Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från maj 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Den superrika eliten

DEN SUPERRIKA ELITEN

Det kan tyckas avlägset ibland och prata om jordens rikaste människor, men det är dags och vakna upp inför den enorma orättvisa som uppstått mellan de superrika - och de fattiga. Vi är idag tillbaka på samma enorma inkomstklyftor som fanns i början av 1900-talet enligt ekonomen Thomas Piketty.

 Idag äger 85 av de rikaste människorna på jorden MER än halva planetens människor tillsammans (!).

 Man alltså kunna trycka in denna "superelit" i en dubbeldäckare, och ihop har de mer än vad 3,5 miljarder människor äger. Så OTROLIGT skev är rikedomen fördelad i världen... och det klyftorna ökar nu ännu fortare. Undantaget var under 1930- till 1970-talet då klyftorna faktiskt minskade i världen...

Men sedan dess har de rikaste gynnats av de nya ekonomiska teorierna om den fria globala marknaden och smutskastningen av statens roll i välfärden, främst ledd från USA under president Reagan och England under Thatchers styre. Då togs förmögenhetsskatter bort och skattesänkningar gynnade de allra rikaste. Folk övertygades om att detta var bra för alla.

 Thatcher

Sanningen är dock en annan, medan medelklassen haft samma inkomstnivåer har de allra rikaste fördubblat(!) sina inkomster. "Bankkrisen 2008" var inget annat än ett slag mot medelklassen, de fick betala kalaset medan bankcheferna plockade ut samma summor i rena bonusar.

Om man studerar fakta är det oundvikligt att se hur denna superelit blir allt mäktigare och växer sig starkare än forna tiders godsägare. Vanliga människor får allt svårare att köpa sig en egen bostad, istället tvingas alla låna och hyra sin bostad istället, speciellt i de större städerna

En annan fara är också hur mycket kontroll som hamnar i händerna på ett fåtal. Hur de kan pressa politiker och myndigheter att dansa efter deras pipa, istället för folkets gemensamma bästa. Kapital avgör dyra rättegångar och avgör vad som står i tidningar och sänds i TV. Pengar är religion och pengar är ett maktmedel, därför är det av största betydelse att vi med pengar kan fördela dem, och skapa JÄMLIKHET och RÄTTVISA. Annars försvinner den lilla människans valmöjligheter till fri media och att kunna demonstrera, ifrågasätta och påverka.

 Oavsett vilken politik man väljer och rösta på behöver pengarna cirkulera och makten fördelas för att kunna ha frihet, trygghet och fred. Dels krävs det som ekonomen Piketty föreslår; beskatta de rikaste och stänga skatteparadis, Dels är det också vårt eget ansvar att vara medvetna om världen och vara folkets röst för frihet och jämlikhet.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Stolthet och fördom

STOLTHET OCH FÖRDOM

Jag har funderat över stolthet, folk säger ofta att man ska känna stolthet över vem man är och vad man gör. Stolthet över sitt land och över sina traditioner. Men oftast blir detta istället ett hinder mot att vara öppen och ödmjuk. Stoltheten kan lätt göra oss blinda och bli ”uppblåst” och egoistisk när vi envist vägrar erkänna våra egna fel och brister. Vi förtrycker det vi inte vill höra i rädsla för att vår egen uppblåsta stolthet ska spricka. Fördomar tar då över tolerans och acceptans.

-Stolthet blir korkad när det är viktigare att själv ha rätt än att vara öppen för nya perspektiv.

-Stolthet blir korkad när vi vägrar erkänna våra egna fel.

”Detta, att själv ha rätt och finna fel hos andra är ett av egots främsta mönster, en av de främsta formerna av omedvetenhet.” (Utdrag ur Tolle ”En ny jord”;)

-Stolthet blir korkad när vi hellre pratar själva och ”rättar andra” än att lyssna och accepterar hur andra gör.

Stolthet blir korkad när vi hellre ”stänger av” och hämnas på andra än att förlåta.

Stolthet blir korkad när vi bara kan uppskatta andra när de ”förtjänar” det på våra egna villkor.

Stolthet blir oerhört korkad när vi inte kan glädjas åt andra utan istället känner avsky och skadeglädje.

 

"Righteousness ultimately starves you to death.Righteousness is not liberation. It is known as the golden chain.You’re wonderful and you’re absolutely right, but you’re true happiness is dead.You’re dead to the living spirit." (Utdrag av Ram Dass.)

Den goda sidan av stolthet är för mig när det handlar om uppskattning och tacksamhet för det som man åstadkommit utan att behöva nedvärdera andra. Det tycks vara sällsynta värden i vår kultur. På TV:n, och i andra medier så snurrar program om människor som är helt inne i sina ”egodraman” av avundsjuka, hämndaktioner, förnedring och mobbing. Där tycks stolthet betyda att man är bättre än andra, och att ha attityd och att vara helt ignorant mot andra.

Denna form av falsk stolthet, ”egots uppblåsthet” är enligt mig roten till all ondska, och vi bör vara medvetna om hur den finns som ett frö i varje människa, och inte minst i oss själva. Speciellt viktigt är det när vår värld förändras så fort och kunna vara modig att möta det nya istället för att falla tillbaka i fördomar och rädsla. Att kunna lyssna och tolerera istället för att döma och utesluta.

Det enda som kan bryta hämndens kedja är när vi slutar hämnas och kan förlåta istället. När vi är starka nog att inte blint följa andra bara för rädslan att bli utesluten för att vi har ”fel åsikt”. När vi kan låta andra känna stolthet och glädje med andra utan att vara avundsjuk och hämndlysten. Äkta stolthet är kärlek.

0 kommentarer | Skriv en kommentar