DEL 1 av 2

De människor som verkligen vet vad depressioner och oro beror på vet att det handlar om att man blivit blind i sin egen illusion av verkligheten, alltså man har fastnat i sitt negativa tankemönster. Det vet såväl andliga och upplysta människor som skickliga psykologer och terapeuter. Från väst till öst, i religion och i forskning gäller samma koncept; Din värld består av dina egna tankar. Du har skapat din egen mentala ”illusion” och i den ingår allting du tänker och känner. Det är bara du som tänker och känner som du gör, ingen annan har samma verklighet som du. Alla har sin egen illusion, sin egen värld.

Alla mentala koncept som du har är vad som utgör din personlighet, det är dina ”programmeringar” från uppfostran, uppväxten, det sociala livet och kulturella värderingar från media och samhället om hur du ska vara, tänka och uppföra dig. Allting av detta utgör ditt EGO, din personlighet. Egot förlitar sig på det välbekanta, det är ovilligt att uppleva det okända. Egot vill ha kontroll, en trygghet där det förväntade sker, det rutinmässiga, vi vill känna att vi betyder någonting, har status i jämförelse med andra, kan beräkna, planera osv. 

Egot är beroende av att skapa en bekant ordning i en värld av kaos. Egot gillar inte snabba och oväntade förändringar, okunnighet, betydelselöshet, känslan av att inte ha kontroll och tomheten. Vi faller därför snabbt ner i en depression när vi förlorar något välbekant. Tillexempel vårt jobb, vår status eller en människa vi känner väl. En sådan händelse brukar ofta göra att vi känner sorg, det är en tillfällig depression där vi behöver bearbeta chocken. Om vi bara tar oss tid till att möta känslorna och acceptera det som hänt kan vi efter ett tag bli återställda igen. Om vi inte tar oss den tiden, flyr och fortsätter vara fångna i våra negativa mönster kan långvariga depressioner uppstå. Depressionen uppstår av ett tvångsmässigt negativt tänkande som upprepas om och om igen på samma oroande situationer, ett mörker där man inte kan se någon utväg. Man vill inte se sanningen. Sinnet låser sig och man lever helt i sin egen påhittade bubbla. Man kan inte se något annat och blir blind i sig själv. Just då är det svårt att se en väg ut.

Metoder för att bli HEL

Att vara ”blind” i sina egna tankar är alla mer eller mindre, det finns inga radikala metoder att bli av med sin oro/depression men när vi människor når en viss nivå står vi inte längre ut med lidandet. Antingen skadar vi oss själva eller söker hjälp. Då finns det metoder som innefattar bland annat Kognitiv beteendeterapi, samtalsterapi och mediciner. De syftar till att försöka bryta det destruktiva mönstret. Ofta är det så akut när man söker hjälp att man behöver en snabb, ytlig lösning. Man försöker bedöva de gamla känslorna och samtidigt försöka skapa nya tankebanor med samtal och terapier. Det kan fungera till en viss grad, men bara beroende på hur villig patienten är att ändra sig själv och bryta sina mönster. Om inte personen djupt i sig själv är beredd att förändra sig själv och få självinsikt kan man inte bota.

Tyvärr har medicinen tagit en stor plats i psykiatrin i vår värld av ekonomiskt sparande. Den kan aldrig bota människans grundläggande problem, hur man tänker och relaterar till omvärlden. Medicin kan bara bedöva och stänga av tillfälligt. De bästa terapiformerna kan man göra själv genom att medvetet uppmärksamma hur man tänker och gå till botten med varje tanke och fråga sig om jag är villig att acceptera detta. Det handlar om viljan att vara ärlig mot sig själv i hur man försöker fly vissa tankar och hur man ljuger för sig själv. Släppa taget om negativa klagande tankar och ersätta med optimistiska och positiva tankar, man måste vara beredd att ändra hela sin personlighet och vad man tror är ”jag”. Det är upp till var och en att vilja göra den här inre uppstädningen med stort tålamod. Om man fortsätter förneka och inte uppmärksamma sina tankar kan ingen hjälpa till.