DEN SUPERRIKA ELITEN

Det kan tyckas avlägset ibland och prata om jordens rikaste människor, men det är dags och vakna upp inför den enorma orättvisa som uppstått mellan de superrika - och de fattiga. Vi är idag tillbaka på samma enorma inkomstklyftor som fanns i början av 1900-talet enligt ekonomen Thomas Piketty.

 Idag äger 85 av de rikaste människorna på jorden MER än halva planetens människor tillsammans (!).

 Man alltså kunna trycka in denna "superelit" i en dubbeldäckare, och ihop har de mer än vad 3,5 miljarder människor äger. Så OTROLIGT skev är rikedomen fördelad i världen... och det klyftorna ökar nu ännu fortare. Undantaget var under 1930- till 1970-talet då klyftorna faktiskt minskade i världen...

Men sedan dess har de rikaste gynnats av de nya ekonomiska teorierna om den fria globala marknaden och smutskastningen av statens roll i välfärden, främst ledd från USA under president Reagan och England under Thatchers styre. Då togs förmögenhetsskatter bort och skattesänkningar gynnade de allra rikaste. Folk övertygades om att detta var bra för alla.

 Thatcher

Sanningen är dock en annan, medan medelklassen haft samma inkomstnivåer har de allra rikaste fördubblat(!) sina inkomster. "Bankkrisen 2008" var inget annat än ett slag mot medelklassen, de fick betala kalaset medan bankcheferna plockade ut samma summor i rena bonusar.

Om man studerar fakta är det oundvikligt att se hur denna superelit blir allt mäktigare och växer sig starkare än forna tiders godsägare. Vanliga människor får allt svårare att köpa sig en egen bostad, istället tvingas alla låna och hyra sin bostad istället, speciellt i de större städerna

En annan fara är också hur mycket kontroll som hamnar i händerna på ett fåtal. Hur de kan pressa politiker och myndigheter att dansa efter deras pipa, istället för folkets gemensamma bästa. Kapital avgör dyra rättegångar och avgör vad som står i tidningar och sänds i TV. Pengar är religion och pengar är ett maktmedel, därför är det av största betydelse att vi med pengar kan fördela dem, och skapa JÄMLIKHET och RÄTTVISA. Annars försvinner den lilla människans valmöjligheter till fri media och att kunna demonstrera, ifrågasätta och påverka.

 Oavsett vilken politik man väljer och rösta på behöver pengarna cirkulera och makten fördelas för att kunna ha frihet, trygghet och fred. Dels krävs det som ekonomen Piketty föreslår; beskatta de rikaste och stänga skatteparadis, Dels är det också vårt eget ansvar att vara medvetna om världen och vara folkets röst för frihet och jämlikhet.