Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från september 2014

Tillbaka till bloggens startsida

Journalisten – Kärnan i demokratin

Jag börjar med ett citat från journalisten som avslöjade Edward Snowdens NSA-dokument;

”Historiskt sett har sinnesbilden av en reporter varit den totala outsidern. Många som gav sig in i yrket var snarare inställda på att motsätta sig makten än att tjäna den, inte bara av ideologiska skäl utan på grund av personlighet och karaktär… Det gäller inte längre. I och med att världens största företag började köpa upp mediekoncerner är de flesta medieprofiler i dag välbetalda konglomeratsanställda, och skiljer sig inte från andra sådana.. Hur högt de klättrar på karriärstegen bestäms av samma principer i alla arbetsmijöer: i vilken utsträckning de behagar sina bolagschefer och främjar företagens intressen.” - Glenn Greenwald


Journalisten. Detta yrke som ska vara ”den tredje statsmakten” har en av de viktigaste rollerna för att ha ett fungerande samhälle. För ett demokratiskt samhälle ska fungera krävs framförallt öppenhet. Det är själva grunden för ett samhälle där vi måste ha tillit till att lämna över makten över delar av våra liv.

I det bästa samhället motverkas människans ”onda krafter” i så tidigt skede som möjligt. Med "det onda" menar jag korruption, girighet och hemlighetsmakeri där man försöker fuska/lura sig till egna fördelar. Samhället måste vara byggt att gynna altruism (gemenskap) och missgynna egoism och separation. Nyckeln är rättvisa, något de flesta kan vara överens om.
 
Det kommer dock alltid finnas människor som av olika skäl agerar väldigt egoistiskt, och försöker skaffa sig fördelar genom att lura och manipulera andra. Det sker även högst upp i kedjan, där lagar och skatteregler ändras till att gynna bara dem själva. Nästan alltid måste de dock agera i det dolda för att undgå att bli upptäckta.


Därför måste vi ha en stark tredjestatsmakt, en stark journalistik som vågar granska makten och ifrågasätta beslut och debatter som sker i offentligheten. Modiga journalister som är beredda att offra sig åt andra, för sanningens skull. Inte bekväma miljonärer som går på samma middagar som eliten och underkastar sig makten.
Det bör också finnas starka rättigheter och andra kontrollsystem som skyddar journalisters rättigheter mot yttre påverkan.

"Förbud för journalister är det sista som ett demokratiskt land ska syssla med" - Gehrcke.

Enda chansen att göra detta fullt ut är öppenhet, och totalt motverkande av hemlighetsmakeri av offentligheten. Man ska inte kunna gömma undan pengar i skatteparadis, eller på utländska bankkonton, eller hålla undan viktiga information genom att ha en standard att hemlighetsstämpla allting under ”nationens säkerhet”.


Vi måste dra lärdomar om detta från tidigare maktgalna regeringar som försöker kontrollera och styra medierna. De ska inte överhuvudtaget kunna styra journalisterna. Tyvärr ser vi hur tydligt just detta har skett, inte minst i ”frihetens land”; USA. Där har det gått alldeles för långt i att upprätthålla sitt hemlighetsmakeri, där de döljer sin massavlyssningsapparat och korrupta operationer. Journalister som inte är lojala, beskylls för att äventyra nationens säkerhet och vara förrädare..
 
Journalisten Glenn Greenwald beskriver i sin bok om hur regeringen bedriver hetsjakt på journalister och avslöjare. Tillsammans med lojala mediefolk försöker man svartmåla personerna bakom avslöjanden, för att få bort fokus från själva avslöjandet. Detta sker löpande i västmedierna, exempelvis Brad Manning, Julian Assange och Edward Snowden har alla fått rykten om sig som psykiskt labila, paranoida och narcissister.. och sådana litar människor inte på.
 
Andra medieföretag apar efter, och det blir närmast en skiljelinje mellan lojala och fogliga som hyllar allt deras regering gör – och de andra som tänker själva, ifrågasätter och skriver fritt. Därmed är verkligen journalistens roll under attack. Och när journalisten attackeras finns ingen som kan balansera och informera människor om vad regeringen gör. Den granskande makten dör ut, och det är en enorm fara för maktmissbruk. Journalisternas roll fastnar i lösa rykten och skvallerpress.
 
Anledningen till att det är så oerhört viktigt är att en stor majoritet av alla människor som dött i historien har blivit dödad under ”regeringsvåld”. Regeringar i alla möjliga former, kejsardömen, diktaturer, demokratier.. ingen är skyddad när det väl blir en inre maktelit som skyddar sina hemligheter bakom murar av sekretess. Där kan personer lika Hitler, Stalin, Mao och så vidare agera utan att folket vet vad väntar.

Därför är öppenhet och ärlighet grundbulten i ett samhälle, och den absolut viktigaste folkfrågan. Visselblåsare och modiga fristående journalister är vår tids hjältar i en värld där medierna styrs av stora bolag, och journalister anställs för att vara lojala och tjäna den makt som de egentligen är menade att ställa till svars. Varje människa behöver ta det ansvaret, att tänka själva och vara modiga i att ifrågasätta världen omkring oss.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vår politk i större perspektiv [1 av 2]

Snart ska vi rösta om vilka vi vill representera oss i riksdagen framöver. Politikerna gör allt för att lova och försäkra oss om att de har det bästa alternativet, och de är vältränade av PR-folk att förvränga sanningen till deras fördel. I medierna får vi intrycket att politikerna har all makt att påverka samhället, men är det verkligen sant?

Genom exempelvis den utgivna boken "Knapptryckarkompaniet" får vi en inblick i riksdagen. Författare, den fd. moderata ledamoten Anne-Marie Pålsson menar att riksdagen inte är det maktcentrum som väljarna tror, men att det istället fjärrstyrs från partihögkvarteren medan ledamötena närmast fungerar som statister eller "röstboskap". (Ett exempel är avlyssningsprogrammet "FRA" och signalspaningslagen, där medlemmar förbjöds rösta mot sitt eget parti.)

Idag slutar dock inte politiken inom Sveriges gränser. Allt fler beslut tas av det överstatliga maktcentrumet EU, och där har vi en farlig demokratisk trend. Grundbultarna i demokratin är att folket ska kunna påverka och få full insyn vad makthavarna gör. Demokrati bygger på ärlighet och tillit mellan medborgare och stat. När vi väljer våra kandidater vill vi att de ska bestämma. Men idag har makten även i EU blivit centralstyrd.
 
De insatta brukar prata om "trojkan" där Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) ingår; det vill säga icke-folkvalda tjänstemän/finansmän. Det är snarare frågan om en "global bankelit" som ser sin möjlighet att införa globala lagar och bestämmelser som gynnar dem själva.

När väl makten blir toppstyrd är det svårt att gå tillbaka till en mer lokal och direktdemokrati som bygger på öppenhet. När få människor får för mycket makt börjar de dölja sina hemligheter, och förfölja de som talar ut. EU har ett nära samarbete med USA, inte minst genom handel men också genom militäralliansen NATO. EU och USA är på många sätt vad man kan kalla "västvärlden". I detta fd. "frihetens land", USA, har det dock kommit alarmerande avslöjanden om hur staten olagligt massövervakat sina egna medborgare efter 11 september-händelserna.

Genom Snowden och andra visselblåsare har vi fått klara bevis på att NSA haft hemliga avtal (under hotet av "nationell säkerhet") med 9 stora internetjättar i programmet "PRISM" (Ex.Google, Microsoft, Facebook, Skype). Ett annat sådant program "Muscular" har haft syftet att övervaka all internettrafik, och spionera på allt och alla utan några speciella domstolsbeslut. Avslöjandet visar att regeringen redan fungerar som "BIG BROTHER", direkt ur skräckromanen 1984. Att de dessutom gjort det bakom ryggen på folket är riktigt illa.
 
Tilliten har gått i graven, ingen går säker och om någon avslöjar hemligheter då kallas de landsförrädare. Sekretess råder i första hand genom hot och lögner av makthavare. Är det en sådan stat vi vill vända oss mot och fördjupa samarbetet millitärt och ekonomiskt? Vi tydligen bara acceptera USA:s jakt på terrorister, och legitimera det brutala våldet i mellanöstern. Vi ska tydligen tro att världen är som på hollywoodfilm. De "goda amerikanerna" jagar bort de onda.. Ingen får ifrågasätta, det är mot eller med oss! Svart eller vitt!
Som Yoda uttrycker det så klockrent; "Only evil deals in absolutes"..

kom ihåg bush uttalande efter 9/11.. "You are either with us, or against us"

Taggat med: 

, , , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vår politik i ett större perspektiv [2 av 2]

USA är en stat på ruinens brant, dollarn tappar mark när länder lämnar dollarhandeln. Staten USA blir allt mindre demokratisk och styrs av en korrupt maffia-elit som använder diverse hot och lögner för att utöka sina handelsområden i främst Afrika och i mellanöstern. Vi har dessutom fått se hur de förhör och fängslar folk utan några rättegångar.

USA har slingrat in EU i sin egen propaganda och skyller alla konflikter på Ryssland.. men sanningen är inte så enkel och ensidig. Bara för att ta ett exempel har en rapport från Council on Foreign Relations (CFR) (en amerikansk tankesmedja från 1921) gått ut med en anklagelse mot USA och EU att de har vållat krisen i Ukraina, vilket i sig är häpnadsväckande information som läcker ut.

Läs om detta här - [http://whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/990.html]
 
Båda sidorna skyller på varandra, och ingen vet riktigt vad som är sant. Som SVT-analytikern Bert Sundström summerar det; " Bilderna av vad som här pågår är diametralt motsatta beroende på vilken sidas tidningar, tv eller radio man litar till. För att inte tala om all den sanslösa sanningsförvrängning som pågår i sociala medier av olika slag. Och tyvärr hamnar många i ett läge där de liksom tvingas välja mellan en av två skrattspegelbilder".
 
Sanningen är att vi inte vet hela sanningen. Men ändå tycks makthavarna i EU blint skylla allting på Ryssland, hurra för USA och skjuta sig själva i foten med alla handelssanktioner. En sådan utveckling är oerhört farlig, då enskilda länder tystas ned av denna centrala maktapparat som legitimerar sina egna krigsangrepp utomlands. Krig är krig eller hur kan det vara annat?Dagens politik är global, och vi behåller hålla ett öga på vad makteliten sysslar med för att vi överhuvudtaget ska kunna prata om individens integritet och frihet. Vi ska kunna välja att inte gå med i några krig, att få sitt privatliv skyddat från övervakning och kunna ha möjligheten att välja sitt liv. Utan lokal politik är det omöjligt att begränsa internationella storföretag och bankirer från att ha för stor kontroll över marknaden och våra liv. EU och USA har övertagits av korrupta tjänstemän som utför uppdrag åt de rika storbolagen. De har stora intressen i de östeuropiska gasfälten (krim och östra ukraina) och de stora oljefälten i mellanöstern som de utan välplanerade propagandakrig annars aldrig hade fått tillgång till.
 
Pengarna styr på ett extremt farligt sätt, krig om resurser är i stort sett alltid orsaken bakom konflikter och kommer antagligen alltid vara det..
Vi behöver skydda demokratin och våra individuella rättigheter, och framförallt måste vi skydda omvärlden från fruktansvärda krig och död. Det är vad vårt politiska val borde handla om. Vilka värden vill vi stödja? Krig, korruption, lögner? Om en blind man leder en blind då faller de båda i gropen. Kom ihåg att den största makten ligger hos dig, i dina val i livet, vad du handlar och vad du lever efter. Vi kan välja vår egen väg, och det ska vi ha full rätt att göra. Det är demokratins grundpelare.

Det är viktigt att belysa de dolda makterna, och inte låta rädslan styra oss till underkastelse. Staten ska inte kunna hota medier och människor till tystnad. Därför är visselblåsaren Snowden ett stort föredöme, han offrade allting han hade, sin familj, sitt förhållande, sin karriär och sin frihet för att nå ut med sanningen. Det är han som egentligen ska tilldelas nobels fredspris om du frågar mig.

Jag rekommenderar varmt en SVT-dokumentär om Snowdens avslöjande av övervakningsprogrammet i USA. Den kan ses här under begränsad tid - [http://www.svtplay.se/video/2282335/amerikas-fordolda-stater-avsnitt-3]

Om du dessutom är intresserad av en djupdykning i bakgrundshistorien om Snowden och själva avslöjandet finns en väldigt spännande bok, skriven av journalisten Glenn Greenwald. Den heter "storebror ser dig - Edward Snowden och den globala övervakningsstaten".

--

Här är dessutom den första intervjun som publicerades av "The Guardian" med Edward Snowden.. starkt rekommenderad!

[http://www.theguardian.com/world/video/2013/jun/09/nsa-whistleblower-edward-snowden-interview-video]