Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från september 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Taoismen enligt Nalle Puh

"Tao enligt Tigern" - Taoismen i vår tid

Jag håller för närvarande på med en intressant och rolig bok som heter ”Te enligt Nasse”, som är en uppföljare på den första boken ”Tao enligt Puh” som helt enkelt är en berättelse som utgår från den kinesiska taoismen och beskriver de olika karaktärerna från den klassiska Nalle Puh. Boken är skriven av Benjamin Hoff och innehåller kinesisk visdom blandat med vass samhällskritik och humor.. Allting inom citattecken nedanför är hämtat från den svenska översättningen. Jag tänkte ta upp ”tigern;

 ”Västerlandet är fullt av tigrar, rastlösa sökare på jakt efter omedelbar belöning, hyperpresterande, överarbetade jättar. Väst idoliserar dem för att de är hoppiga och spännande. Kanske rent av alltför spännande. Nu bör man vara någon sorts superman som lever ett sprängfyllt liv.”

Här beskrivs karaktären ”Tiger” från Nalle Puh, tiger representerar den rastlösa sökaren som följer alla sina begär och impulser men sällan avslutar sina projekt. Istället tappar han snart tålamodet och söker efter nya ting att uppfylla sin lycka. Det påminner mycket om den typiska västerländska människan som lever ett liv av krav, stress och prestationsångest där det handlar om att alltid fly in i nästa stund, nästa tanke, nästa prestation. En hel generation som saknar förmågan till tålamod, koncentration och eftertanke. Istället är samhället fullt av flykter och lockelser där vi alltid söker snabba, kortsiktiga lösningar på problem. Vi hetsar varandra att aldrig vara nöjda med det vi har och den person vi är. Istället går vi runt och jämför oss med varandra hela tiden.

”Tigrar är dock inte nödvändigtvis vad de verkar vara. Medan de förefaller drivna av egen kraft, kastas de i själva verket åt det ena, åt det andra hållet av minsta sak som fångat deras uppmärksamhet. Och medan de verkar som mest energiska, är deras behov av ständig action och nya intryck en sorts andlig lathet.”

 Skillnaden mellan den österländska livsfilosofin och den västerländskan är att man förstår mycket mer hur viktigt det är att bygga upp individer som kan koncentrera sig och med tålamod uppnå saker som tar sin tid och behöver det. Att vägen alltid börjar med ett steg, och varje steg är lika viktig som det förra. Det går inte att fuska sig till snabba lösningar. I Taoismen och i Zen handlar det om att ägna full uppmärksamhet åt endast en sak i taget. Att vara ett med det man gör, att sinnet är stilla, närvarande och inte rastlöst av olika tankar. Detta är kärnan i de levnadskonster och stridskonster som kommer därifrån.

”Olyckligtvis är det ganska lätt att bli en otålig, tanklös, virrig tiger i ett samhälle som beundrar, uppmuntrar och belönar impulsivt handlande. Reklamen och butikerna uppmuntrar oss att impulsköpa utan eftertanke. Filmer, tv-program och ny teknik upphöjer impulsivt handlande av den mest tvivelaktiga sort. Praktiskt taget allt från frisyrer till livsstilar rekommenderas som en sorts drog som ska tas NU för omedelbar lättnad för att bli lycklig. Du blir Någon! Du blir Älskad!” , detta är budskapet som trummas ut.

I västvärlden ser vi konsekvenserna av hur människor försöker göra en massa saker samtidigt, och överprestera som inte så konstigt leder till stress, dåliga matvanor, sömnlöshet och psykiska problem. Stressade föräldrar som inte är någon trygghet för sina barn som i sin tur inte kan koncentrera sig i skolan. Vår hjärna är inte gjord för att matas med så mycket intryck på en gång, det blir ett mentalt kaos och vi tycks knappt ha något tålamod till att vara här och nu, och kunna slappna av ordentligt och fokusera.

 ”Den främsta läxa en tiger behöver lära sig är att om han inte lär sig behärska sina impulser kommer de att behärska honom. Oavsett hur många saker han prövar på blir en tiger aldrig riktigt nöjd eftersom han saknar den känsla av att ha presterat något som kommer först med tålamod och tid.”

Saker att reflektera över i vår tid, i vårt samhälle. ”Den som förstår andra är kunnig, den som förstår sig själv är vis.” –Tao Te Ching vers33

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Acceptans och förgänglighet

 Acceptans och förgänglighet

Inom buddismen pratar man ofta om förgänglighet, att reflektera över hur allting ständigt förändras. Det är en viktig reflektion som kan hjälpa oss att leva mer i harmoni med livet. Ett av de största hindren mot vårt eget välmående är inte världen vi lever i, utan vår egen relation med den. Vi är så vana att försöka ändra på saker att vi inte ens kan acceptera oss själva som vi är. När vi försöker förändra världen och få den att passa in på våra förväntningar är vi dömda att misslyckas och bli besvikna. Mycket av den ”olycka”, frustration och stress vi känner inom kommer från våra egna krav och förväntningar på hur saker och ting ska vara. Om det regnar kan vi inte få solsken bara genom att vilja det, men vi kan påverka den delen av oss själva som störs av regnet.

Världen förändras ständigt framför våra ögon och livet tar sina egna vägar, saker som vi inte kan acceptera blir vårt motstånd och vårt lidande. Vi vill oftast tro att vi lever i en stabil, trygg, fridfull och odödlig värld men verkligheten utsätter oss för saker vi inte kan rå för, saker går sönder, vi drabbas på olika sätt av olyckor, sjukdomar, åldrande och död. Under livets gång kommer vi ständigt råka ut för situationer vi helst vill undvika, och varje ny situation är en prövning i hur vi kan acceptera det som sker och släppa taget. Bara genom inre acceptans och kärlek kan vi utveckla oss och bli lyckligare.

”You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by realizing who you are at the deepest level.”Eckhart Tolle (stillness speaks)

 I varje ny situation kan vi påverka vår egen reaktion på omständigheterna. Vissa saker tar längre tid, en traumatisk olycka kan innebära år av sorg. Vi kan aldrig ändra på händelsen utan bara på hur vi ser på det. Om vi kan förlåta, acceptera och gå vidare eller helt enkelt kämpa emot och lida. När vi är inte är i acceptans agerar vi omedvetet med att projicera all vår frustration på omständigheterna, till exempel så stör vi oss på andra människor och hur världen är. Det gör oss dock bara mer dömande och olyckliga inombords att kämpa emot det som är. Vi omger oss med bitterhet istället för kärlek och acceptans. För sanningen är att när vi är nöjda inombords kan vi vara nöjda var vi än befinner oss.

Mitt i förgängligheten innebär det också att försöka skapa en slags stabilitet i oss själva istället för att blåsas runt som en hjälplös fjäder i vinden av alla nya situationer vi möter. Att inte låta sig stressas och reagera med motstånd på allt som kommer i vår väg. Stabiliteten kan vi skapa genom närvaro, och bli medveten om hur vi känslomässigt reagerar i situationer. Att vara medveten utan att döma oss själva just när det händer hjälper oss att inte reagera blint och övertas av en ström av negativa känslor och frustration.

Den enda riktigt friheten är att släppa taget på djupet om det som är, att leva utan att bestämma hur allting måste vara. Vad som sker det sker, hur vi reagerar är upp till oss. Kärlek har sitt ursprung i djup acceptans. Riktig kärlek är ovillkorlig i att acceptera det som är, oss själva som vi är, som andra är, och att överkomma sina egna begränsningar och sitt eget motstånd mot livet. Lycka är att vara i samklang med det som sker, öppen för vad som än kommer utan att själv stå i vägen för det med ovilja att se med nya ögon och att förändras. Världen är i ständig förändring – vi kan antingen acceptera det vi har eller lida för det vi inte kan få.

”It has been said: wherever you go, there you are. In other words: you are here. Always. Is it so hard to accept that?” – Eckhart Tolle (stillness speaks)

---- BOKTIPSET ----

Boktips som jag läser just nu, en bok ur ett buddistiskt perspektiv hur vi kan bli mer medvetande och lyckliga genom att träna vårt sinne;

"Tämj tigern inom dig" - Akong Tulku Rinpoche

---- ----

0 kommentarer | Skriv en kommentar