Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg taggade med ego

Tillbaka till bloggens startsida

Synden och paradiset

SYNDEN OCH PARADISET

G – U – D, Inget ord väcker väl så starka reaktioner som just detta. Alla har sina egna speciella känslor om vad det betyder för dem. Många ser ordet som rent provocerande eftersom det påminner om det förtryck, maktmissbruk och förföljelser som skett av kyrkans präster och religiösa auktoriteter. Många andra har istället Gud att tacka för mycket i sitt liv, och har en nära och vägledande relation med det gudomliga.

Jag tror inget ord heller är så missuppfattat som Gud, den allra vanligaste bilden som förekommer är att Gud skulle vara en person, ofta en man som sitter likt en kung på en tron. Den bilden är kyrkan så klart intresserad av att sprida eftersom det får människor att inte söka Gud inom oss själva och förstå deras egen gudomlighet och perfektion, istället blir vi undergivna, mindre värda, får dålig självbild och ser oss själva som ”syndiga”. Det har gjort oss till undergivna slavar åt överheten och svaga för auktoriteter.

Trots detta förtryck av människors egna andliga sökande, så har det ändå i alla tider funnits människor som fått egen klarhet och uppvaknande om vad Gud egentligen är. Gud är inget som bara finns utanför oss själva, Gud är också inom oss alla. Uppvaknandet är att inse helt och fullt att vi är av samma essens, att allting vi ser, hör, luktar, känner och uppfattar är Gud. För många är det lättare att använda andra ord som ”universell energi”, ”medvetandet” osv. Bortom vad vi kallar det, är insikten att vi alla är av samma materia och samma grundläggande energi. Det är bara i vårt eget rationella sinne som vi skapar en illusion om att världen är separerad och delad. Vi dömer världen i gott och ont, fel och rätt, bra och dåligt, låg status och hög status. Vi tänker att ”jag”, och ”min kropp” är en separerad kropp från resten av världen, och den illusionen kastar oss in i ett existentiellt lidande där vi blir helt fångade i att kategorisera, jämföra och bedöma allt vi ser.

Insikten om Gud eller som jag ser på det; insikten om ”vår sanna natur” går bortom vårt logiska och rationella sinne. Att uppleva världen på ett sätt där ingenting är utanför oss själva, vi är en del av allt och alla. Alla nyanser är skapade av samma grundfärg. Alla vågor är skapade ur samma hav. ”Tänkandet” kan jämföras med en våg som glömt bort att den själv är havet. När vi glömmer bort att vi också är havet precis som vi är vågorna så uppstår mänsklig galenskap där vi envist påstår och dömer andra vågor som om de inte vore lika mycket värda. Vi ser inte att allting bara är vatten.

När vi förstår vår sanna natur ser vi att vi är ALLA former inkluderade, bortom gott och ont, bortom bra och dåligt. Sådana uppdelningar finns bara i våra egna tankar men finns inte på ett absolut plan. Gud är en symbol för det eviga, det ouppdelade, bortom ramarna av tid och rum, logik och jämförande. Gud dömer inte, det är vi själva (vårt ego) som dömer, det är vi som inte kan förlåta, det är vi som skapar begränsar och utesluter varandra. När religiösa makthavare påstår vad som är syndigt, fel och hädelse är det inget annat än det mänskliga egot som hävdar sin rätt. Som vi alla hört är Gud alltid kärleksfull och förlåtande eftersom det återigen bara är vi själva som skuldbelägger och straffar oss själva. Om vi tror att Gud sviker oss, är det vi själva som inte kan acceptera och tillåta det som faktiskt ÄR. Saker och ting sker helt enkelt som de sker, bara vi skapar tankar om hur saker borde vara.

Varje tanke vi tänker är bara en idé, den är i slutändan aldrig sann. Vår idévärld är annorlunda från det som verkligen ÄR, här och nu i den här stunden. Den mest simpla, direkta och enkla upplevelsen av nuet, att bara lyssna, att bara vara, utan att värdera och tolka det som är. När känner in nuet och tillåter oss att slappna av helt är det som att tankarna lugnar sig. Tankarna blir mer stilla och då uppenbarar sig en mer direkt och simpel upplevelse av nuet. En metafor för detta är att när det väl slutar storma på vattnet blir det tillslut spegelblankt och först då ser vi den sanna reflektionen av vilka vi verkligen är. Det är den här direkta och sanna uppfattningen av vår natur som många väljer att kalla för olika vägar till Gud, vilka exempelvis meditation, stilla reflektion och bön kan hjälpa till med och stilla sinnet. Att hitta vägar där vi ser sanningen bortom tänkandet. Bortom våra egna berättelser om vad som är sant. När vi går bortom tankarnas ständiga brus. 

Symbolen av Gud går bortom alla olika grenar av religion och filosofi, det är bara en berättelse för att vakna upp i vårt eget sinne, att vakna upp till vad som är absolut sant, det eviga (utanför den mänskliga indelningen i tid och rum), icke-dömande, odelade och enade paradiset inom oss.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Människans sanna väsen

Låt oss sväva iväg och låt oss drömma och föreställa oss fritt vilka vi egentligen är. Vad är människan? Låt oss gå bortom strikt objektiva bevis, bortom den fysiska och materiella. Låt oss gå djupare än allt det som präglar vår tids rationella naturvetenskap som fortfarande lider av symptomen från; "det man inte kan ta på, finns inte". Det här mekaniska tankesättet har bland annat inneburit att människors känslor och inre tankar (psykologi) inte erkänts som så kallad vetenskap förrän på senare tid. Man har också tidigare trott att kropp och själ är åtskilda delar som om vi vore blott en maskin.

Men när vi går djupare blir det uppenbart att vi har "osynliga ting" som känslor, tankar och allting hänger ihop, kroppen med psyket. Vi är en enhet där inget går att separera från varandra, allt är i perfekt balans och harmoni. Kroppen styr psyket, och psyket styr kroppens reaktioner som tillexempel genom stress/avslappning-systemet (BIS o BAS). Det här tankesättet är mer självklart idag med framsteg inom psykologi och medvetandestudier. Många går dock djupare (i vad som gränsar till andlighet/religion), de menar att vi människor är en enhet inte bara med oss själva utan med resten av universum. Att vi är i ständig kontakt och i utbyte med världen omkring oss, genom växterna, djuren, träden, himlen, jorden och allt smått som bakterier, partiklar, atomer och så vidare. No man is an island. Vi är egentligen "kosmiska varelser", manifesterade i en fysisk gestalt, i vår kropp här på jorden.

Vem är du?
Vår sanna identitet finns inte i vårt begränsade "Jag", det är blott en tillfällig roll (Känslan av "jag" är något vi lär in från föräldrar och omgivningen och sedan tar för givet att det är vilka vi är) vår sanna identitet är i "allting" - i alla dess former vi kan uppleva = I AM THE UNIVERSE. En del kallar det världssjälen/det högre medvetandet, kvantfältet, eller Gud, fadern eller moder jord. Olika namn - samma mening. Vi är mer än bara jaget. Vi är mer än den sociala mask som vi bär på för att passa in, imponera på andra och få bekräftelse. Vi är mer än egot. Mer än alla roller vi spelar. Därför innehåller alla religioner former av självförsakelse och självinsikt. Verktyg som meditation, kontemplation, stillhet, bönen osv. (även modern terapi använder detta verktyg). Självinsikt är varje människas utveckling, det är vad som gör att vi utvecklas och mognar från vårt självcentrerade ego som lider i takt med sin envisa stolthet och arrogans. Egot bygger murar och stänger in sig bakom dessa. Självinsikt och ödmjukhet rämnar murarna.

Människan och universum är samma. Vi är dess avbild, dess söner och döttrar. Dess ljus och dess mörker. Tänk på att vi är nästan bara vatten, blod, celler och bakterier som ständigt byts ut. Vi behöver ljus och sol annars lider vi. Men vi är också elektriskt laddade och behöver vara i balans med jordens energi och gravitation. Vi behöver få rätt mineraler o vitaminer från jorden, luften och vattnet omkring oss. Vi är miljön, eftersom miljön går in och ut genom oss hela tiden. Därför är det så viktigt att dessa källor är så friska och hälsosamma som det går, och att vi värnar om det i all respekt. Att utesluta saker i vårt liv är att utesluta oss själva.
 
Mycket av vår tids sjukdomar har att göra med vår livsstil - nämligen att vi kommit så långt bort från vår naturliga och rena miljö där vi plockar färsk mat direkt ur naturen, dricker rent vatten, andas ren luft och har jordar fulla av näring. Utan detta får vi brister. Det har vi sett många exempel på genom den västerländska fett- och sockerdiet utan frukt, grönt och fiber som många äter. Gott för stunden kanske, men inte alls nyttigt i längden. Mer än hälften av oss lever i städer och tvingas andas in avgaser och utsläpp. Maten transporteras långa sträckor, processeras och tillagas sedan hårt och tappar massor av näring. Våra slaktdjur matas med billig näringsfattig mat, ibland med rester av läkemedel som vi sedan äter. Enda anledningen till att vi fortsätter med vår livsstil är vår omedvetenhet, arrogans och ignorans. Vi tycks oftast vara alldeles för upptagna att reflektera över våra liv och våra val..
 

Människor har idag kommit långt ifrån sitt ursprung. Många har ingen kontakt med naturen eller någon aning om vad de köper och dess ursprung. Vi har skapat en människovärld som på många sätt försökt erövra och utnyttja naturen istället för att leva i balans med den. Det får sina konsekvenser, inte bara för vår egen hälsa utan också för miljö och andra varelser. Den som vänder sig bort orkar inte se, och föredrar att blunda för det och aldrig stanna upp för en djupare tanke. Förändringar svider när begären har blivit stora och stoltheten har ätit upp ödmjukheten.
Vilka tror att vi är? Omedvetenhet och ignorans har bara ett motmedel, nämligen motsatsen; medvetenhet och ärlighet. Att stanna upp, reflektera och skaffa sig självinsikt. I grunden är jag övertygad om att alla människor vill väl och har massvis tacksamhet och kärlek, men den kommer inifrån när vi vill förändra oss på djupet, möta oss själva, då vi är redo att ge upp dåliga vanor och sluta ljuga för oss själva. Då förändrar vi också världen - eftersom allting hänger ihop. Du, jag, vi är universum och allt i det. Du skapar och du skapas i samma ögonblick. Vad vi vill se i världen bör vi själva leva efter, inte döma andra för det.
 
Med inspiration från de mycket sevärda dokumentärerna;
"grounded" [http://www.youtube.com/watch?v=f_stX1W4oI0]
"Inner, Outer Worlds" [http://www.youtube.com/watch?v=aXuTt7c3Jkg]

Taggat med: 

, , , ,

Sommar & enkla visdomar - del 2:2


-- MEDVETANDET -- fortsätter här..
 
Det stora västerländska dilemmat är att vi är rastlöst fångade i våra egna personliga tankar, och så lätt tar allting personligt - rädda att få vår uppblåsta stolthet sårad. Vi är tvångsmässigt besatta av att älta tankar och dessa tankar kan upprepas om och om igen som en gammal grammofonskiva. Trots att vi innerst inne vet att vi lägger massa onödig energi på detta, är vi som besatta av det och större delen av hela vår upplevelsevärld upptas av detta drama, inte bara i oss själva, utan i medier och i vardagliga samtal. Det gör att vi skapar lidande för oss själva och missar nyckeln till att finna frid och harmoni i livet; nämligen att uppskatta och leva nuet - att kunna släppa taget om alla tvångsmässiga tankar om hur saker måste vara, dömande, jämförande och vår inneboende stolthet, roller vi ska låtsas vara, alla fasta åsikter och oförmågan att vilja se och förstå andras perspektiv. Att inse detta fullt ut ändrar hela vårt perspektiv på verkligheten. För hur kan vi tro på något vi vet är en dröm?
 
Buddhas stora insikt var att allting är en illusion – att tankarna är imaginära, de blir bara sanna för oss när vi tror på dem, när vi lockas in i vår skapade värld av åsikter, värderingar och roller. Praktiskt sätt får insikten oss att sluta ta saker personligt och kastas mellan förtvivlan och hopp. Det får oss också att vakna upp till en enorm frid och medkänsla då vi ser att människor lider och orsakar andra lidande på grund av att de helt enkelt är fångade i sin egen omedvetna ”drömvärld”. I väst utgår de flesta människor ifrån att bli rika, äga massa saker och vetande för att fylla tomrummet inombords och bli uppskattade - likt barn som vill ha uppmärksamhet och tröst, sådan är egots natur, alltid sökande efter mer, eftersom i denna ”drömvärld” saknas visdom att bara tillåta allting vara precis så som det är - utan att hela tiden manipulera och förvränga verkligheten till sin egen fördel.
 
-- ANDLIGHET --
 
Som jag nämnt är västvärldens ”andlighet” tron på materiell lyx och social status. Helst att vi kan vara lite bättre än andra, äga mer än andra, veta lite mer än andra och därmed vara ”någon” med hög status med andra människor. Vi i västvärlden är besatta av rika kändisar. Vi är också besatta av allt som går ut på att vinna pengar, vinna tävlingar, erövra partners, eller titta på när andra skämmer ut sig.
 
Allt detta har med status att göra, vi är livrädda för att förlora vår värdighet och bli utstötta ur det sociala sammanhanget. Så vi spelar med i detta galna sociala drama på uppfyllelse, uppgång och fall. Men stoltheten har sitt stora pris att betala. Vi måste kämpa med att upprätthålla en fasad utåt. Försvara vår status, ständigt jaga och fly efter mer, försumma vår hälsa och förlora oss i allting annat än det som egentligen skapar varaktig lycka. Stoltheten; Det vi tror skänker oss vad vi vill ha, blir vår största inre fiende.
 
Vi tror att ting utifrån ska kunna göra oss lyckliga, att vi kan jaga oss till lycka. Vi lever i lockelsernas värld. En enkel visdom som vi tycks missa så fundamentalt är att det bara är vi själva som kan få oss att känna frid och kärlek. Kärlek, frid, sanning, lycka kommer inifrån. Här och nu är denna lyckans källa, i dig. Här och nu är allt som existerar.
 
Insikten om detta kan få oss att värdesätta stunden, värdesätta andra och ta hand om oss själva. Vi kan avsluta den meningslösa flykten att ångra det som varit, eller oroa oss för en framtid vi aldrig kan veta exakt hur den kommer bli. Andlighet är ett uttryck för att leva enkelt, att finna de element som är sann lycka. Väldigt enkelt, att ta hand om sin egen hälsa, att leva passionerat i nuet, värdesätta det vi har. Att sluta döma oss själva, och sluta döma andra. Fokusera på att lösa problem istället för att skapa problem. Att lyssna istället för att kontrollera och tolka allting. Med denna ökade medvetenhet kan vi också börja släppa taget, ifrågasätta, ta in världen på ett helt annat sätt, ta tid att utforska och observera, ta tid för andra, ta tid för att njuta, ta tid att ta hand om din kropp… för det finns ingenstans du måste vara. Du är här.
 

Tankarna försöker locka dig att planera och oroa dig, men andligheten skapar förmågan att se igenom detta tvångsmässiga tankemönster. Detta inre utrymme av frid saknas ofta i den upptagna och stressiga västvärlden som fylls av prestation och krav att vara någon speciell. Det skapar utbrändhet, mental och kroppslig utmattning av att känna sig jagad. Oförmåga att ha tid för varandra, kunna slappna av och reflektera på ett meningsfullt sätt. Olika meditationspraktiker o självobservation tas på stort allvar i stort sett i alla världens hörn utom här. Vi har ju som sagt inte någon tid att bara vara, och närvara utan någon agenda... Det som är källan till frid, kärlek och harmoni. Källan till kreativitet, fantasi, passion och lek. Det gör livet så mycket djupare och mer meningsfullt, som inte bara får livet att stanna platt och livlöst med en gnagande rastlöshet och vardaglig frustration. Det finns SÅ MYCKET MER när vi väl frigör oss från normer och illusioner.
 
Ha en fortsatt fin sommar, glöm inte stanna upp och se vad som är framför ögonen :)

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MÄNNISKANS GALNA NATUR (del 1:2)


Människor är intressanta på många sätt, det sägs att det som gör oss ”mänskliga” är vår förmåga att reflektera över vår egen existens. Att faktiskt fråga oss vad meningen är med allt, varför vi lever och kunna ifrågasätta oss själva. Det har gett upphov till bland annat konst och religion.
 
Den här förmågan kan också ha en baksida, nämligen att vi blir kluvna i två delar. - En del som är ren närvaro och medvetande, som alltid bara upplever den här stunden som det enda sanna. Och en annan del som utvecklar sig som en slags inre röst som tänker, dömer, värderar och jämför allting vi upplever. En inre röst (”ego”) som helt enkelt försöker styra, äga och kontrollera verkligheten. Den här delen av vår hjärna kan verkligen ställa till det för oss, skapa sjukliga kontrollbehov, rädslor, ångest och ge upphov till fördomar, konflikter, krig och enormt lidande. Det är själva roten till mycket av vårt eget och andras lidande på jorden.
 
Många tror att de faktiskt ÄR den inre rösten i deras huvud, att de ÄR tankarna och allt de tror om sig själva och om andra. Men det är inte fullt ut sant, det är bara en del av vår upplevelse. Tankarna är bara en del av vår mänskliga upplevelse. Det är en ren galenskap att tro på allt vi tänker, det är som att vara fast i en dröm och aldrig vakna från den. Förutom tankarna är vi nämligen också den närvaro som existerar här och nu. Och vad är den? Det är medvetenhet som bara är just nu, det som inte behöver döma utan bara vara fullt närvarande här och nu. Upplevelsen, ljuden, känslan här och nu, det är sanningen och är alltid helt unikt. Svårt att sätta ord på, i tolkandets värld blir en upplevelse man försöker tolka i efterhand oftast bara en skugga av vad det var. Alla har ständigt unika upplevelser, språket kan vara målande men förmedlar aldrig riktigt kärnan i att uppleva och känna på ett personligt plan. Språket är en skugga. Precis som rösten inom oss och tänkandet är en skugga av upplevelsen här och nu.
 
Tankarna kan inte greppa nuet så som det är. Tankarna kan bara berätta historier om andra upplevelser, älta det som hänt och tror ska hända, generalisera och bedöma utifrån ett slags filter. Faktum är att vi bara kan närvara i nuet, och det är samtidigt tankarnas frånvaro. Fysiskt sett är vi alltid här, men psykiskt sett är vi ofta inte här, vilket är att vara fångad i sin egen illusion av verkligheten. Att vakna upp ur är att vakna upp till den sanna upplevelsen av här och nu, att öppna upp sig till det som VERKLIGEN ÄR. Att vakna upp FRÅN vårt mentala filter där vi blir begränsade i olika tankar om hur vi tror saker är och ska vara. Nuet är som det är, låt oss fokusera på det och göra medvetna val efter detta som inte bygger på några förutfattade meningar eller själviska motiv.
 

Nr.1 Att fly från nuet
 
Den första galenskapen är också roten, det är att missa att vara här och nu. Vi är alltid här fysiskt sett, men oftast inte psykiskt. Vi befinner oss ofta någon annanstans i tankar om det som hänt, eller kommer hända. Ägnar massa tid åt att gräva i det förflutna trots att det inte går att ändra. Sen så ägnar vi massa tid åt att oroa oss för framtiden eller drömma oss bort i en annan framtid där vi slipper att vara här och nu. Allt detta är bara berättelser i våra egna huvud. Berättelser som lurar oss bort från nuet. Har du frågat dig själv; Kan jag tillåta allting att vara precis som det är?
Att inte tillåta nuet som det är blir att befinna sig på evig flykt. En illusion om att det går att undkomma nuet men det går aldrig, oavsett hur starka drogerna är, missbruket eller verklighetsflykterna är. Det som händer när vi flyr in i olika tillstånd är att vi bara lär oss att älska dessa tillfälliga känslor, men vi kommer alltid tillbaka och mår ännu sämre för vi saknar känslorna vi hade. Så vi vill bara fly igen. Det blir bara ett lidandets hjul. Så kan du tillåta nuet så som det är? Eller väljer du att fly in i illusionen, in i ditt eget drömmande för att du inte vill acceptera det som är?
 
Nr.2 Inte acceptera nuet
 
Den andra galenskapen är att vara sin egen motståndare till hur saker faktiskt ÄR. Hur kan vi kämpa emot någonting som faktiskt ÄR? Vi kan vara så envisa ibland och verkligen tro att det är fel på något som är helt naturligt och givet. Vi dömer oss själva för att vi inte är lika vackra och bra som andra, eller att vi inte har rätt kläder, rätt status, rätt liv och så vidare. Vi dömer andra för att de beter sig illa, för att Gud är orättvis, för att politiken är korrupt, för att grannen är en idiot, för att det regnar och blåser, för att vi har ont, och så vidare. Ser du poängen? Vi lider bara själva genom att vara EMOT det som ÄR. Vi blir bara själva frustrerade av detta, vi blir själva bittra och skapar negativa känslor som sedan smittar av sig på andra. Ordet ”Satan” är hebreiska för motstånd (alltså ett personligt motstånd), och ordet ”Kosmos” betyder ordning. Ska vi låta Satan (vårt motstånd) stå i vägen för vår kärlek till kosmos? När vi verkligen fullt ut accepterar oss själva och andra i nuet finns inget lidande kvar. Där börjar förändringen vi verkligen vill se.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MÄNNISKANS GALNA NATUR (del 2:2)


Nr.3 Att förvränga nuet
 
Den tredje galenskapen är att helt enkelt hellre tro på våra egna berättelser om verkligheten, istället för att bara vara öppen för hur varje nu är unikt. Vår inre röst kan utifrån några enkla observationer helt plötsligt skapa sig egna berättelser av att exempelvis alla invandrare är kriminella, eller att alla araber är terrorister, eller att alla religiösa är hjärntvättade och så vidare. Dessa uppfattningar är väldigt farliga att tro på eftersom de generaliserar och skapar fördomar. Det får oss att gå runt och döma allting på förhand. Det är orsaken till konflikter och krig. Det är en riktigt stor galenskap, för hur kan vi gå med på att tro på att alla skulle vara likadana bara för att de kallas för någonting, eller ser ut på ett speciellt sätt.
 
Människan är så snabb på att förstora upp enskilda händelser som ”större sanningar”. Men det enda som är sant är här och nu. Inte berättelserna i våra huvud, det är illusioner. Hjälp världen genom att möta varje stund med öppenhet och nyfikenhet, utan förutfattade meningar, åsikter och dömande om det ena med det andra. För vem vill egentligen bli dömd på förhand utan att få en chans?
 
Nr.4 Ignorera nuet
 
Den fjärde galenskapen hänger nära samman med de andra. Det handlar också om att inte vara vaken och närvarande i denna stund. Det som händer när vi ignorerar och befinner oss någon annanstans i huvudet är att vi inte ser den perfektion och fulländning som alltid finns. Det är bara vår inre röst som kan få oss att tro någonting annat, få oss att tro att vi inte borde vara lyckliga och nöjda så som det är. Rösten säger; SNART blir du lycklig.
 
Här kommer en viktig poäng, det är bara DU som kan finna ro och perfektion här och nu. De flesta andra kan inte hjälpa dig för de är också inne i människans galenskap. Många är fast i omedvetna mönster och vanor, de väljer att inte ifrågasätta detta, eller kan inte se vad de faktiskt gör mot sig själva och andra. Du finner bara denna djupare sanning inom dig själv. Kulturen, politikerna, företagen och så vidare har sitt främsta intresse i att tjäna pengar eller skaffa mer kontroll och makt. De tjänar faktiskt på att du inte är i harmoni, för då vill du ändras och köpa deras produkt. Om alla hade varit nöjda och i kärlek för det som ÄR, då hade människor varit mindre i behov av missbruk, läkemedel och tillfälliga känslor av lycka som fås av många tjänster och produkter i samhället. Konsumtionen hade minskat dramatiskt, därför hör du sällan om något annat än uppmaningar i reklam och media om hur du borde ändra på ditt utseende, dina kläder, dina prylar och så vidare.
 
Allt som håller galenskapens hjul rullande, det är en skrämmande väckarklocka att vakna upp till. Men skyll ingen för det, de flesta är omedvetna om detta. De flesta är livrädda för att avvika från det ”normala”. Vi är sociala varelser som fruktar utanförskap. Men i det är fallet är det bara du kan vakna upp till din egen verklighet. Det är bara du som kan ifrågasätta och vakna upp till nuet så som det faktiskt ÄR. Sluta att blint tro på att flykter och lidande är normalt. För sanningen är att själva närvaron aldrig lider, och du är inte dina tankar. Du ÄR närvaron här och nu. Det är den enda kärleken och den enda sanningen. Det är frihet och vad som skapar det för andra. Total medmänsklighet.
@ Jerry G. /2013
BE HERE NOW

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg