Hjärtat

Jag skulle vilja dela med lite tankar om hjärtat på lite olika sätt. Hjärtat är ett av de viktigaste organen i kroppen, utan dess ständiga pumpande och bultande så kollapsar vi ganska fort. Hjärtats puls skulle man kunna kalla för livets puls, och det är inte så konstigt att hjärtat är en symbol och det som vi pekar mot när vi pratar om våra känslor. Men jag tror att det är mer än en symbol, hjärtat är verkligen ett av de organen som påverkar mest av sådant som oro, stress och sorg. Flera exempel finns på människor och djur som fått hjärtattack på grund av deras livslånga partner dött, det som kallas ”hjärtesorg”. Djupt traumatiska upplevelser tycks verkligen kunna orsaka så mycket stress i kroppen att hjärtat till och med stannar. Man har också sett detta i fåglar och andra djur som utsätts för chocker.

Jag tror det ligger något djupare i detta, och att vi behöver öppna upp oss för hur stark kopplingen är mellan det vi känner och hur det påverkar kroppen. Forskning kan bekräfta att optimister lever längre än de som har en dyster syn på livet. Idag är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i väst, och trots all ”medicinsk framgång” tycks det fortsätta vara så. Anledningen är att läkare och andra terapeuter inte har den förståelsen för hur mycket känslor av sorg, ilska och ånger påverkar hälsan. Många ser fortfarande på människan på ett mekaniskt sätt, att vi ska ”fixas” med läkemedel. 

Förhoppningsvis kommer kunskapen öka och allt fler kommer till insikt att det kanske absolut viktigaste för vår bästa hälsa är hur vi känner inombords. Till och med så, att oro och ilska kan vara värre än rökning och dåliga matvanor. Jag har lyssnat på en person som överlevt allvarlig cancer och många som arbetat med cancerpatienter som säger att de flesta som får cancer levt väldigt stressade och oroliga liv, och att det är troligtvis största orsaken till att tumörerna spritt sig i kroppen när immunförsvaret inte kan självläka kroppen.

Vårt hjärta och vårt sinne är djupt sammanlänkade, att gå runt med ånger, oro, ilska och alla typer av negativa känslor sätter hela kroppens nervsystem i det som kallas ”fight or fly”, alltså ett tillstånd i kroppen där den på något sätt känner sig hotad och vill slåss eller fly situationen. Vår kropp har förmågan att läka i stort sett alla sjukdomar om vi ger den de vitaminer och mineraler den behöver. Men vi måste också ge kroppen vila och avslappning att släppa taget, annars kan inte kroppen läka som den ska. När nervsystemet signalerar fara så slutar kroppen läka sig själv, det är därför det är så många som blir sjuka av att de stressar mycket. Det kan vara allt från återkommande förkylningar till allvarligare sjukdomar och depressioner som visar sig efter långvarig stress. Problemet med stress är att hjärnan inte kan skilja på de tankar som gör oss stressade och verkligheten, så hjärnan reagerar på en hotfull tanke på samma sätt som om vi vore fysiskt jagade. Stress gör också att vi tar kortsiktiga beslut och vi blir mer självupptagna, mindre tacksamma och vi minns sämre.

Därför behöver vi ge hjärnan och oss själva utrymme att få koppla av, vara i stillhet och känna stunder där vi helt kan slappna av. Det är så otroligt viktigt att få de stunderna så kroppen kan återhämta sig och självläka. Men alla människor har inte lika lätt för att slappna av helt, de upplever obehag i stillhet och i tystnad. Då börjar de höra sina egna tankar ännu tydligare, men det är bara för att de alltid finns där i bakgrunden när vi slutar distrahera oss och hålla oss upptagna med sinnesintryck. Det går som sagt inte att fly från sig själv. När vi håller kvar vid bitterhet och dömande så tar vårt hjärta skada och vi bara fortsätter den negativa spiralen. 

Vi måste ge oss själva en chans att sluta vara offer och leta upp alla fel i världen, vi behöver lära oss att göra tvärtom och ”öppna upp våra hjärtan” som man säger. Det innebär att spendera mer tid till kärlek och sådant som ger oss glädje och inspiration. Stäng av negativa nyheter som bara får oss att må dåligt, umgås mindre med människor som bara klagar i sin egen bitterhet. Hjärtat blir befriat av att förlåta mer än att hålla kvar vid egen envisa stolthet att hela tiden ”ha rätt”. Att förlåta för sin egen skull, inte ångra och skuldbelägga. Negativa känslor är inget annat än ett val, vi kan välja hur vi ser på saker och vi kan alltid välja hur vi ska leva våra liv. Hjärtat är vårt känslomässiga centrum, håll ingen bitterhet i hjärtat, erkänn allting du känner inombords, förlåt det som varit, förlåt andra, förlåt dig själv och gå vidare för hälsans, och ”hjärtats skull.” Dalai Lama har sagt att; kärlek är avsaknaden av dömande. Kärlek är ovillkorlig och tillåtande. Odla kärleken inombords och vårt hjärta blir mer öppet när vi känner och handlar efter den.

”If he does not shine, he is darkness”