"The Happiness Hypothesis" (lyckotesen) är titeln på en bok skriven av Jonathan Haidt. En professor i psykologi som jobbar inom fältet för positiv psykologi, ett område från början var en idé om att utveckla våra positiva sidor som motpol mot hur psykologin allt mera kom att fokusera på att diagnostisera sjukdomar. Haidt är en insiktsfull person som inte begränsar sig utan söker som han skriver "Modern sanning i uråldrig visdom", med insikter från allt från religion, filosofi till sociologi och biologi. Det är en väldigt bra bok med en bra blandning mellan personligt berättande, citat och teorier.

Detta är också hans utgångspunkt; Hur finner vi mening i våra liv? ..och vad gör oss lyckliga? Frågor vi alla söker i olika former. Den kanske största insikten i detta sökande är inte det färdiga svaret, för det finns inget enkelt sådant. Insikten handlar om vem som ställer frågan. Att lära känner oss själva, KNOW THYSELF. "I believe the answer can be found only by understanding the kind of creature that we are, divided in the many ways we are divided."
 
Haidt har funnit att det mänskliga sinnet är splittrat på många sätt, att vi själva tror vi har kontroll och är medvetna om allt vi gör, men i själva verket styrs vi till stor del av omedvetna och automatiska drifter. Så som våra djupa instinkter, mönster och vanor. Han använder metaforen "Elefanten och ryttaren", vår medvetna vilja måste anpassa sig till elefanten som har en egen vilja och egna mål. De måste lära sig att samarbeta och komma i balans. Vi måste alltså lära känna elefanten inom oss. Till exempel behöver vi tålamod och kunna acceptera att allting inte sker direkt som vi vill. Vanor och tankesätt tar tid att ändra. Metoder för detta är helt enkelt självkännedom, reflektion och tålamod som bland annat utövas i meditation eller i kognitiv beteendeterapi.

Ett tema genom hela boken är att vår splittrade natur också skapar ständiga motsättningar som gör att vi inte ser helheten. Som att tillexempel forskning och religion måste stå mot varandra istället för att vara öppna och lära av varandra. Detta är "The myth of pure evil", ondskans ursprung, att vi utesluter vissa åsikter och människor som inte tycker som vi gör och därför har fel. Det är början på ondskan som i värsta fall rinner ut i fördomar, konflikter och fundamentalism. Haidt föreslår därför att "Happiness comes from between", det finns bra värden i det mesta så länge det inte blir extremt och ensidigt. De största visdomarna finns där vi inte vill se den, i våra fiender och i vårt eget mörker (det vi gömmer undan).

Haidt skriver "Happiness is not something that you can find or acqiure directly. You have to get the conditions right and then wait." Han jämför oss med en växt, vi behöver de rätta förutsättningarna för att blomma upp. Vi behöver både vårt perspektiv och inställning till livet (life is what you deem it), samt de yttre förutsättningarna.
 
I vårt inre kan vi välja att fokusera på det positiva i livet, se färgerna i det grå och vara optimistiska och höja oss över det fokuserandet på problem och bekymmer. Vårt sinne är som en bandspelare och riskerar att fastna i samma destruktiva spår. I vårt yttre liv kan vi finna ett "FLOW" i livet. Flow är ett annat ord för att vara uppslukad. Sådana tillstånd som uppstår när vi är helt inne i det vi gör. Sådana aktiviteter kan vi göra mer av, speciellt om vi kan göra det genom jobbet eller med andra människor i olika sammanhang. Vi kan utnyttja våra styrkor, vår passion.

Ett av livets viktigaste områden är ändå kärlek och vänskap men även andlighet är en viktig del. Vi är alla sociala varelser och mår bäst när vi känner att vi får vara med i meningsfulla sammanhang med andra människor. Detta är också baksidan av uteslutande och isolering i samhället som gör oss deprimerade och nästan alltid är orsaken till självmord. Vi vill alla känna oss älskade och vara en del i ett större sammanhang. Så att skapa en bra relation till sig själv är det första steget för att kunna skapa bra relationer till andra. Att älska dig själv hjälper dig att älska andra. Att lära känna dig själv hjälper dig att lära känna andra. Det är där allting börjar. KNOW THYSELF.