FOREVER YOUNG

Befolkningen blir allt äldre och friskare, men skillnaderna är stora när man jämför olika länder i världen. I västvärlden fortsätter genomsnittsåldern öka men det finns undantag som USA, där ser man nu för första gången att folk istället dör tidigare än förut. Jag tycker inte det är så förvånande med tanke på en livsstil som för många innebär stressade liv med mycket stillasittande, dålig motion och usla matvanor. Samtidigt ökar andelen fattiga människor som också är arbetslösa. Allt detta har visat sig i en nedgående trend och en allt sjukare befolkning. Vår tids största dödsorsaker är nu det som kallas ”välfärdssjukomar”, sådant som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, de följs av att allt fler får diabetes och överviktsproblem. Det är saker som drabbade väldigt få människor bara för 100 år sedan, det är tydligt hur dessa är kopplade till vår moderna livsstil.

USA är exempel på ett land där det är väldigt stor skillnad på människors hälsa beroende på var man bor och vilken livsmiljö man väljer. Det finns platser i USA, men även på andra platser på jorden där befolkningen håller sig ovanligt friska och där många blir över 100 år gamla. I en intressant artikel av Dr. Mercola skriver han om ”livslärdomar från 100-åringar”, där undersöks varför vissa människor lever så långa och friska liv. Det finns några gemensamma faktorer som nämns; Även om ingen kan sägas ha ätit jättenyttigt har de i sina liv ätit hemlagad mat med riktiga råvaror och en del har också haft egna odlingar. Det verkar inte spela så stor roll exakt vad man äter så länge man kan mestadels hålla sig borta från snabbmaten och en industriella processerade färdigmaten. Jag är övertygad om att en av de bästa sakerna man kan göra för sin egen hälsa är att äta mer riktig hemlagad mat med lokala, ekologiska råvaror som har är fulla av näring. Det finns dock forskning som menar att äta mer vegetariskt från växtriket gör att man drabbas mindre av sjukdomar, även WHO har varnat för hälsoproblem med att äta för mycket rött kött, speciellt charkvaror.

I Japan finns ovanligt många 100-åringar, och speciellt i Okinawa. Där finns ett uttryck som heter ”hara hachi bu” som betyder att man äter tills man är ungefär 80 % mätt. Samtidigt har forskning sett läkande effekter av olika typer av fasta då man helt enkelt tar perioder där man inte äter överhuvudtaget. En del fastar 2 dagar i veckan, en del äter bara en måltid om dagen, även periodfasta under varje dygn har hälsoeffekter där man koncentrerar sitt ätande till 6-8 timmar om dagen och fastar resten av dygnet. Dr. Mercola menar också att man inte bör äta minst 2-3 timmar innan man ska sova. Lärdomarna av detta är att kroppen behöver tid att vila även från ätandet för återuppbyggnad av våra celler och organ. Om man överäter och småäter hela tiden mår vi sämre och åldras mycket fortare.

En annan gemensam faktor utöver den fysiska hälsan är hur vi ser på livet. Forskningen visar hur mycket optimism gör för vår hälsa och vårt åldrande. Att känna sig ung och nyfiken på livet gör stor skillnad, man vet alltså att optimister lever längre. 100-åringarna delar med sig av tips om att ta varje dag i taget, att känna tacksamhet, och inte ångra saker i livet utan med glädje se tillbaka. De ser fortfarande framåt med nyfikenhet och känner att de har mening i livet. Också hur viktigt det är att vara snäll och hjälpa de omkring oss. Både studier och mänsklig erfarenhet visar på hur depressioner och ångest minskar av att hjälpa andra på olika sätt, som ex. volontärarbete. Mänsklig kärlek och värme håller alltså oss friska!

Saker jag tänker på när jag läser detta är hur mycket mer värde det finns i erfarenheter och relationer, än i materiella och egoistiska vinningar. Att vårda relationer och att ta sig tid för andra är verkligen äkta glädje. Nära och djupa möten med människor skänker trygghet och mening. Stress, oro och ångest ökar däremot kroppens belastning och gör också att vi dör i förtid. Sådant hindrar kroppens självläkande som sker bäst när vi kan slappna av. Man bör förlåta det man kan förlåta så långt man kan, och att inte fastna i bitterhet över saker man vägrar släppa taget om. Därför bör man verkligen ta upp saker till ytan, vara ärlig och kunna släppa taget om dessa saker som hänt. Annars lagrar man fullt av ånger och rädsla inombords som visar sig i en mer negativ syn på livet och svårare att skapa relationer, känna trygghet och tacksamhet. Att öppna upp sig och fortsätta vara nyfiken och aktiv (såväl mentalt som fysiskt) är också en nyckel till att känna sig ung och frisk ända tills… vem vet.. 100 år eller mer?

/Jerry

-------------

Här kan du läsa orginalartikeln av Dr. Mercola; http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/01/14/life-lessons-from-centenarians.aspx

Jag kan också rekommendera att se vetenskapens värld på svtplay.se om åldrandet.. det är en serie som kallas ”forever young”; http://www.svtplay.se/vetenskapens-varld