder, rädslor och ”överkommit sin egen galenskap”. Att resa i sitt eget omedvetna kallas ”själsresa”/”soul flight”, erfarenheten av detta kunde direkt hjälpa andra som gått förlorade i psyket. Schamanen hade alltså stor erfarenhet av att ha gått igenom egna kriser och mött sig själva.

Psykologen Carl Jung menade också att det var av största vikt att psykologen hade hanterat sina egna kriser och fått erfarenhet av detta innan personen kunde vara till hjälp för andra. Problemet idag är att det är långt ifrån att vara så, de flesta går igenom en högst teoretisk utbildning med målet att skaffa sig ett välbetalt statusjobb. De saknar erfarenhet och står ofta handfallna med mediciner som enda väg. Processen är långsam och ibland hopplös. Hur ska de förväntas hjälpa andra under ett sådant pressat tidsschema?

Schamanens huvudsakliga praktiska redskap är själva ”transen”/”extasen”. Det skulle kunna ses som att personen som är i trans blir galen och sinnessjuk. Men detta redskap är högst effektivt för att nå enorm visdom och insikt om vårt psyke. Anledningen är att vi för en stund kan ”gå bortom tankarna” då själva problemet hör ihop med hur vi tänker. Hur vi ser på världen och på oss själva – blir vår verklighet. När vi är omedvetna om detta kan vi blint fångas i malande och upprepande tankar som tvivlar, som dömer, som oroar sig. Vi upprepar exempelvis att jag inte duger, att ingen bryr sig, att det inte finns någon mening, att världen är hopplös och så vidare.

Det blir som en upphängd grammofonskiva som kör samma spår och har fastnat. Att se att man själv gör detta kan vara väldigt svårt när man väl har blivit deprimerad. Därför har medicinmannen använt sig av transen, som en slags uppskruvad version av kognitiv beteendeterapi. ”Transen” är ett alternativt medvetandetillstånd, precis som kan uppnås vid meditation, rytmiskt dansande, fastande, vaka, droger och andra överväldigande upplevelser som når bortom vår logiska, normala tänk.

Observationen är själva nyckeln i helandet. Observationen av dig själv, hur du väljer att se på världen, på dig själv. Hur varje liten tanke påverkar din verklighet. Medvetenheten om dig själv är den starkaste medicin som finns. Det visste schamanen likaväl som psykologen gör idag, om inte med än större visdom och större praktiska erfarenheter att hjälpa personer.

Här är ytterligare tips för den som vill bekanta sig mer med schamanismen;
Boktips: "Way of the shaman"
Filmtips: "Manifesting the Mind: Footprints of the Shaman" [länk: http://www.youtube.com/watch?v=dD72W57wEJc]
 
& en ny DJ mix som jag nyligen skapat: "Shamanic flute ecstasy"
--> https://soundcloud.com/dj-hakuna-akili/shamanic-flute-ectasy
 
djerryg1@hotmail.com

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Övervakningen i samhället - överblick

Varje dag hör vi om hur diverse myndigheter och regeringar dels avslöjas för hemliga övervakningsprogram, men också samtidigt stiftar lagar för ökad laglig rätt att övervaka människor. Dessutom har nu också personer börjat utnyttja och tjäna pengar på offentlighetsprincipen (Lexbase). Våra liv ligger fullständigt blottade för de som vill se. Privatliv på internet har blivit en öppen bok. Det skrämmande med detta är att myndigheter väljer att lägga sådana enorma resurser på att övervaka människor. Varför? Litar inte regeringen på sina medborgare där hela den demokratiska principen bygger på tillit?
 
Vi som medborgare måste stå upp och försvara personlig integritet och frihet att få uttrycka det man vill utan att behöva misstänkas. Jag tycker det borde vara en självklarhet att endast människor som är misstänkta för allvarliga brott med en klar och tydlig hotbild skall kunna övervakas och avlyssnas. Vanligt, hederligt folk skall lämnas i fred och myndigheter ska upphöra med att spionera på vanliga människor.

Massövervakningen är mer omfattande än vi misstänkt. Svenska folket förväntas finna sig i att bli övervakat, utan att ställa besvärande frågor om saken. FRA-lagen tvingades igenom trots försök att stoppa den.
 
Dessutom har polisen nu för tiden så många möjligheter att övervaka, avlyssna och kontrollera folk att allt inte går att hålla i minnet. En person behöver inte ens vara misstänkt för brott för att drabbas.
 
Toppa sedan detta med EU:s datalagringsdirektiv. I Sverige tillämpas det så att data om alla svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner lagras. Rubbet.
 
Det är helt enkelt ett övervakningsträsk. Andra liknande lagar är;
 
IPRED - Intellectual Property Rights Enforcement Directive - Förändrade förutsättningarna för upphovsrättsinnehavare att begära ut information om misstänkta fildelares internettrafik, för att underlätta för dem att fälla fildelare.
 
Swift-lagen - Ger det amerikanska underrättelsetjänster tillgång till information om finansiella transaktioner till, från och inom EU i syfta att hitta terrorister. Med tanke på Snowdens avslöjanden om att NSA även har spionerat på företagshemligheter finns det anledning att tro att information därifrån kommer till användning på andra håll.
 
Under förhandling är "TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership" - är ett stort handelsavtal mellan EU och USA som förhandlas just nu. I och med omfattningen och maktfördelningen mellan parterna så kan bland annat upphovsrättslagstiftning och motsvarande PUL (personuppgiftslagen) påverkas om det ska kunna införas.

I en demokrati måste man respektera individen och se människor som fria medborgare. Inte som undersåtar. Inte som kollektiv. Inte som siffror i excel-ark. Inte som tänkbara skurkar som ständigt måste övervakas och kontrolleras. Makten utgår från folket. Folket är du och jag!
 
Jerry Gustavsson. djerryg1@hotmail.com

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Världsbankens korruption

Avhoppare avslöjar att världsbanken används för global pengatvätt, det 'är advokaten och ekonomen Karen Hudes var under tolv år hög tjänsteman vid Världsbanken (IMF). Hon vittnar nu om den systematiska och svåra kriminalitet hon och hennes kolleger bevittnade vid FN.. Här är ett kortare inslag;

 
--> https://www.youtube.com/watch?v=c7E9SUwlooE#t=20

..och här är hennes hemsida --> http://kahudes.net
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vi har låtit bankirerna styra våra liv tillräckligt länge nu, vi har gjort bankerna till vår tids härskare som dikterar våra liv. Den dolda makten ligger i pengarna, och det är bankerna som lånar ut pengarna till alla individer och till staten. Alla är skuldsatta och knähundar åt detta stinkande system av korruption och girighet..

Här är lösningen att balansera upp samhällets ekonomi i grund o botten;
 
Det enda rätta är att låta staten, dvs medborgarna, styra mängden pengar som sätts i omlopp - då kan vi utkräva politiskt ansvar för dumma ekonomiska beslut av våra folkvalda och inte försöka ställa anonyma bankirer till svars. Korkade ekonomiska beslut kan göras av både folkvalda och bankirer, skillnaden ligger i ansvarsutkrävandet. Helt enkelt: Bankirer ska inte ha rätt att trycka upp pengar ur tomma intet.
Det finns många som står bakom detta förslag; bland annat här -- http://www.ekonomiskreform.se
 
Jerry Gustavsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Musik med budskap

<


Musik är fantastiskt och ovärderligt!! Vad skulle vi vara utan musik? Det är en viktig krydda som gör allting mer smakfullt. Musik kan också sprida riktigt bra (och dåliga) budskap runt hela världen, i den meningen kan musiken vara politisk - och därför uppfattas som ett hot mot den rådande samhällsordningen.

Men det är samtidigt så viktigt att musiken får vara just denna motpol och frihet att uttrycka sina åsikter och världsbilder. Musik ska komma från hjärtat, från passionen och känslan. Den ska förmedla något djupare som kryper in i vårt inre och berör oss. Sådana texter tycker jag att Bob Marley har skapat som ingen annan likt honom. Tillsammans med slagkraften från reggaerytmen har hans musik spritt sig till jordens alla hörn i vitt skilda kulturer. Han har enat människor likt ingen annan och i hans texter finns fantastiska budskap om livet som jag älskar.
 
Här är hans son "Stephan Marley" som skapat en låt jag vill tipsa om och lyssna på texten;
 
--> https://www.youtube.com/watch?v=TU-IUEy_-mE#t=12

Taggat med: 

, ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar