CARL JUNG OCH VÅRT INRE DJUP

Jag läste precis ut en spännande bok om ”drömmar och drömtydning” som förklarade olika teorier om varför vi drömmer, och vad drömmens innehåll egentligen säger oss. Det har alltid varit ett stort intresse för mig att tolka vår inre värld, jag har gjort examensuppsats i psykologi och även läst en egen kurs om Carl Jungs läror. Jag tycker mycket om hur Jung såg på världen och vad han kom fram till om vårt psyke. Drömtydning var en behandlingsform både Freud och Jung höll på med, och drömmarna kallades för ”kungsvägen till vårt omedvetna”. Genom drömmarnas symboliska språk kunde man ana underliggande konflikter och bortträngda minnen.

Drömmen har ett helt annat slags språk än med ord, i drömmen ser vi genom inre bilder och symbolik. Det är våra inre känslor som formas till olika objekt, och olika personer. Varje dröm är högst personlig och därför behöver man själv undersöka vilken känsla vi har till de olika fenomenen. Gamla bekanta som dyker upp i drömmen kan tillexempel representera den känslan man fick av personen. Några objekt är mer gemensamma, som att en mörk källare eller att djupt vatten står för det vi är rädda för att möta i vårt omedvetna.

Gemensamma ”arketyper” i drömmen som Jung kallade det är symboliken med modern, fadern, barnet eller skuggan. Skuggan är extra intressant, det kan visa sig som en ansiktslös person eller någon okänd gestalt som iakttar/jagar oss. Skuggan är den del som vi förtrycker av vår egen självbild. Vi vill visa upp oss på ett visst sätt. Sedan hamnar de ”oönskade egenskaperna” i det dolda. Att undersöka sin egen skugga (vad man inte gillar i sig själv och förnekar att man har) är vad som gör oss mer ärliga och medvetna. Intressant är att skuggan också blir som en reflektion i andra, eftersom vi hatar dessa egenskaper så fördömer vi andra för det. Hatet kanaliseras utåt, till den externa världen.

Det finns också olika drömteman som förekommer hos nästan alla, de vanligaste är att bli jagad eller att falla (som kan betyda att vi håller på och förlora greppet, eller är osäkra för en ny fas i livet eller blir utsatta av andra). Andra är att vara naken på offentliga platser (skam, skuldkänslor, rädd att bli avslöjad för något), eller att flyga (längtan att frigöra sig från problem).

Att undersöka sina egna drömmar är en bra självterapi. Vi lär känna våra verkliga känslor, vår oro, vår längtan och så vidare. Drömmarna ljuger inte, men i vårt vakna tillstånd rationaliserar vi och tillrättalägger bilden av oss själva som vi vill att den ska vara.

Mitt tips är att börja minnas drömmarna och skriva ner dem. Det bästa är direkt när vi vaknar, och försöka bara skriva ner allt vi kan komma ihåg precis så som det var. Tolkningarna tar man sedan efteråt. Det finns en enormt helande kraft i att bli medveten om sitt eget inre djup, att ägna full uppmärksamhet åt sin inre känslovärld och inte ständigt och alltid vara upptagen av den externa världen, av det vardagliga planerandet och oroande över tidspress och prestation. Därför rekommenderar jag också att ta en stund varje dag och meditera i tystnad, gärna 15-20 minuter. Den lilla stunden är så otroligt mycket värd. Precis som stunden att minnas sina drömmar när vi vaknar. Små, men kraftfulla metoder.

,

Avslutar med ett citat från Jung; ”När vi är vakna för tankarnas oftast sådant oväsen att vi inte hör vårt omedvetna”.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2016