OM VÅR TIDS TEKNIK OCH HUR DEN PÅVERKAR OSS

Sju av tio uppger att de ibland har sömnsvårigheter och det är främst unga och kvinnor som är drabbade. En av de främsta skälen är att man idag tar med sig surfplattan eller mobilen till sängs.

 

 Bara under min livstid, under 30 år, har jag sett en enorm teknisk revolution som bara går allt snabbare när allting kopplas samman genom smarta apparater och internet. När jag var liten hade endast få människor en egen persondator eller mobiltelefon. Det var i början av 90-talet som internet växte fram ordentligt. Jag tänker ofta på vad det gör med oss människor, det finns båda sidorna av myntet. Internet och ny teknik är ett sätt att sprida information, lära sig massor, avslöja hemligheter och skapa en mer öppen värld på samma villkor. Det är ett sunt hot mot alla maktstrukturer och slutna politiska styren. Problemet är just när det utnyttjas istället av makten, sådant som censur, massövervakning och kontrollverktyg för att peka ut syndare.

Tekniken har invaderat de flesta människors liv, med undantag av äldre, fattiga och de som helt enkelt valt bort det. Vi översvämmas av det digitala livet och blir beroende av det. När vi väl börjar använda tekniken blir det självklart att vi gör det, vi reflekterar inte längre över sådant som att kontanterna håller på att försvinna när vi bara betalar med kort, eller hur mängden strålning vi utsätts för av både blått ljus och alla mobila nätverk påverkar oss. Just det ”blåa ljuset” är ett problem för oss eftersom det lurar vår biologiska klocka och håller hjärnan aktiv genom att störa sömnhormon vilket gör att så många människor har problem med sömn, stress och dåliga matvanor.

 

 Många människor använder tekniken från morgon till sista kvällssucken, och de aktiviteter som de flesta håller på med, kolla på filmklipp, spela belönande spel och sociala medier – det gör att vi varvar upp och det tar lång tid att slappna av igen. När vi inte längre kan sova bra, och drabbas av stress och ångestproblem bör vi tänka om. Vi bör tänka på vår kropp, och hur den kan naturligt må bättre. Tekniken gör också att vi sitter ned alldeles för mycket, vilket också gör att kroppen inte blir naturligt avslappnad på kvällen.

Det vi kan göra för att öka vårt psykiska välmående och få bättre sömn är att ändra några vanor runt hur vi hanterar tekniken. Själv försöker jag lyssna mer på kroppen, att starta upp med någon form av fysisk rörelse och först efter frukosten börjar jag använda tekniken med jämna mellanrum. Det är bra om man kan komma ut på en runda, eventuellt träna lite hårdare i dagsljuset. Dagsljuset är viktigt för att ge oss det naturliga, fulla spektrumet av vitt ljus som saknas inomhus. Mot eftermiddag/kväll bör man sluta med allt ”uppiggande”, sådant som koffein, och en bra stund innan man ska sova är det skönt och bara stänga av all elektronik, stänga av telefonen osv. Istället kan man tända ett ljus eller dämpa belysningen, kanske läsa, skriva eller göra någon avslappningsövning.

Många kan på något plan inse att de nog använder teknik och sociala medier FÖR mycket, men de kan ha svårt att sluta med vanorna, och den sociala pressen att alltid vara uppdaterad och tillgänglig. Men att skaffa sådana ”teknikfria utrymmen” är det bästa man kan göra för sig själv och sin egen hälsa. Det får oss att kunna slappna av ordentligt och lyssna mer på vad kroppen säger så man för en stund kan komma ifrån ständiga jämförelser med varandra och statusuppdateringar. Det verkar som att vi behöver skapa en sund balans med tekniken så att den inte skadar oss, utan blir den hjälp och kreativt verktyg som tekniken kan vara medan vi fortfarande kan följa den naturliga livsstil kroppen utvecklats för.

Läs mer här; http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sociala-medier-bakom-forsamrad-somn-hos-unga