Varje dag hör vi om hur diverse myndigheter och regeringar dels avslöjas för hemliga övervakningsprogram, men också samtidigt stiftar lagar för ökad laglig rätt att övervaka människor. Dessutom har nu också personer börjat utnyttja och tjäna pengar på offentlighetsprincipen (Lexbase). Våra liv ligger fullständigt blottade för de som vill se. Privatliv på internet har blivit en öppen bok. Det skrämmande med detta är att myndigheter väljer att lägga sådana enorma resurser på att övervaka människor. Varför? Litar inte regeringen på sina medborgare där hela den demokratiska principen bygger på tillit?
 
Vi som medborgare måste stå upp och försvara personlig integritet och frihet att få uttrycka det man vill utan att behöva misstänkas. Jag tycker det borde vara en självklarhet att endast människor som är misstänkta för allvarliga brott med en klar och tydlig hotbild skall kunna övervakas och avlyssnas. Vanligt, hederligt folk skall lämnas i fred och myndigheter ska upphöra med att spionera på vanliga människor.

Massövervakningen är mer omfattande än vi misstänkt. Svenska folket förväntas finna sig i att bli övervakat, utan att ställa besvärande frågor om saken. FRA-lagen tvingades igenom trots försök att stoppa den.
 
Dessutom har polisen nu för tiden så många möjligheter att övervaka, avlyssna och kontrollera folk att allt inte går att hålla i minnet. En person behöver inte ens vara misstänkt för brott för att drabbas.
 
Toppa sedan detta med EU:s datalagringsdirektiv. I Sverige tillämpas det så att data om alla svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner lagras. Rubbet.
 
Det är helt enkelt ett övervakningsträsk. Andra liknande lagar är;
 
IPRED - Intellectual Property Rights Enforcement Directive - Förändrade förutsättningarna för upphovsrättsinnehavare att begära ut information om misstänkta fildelares internettrafik, för att underlätta för dem att fälla fildelare.
 
Swift-lagen - Ger det amerikanska underrättelsetjänster tillgång till information om finansiella transaktioner till, från och inom EU i syfta att hitta terrorister. Med tanke på Snowdens avslöjanden om att NSA även har spionerat på företagshemligheter finns det anledning att tro att information därifrån kommer till användning på andra håll.
 
Under förhandling är "TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership" - är ett stort handelsavtal mellan EU och USA som förhandlas just nu. I och med omfattningen och maktfördelningen mellan parterna så kan bland annat upphovsrättslagstiftning och motsvarande PUL (personuppgiftslagen) påverkas om det ska kunna införas.

I en demokrati måste man respektera individen och se människor som fria medborgare. Inte som undersåtar. Inte som kollektiv. Inte som siffror i excel-ark. Inte som tänkbara skurkar som ständigt måste övervakas och kontrolleras. Makten utgår från folket. Folket är du och jag!
 
Jerry Gustavsson. djerryg1@hotmail.com