PART II

Den största fällan oss människor emellan är att vi inte vänder oss inåt och accepterar oss själva så som vi är. Det är tyvärr långt vanligare att vi härmar och apar efter något vi tror betyder att vi kommer uppnå det som gör oss hela och fyllda av kärlek. Något skräckinjagande är det när man ser vilka som vi härmar efter och har som förebilder i dagens kultur. En stor del av vår kultur är översvämmad av lockelser. De människor som syns och hörs är omgivna av underliggande tema av sex, våld, makt och status. Dessa ska vi enligt medierna apa efter – och det gör vi också för att vi alla söker kärlek, uppmärksamhet och att förtjäna sin plats i livet. Därför utnyttjas detta i vår kultur där man helt blint tror att vi måste vara sexiga och trendiga för att överhuvudtaget få uppmärksamhet. Vi måste ha något att erbjuda för annars kanske vi inte syns och hörs – och det är människans största mardröm, att bli uteslutna. Det bygger upp en ”lockelse-kultur” för en smal del av befolkningen som är någorlunda i närheten att kunna leva upp till reklamillusionerna om perfekta kroppar redigerade och manipulerade. Enligt detta finns det bara en dom: du är inte perfekt. Du måste ändra dig. Du kommer alltid att sträva efter det, precis som metaforen med djävulen, djävulen vill...LOCKA DIG.aaaaah.

Man måste bestämma sig för att man är perfekt som man är. Aldrig låta andras ideal få dig att jämföra din kropp eller dina handlingar. Allra minst med manipulerade förebilder, bara i syfte att sälja sig själva och sina företag så du också kan bli en produkt. All skönhet och visdom finns redan inom oss här och nu men vi väljer att leva en illusion tillsammans med alla andra. Du befinner dig i världens största cirkus, ifrågasätt cirkusen. Det är en resa att göra. Men om du inte reser själv då följer man med i en förutbestämd resa styrd av lockelser som bygger på ideal som är omöjliga att nå. Djävulens melodi, att ständigt locka dig med något bättre som får dig djupare in i fällan av illusioner. Det som utspelar sig är att människor har samma roll som en skock får som styrs av fåraherden och hålls i schack av den ”farliga vargen” som symboliserar rädsla och fruktan om vad som händer om man skulle lämna flocken. Det är hög tid att lämna fåraherden när han blivit korrupt och driver ut själva själen. Om vi inte möter oss själva och börjar leva här och nu så kan vi inte heller möta vårt flyktbeteende. Annars kommer vi lockas med och ständigt vara på maskeraden utan att förstå att vilka vi egentligen är bakom våra masker. Ifrågasätt med öppenhet, godhet är obegränsad, ondska är begränsad när man förstår dess orsaker.