När jag skrev min examensuppsats så valde jag att skriva om hur medierna använder rädsla som metod för att sälja mer nyheter. Alltså då medierna idag är privata säljföretag så måste de locka publik och de gör de genom överdrivna rubriker som ex; terrorhotet, mördarviruset, dödshalkan etc. Slutsatsen i min uppsats då var att själva rädslan är större än själva hoten. Faktum är att mord och nästan alla former av våld minskat under en längre period. Medierna FÖRSTORAR UPP alla hot, och nyheterna blir mer fiktion än fakta, alltså ryktesspridningar och kommentarer från så kallade ”experter”. Det leder till att vi får en väldigt skev bild av vilka som är de verkliga problemen.

Rädsla är en av de starkaste känslorna vi har, det är en primitiv känsla i grunden för vår överlevnad då vi längre tillbaka behövde se upp för ex; höjder, spindlar, ormar, öppna vidder etc, eftersom det verkligen kunde leda till döden. Vi har samma hjärna idag men den rädsla vi känner nu är istället till stor del i vägen för oss. Den får oss att oroa oss i onödan och ta ogenomtänkta beslut. Faran är att tillit och öppenhet byts ut mot paranoia. Förtroende tar tid att bygga upp, något som medier ignorerar och inte tar ansvar för. Istället pressas de hårt och ägnar sig åt smutskastning, paranoia och en onödig dramatisering som om världen är en deckare.

Ett sådant område som blivit vår tids följetång är ”terrorismhotet”. Det hör vi nästan dagligen om, och det passar säljmedierna perfekt. Hotet vilar alltid över våra huvud, tror vi, och ryktesspridningarna är oändliga. Jag undersökte om det verkligen var ett så stort hot som medierna vill få oss och tro. Faktan jag hittade är otrolig; det är exempelvis fyra gånger troligen att bli träffad av blixten som att dö i en terroristattack(!). Eller som” The 2011 Report on Terrorism” beskriver; att det är lika sannolikt att dö av sin egen tv-apparat. Och att det var 35.079 gånger(!) större risk att dö i hjärtsjukdom. Samtidigt är dina läkemedel mer sannolika att döda dig en någon annan typ av skada. Cancer och diabetes är de vanligaste dödsorsakerna, sannolikt orsakade av vår egen livsstil. Men det är alltså terroristerna vi ska vara rädda för, och ge upp våra personliga rättigheter… Varför då?

Politikerna utnyttjar sin maktposition och spelar ”folkets hjälte”, och visar minsann att de kan ta ansvar i kampen mot terrorismen. Ett gammalt knep att utse ett stort och osynligt hot för att få människor mer medgörliga. Makt under fruktan. Idag tycks den politiska agendan vara att slå bort alla former av privatliv, och få använda våld i främmande länder fulla med rika oljresurser. Två saker som aldrig folk gått med på annars om man inte hade någon ”demon” att skylla på. Det är dags att vakna upp ur den här paranoida dimman som sprider sig i västeuropa. Att placera ut soldater på offentliga platser och tvinga människor att blotta sitt privatliv sprider rädsla och är en tragisk väg att gå. Det är att spela rädslan i händerna. Samhället ska inte vara en krigszon. Vi måste stå upp för motsatsen; mod, ärlighet, öppenhet och kärlek. Inte misstänka på förhand, inte möta rädsla med mer rädsla, inte bomba oss till fred, det är som att försöka släcka eld med eld. Som Benjamin Franklin briljant sa;

Argumenten för att kränka våra privatliv och starta invasionskrig är katastrofala, det är mediernas paranoia och politikernas dolda maktmedel som står bakom. Det är en bricka i spelet mot ett totalitärt övervakningssamhälle likt det Aldous Huxley och George Orwell i boken 1984 varnade för. Aldous Huxley var expert på social ingenjörskonst. Han beskriver redan på 60-talet hur makteliten med hjälp av terrorism skapar villiga slavar av världens befolkning. Rädslan för ständigt ökande terrorism användas som förevändning för att medborgarna ska offra sina väsentliga friheter och rättigheter för tillfällig och falsk säkerhet. Allt för en maktelit som ska kontrollera ”massan” att hålla sig som lojala konsumenter åt bankerna och storföretagen.

Att styra ett samhälle och sälja nyheter i form av rädsla och fruktan är otroligt fegt och ignorant. Det är en tillbakagång från det öppna och trygga samhälle som vi byggt upp och vill leva under. Det är inte terroristerna som är hotet, det är rädslan som är hotet. När rädslan får gro och spridas i samhället och i hur vi själva tänker. Så låt inte rädslan styra ditt liv, misstänkt inte dina likar förrän du får chansen att känna dem först. När inte medier och politiker tar ansvar får vi själva göra det. Ansvar att inte utesluta och ha fördomar. Att fokusera på de verkliga hoten istället, nämligen genom vår egen livsstil. Kost, motion, stress, sömn, psyke, och allt sådant påverkar oss mycket mer än något annat yttre hot som vi inte kan styra över. Låt inte rädslan styra vad du gör.

--

The 2011 Report on Terrorism”; http://www.globalresearch.ca/the-terrorism-statistics-every-american-needs-to-hear/5382818?print=1