Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg taggade med Ekonomi

Tillbaka till bloggens startsida

Den superrika eliten

DEN SUPERRIKA ELITEN

Det kan tyckas avlägset ibland och prata om jordens rikaste människor, men det är dags och vakna upp inför den enorma orättvisa som uppstått mellan de superrika - och de fattiga. Vi är idag tillbaka på samma enorma inkomstklyftor som fanns i början av 1900-talet enligt ekonomen Thomas Piketty.

 Idag äger 85 av de rikaste människorna på jorden MER än halva planetens människor tillsammans (!).

 Man alltså kunna trycka in denna "superelit" i en dubbeldäckare, och ihop har de mer än vad 3,5 miljarder människor äger. Så OTROLIGT skev är rikedomen fördelad i världen... och det klyftorna ökar nu ännu fortare. Undantaget var under 1930- till 1970-talet då klyftorna faktiskt minskade i världen...

Men sedan dess har de rikaste gynnats av de nya ekonomiska teorierna om den fria globala marknaden och smutskastningen av statens roll i välfärden, främst ledd från USA under president Reagan och England under Thatchers styre. Då togs förmögenhetsskatter bort och skattesänkningar gynnade de allra rikaste. Folk övertygades om att detta var bra för alla.

 Thatcher

Sanningen är dock en annan, medan medelklassen haft samma inkomstnivåer har de allra rikaste fördubblat(!) sina inkomster. "Bankkrisen 2008" var inget annat än ett slag mot medelklassen, de fick betala kalaset medan bankcheferna plockade ut samma summor i rena bonusar.

Om man studerar fakta är det oundvikligt att se hur denna superelit blir allt mäktigare och växer sig starkare än forna tiders godsägare. Vanliga människor får allt svårare att köpa sig en egen bostad, istället tvingas alla låna och hyra sin bostad istället, speciellt i de större städerna

En annan fara är också hur mycket kontroll som hamnar i händerna på ett fåtal. Hur de kan pressa politiker och myndigheter att dansa efter deras pipa, istället för folkets gemensamma bästa. Kapital avgör dyra rättegångar och avgör vad som står i tidningar och sänds i TV. Pengar är religion och pengar är ett maktmedel, därför är det av största betydelse att vi med pengar kan fördela dem, och skapa JÄMLIKHET och RÄTTVISA. Annars försvinner den lilla människans valmöjligheter till fri media och att kunna demonstrera, ifrågasätta och påverka.

 Oavsett vilken politik man väljer och rösta på behöver pengarna cirkulera och makten fördelas för att kunna ha frihet, trygghet och fred. Dels krävs det som ekonomen Piketty föreslår; beskatta de rikaste och stänga skatteparadis, Dels är det också vårt eget ansvar att vara medvetna om världen och vara folkets röst för frihet och jämlikhet.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Världsbankens korruption

Avhoppare avslöjar att världsbanken används för global pengatvätt, det 'är advokaten och ekonomen Karen Hudes var under tolv år hög tjänsteman vid Världsbanken (IMF). Hon vittnar nu om den systematiska och svåra kriminalitet hon och hennes kolleger bevittnade vid FN.. Här är ett kortare inslag;

 
--> https://www.youtube.com/watch?v=c7E9SUwlooE#t=20

..och här är hennes hemsida --> http://kahudes.net
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vi har låtit bankirerna styra våra liv tillräckligt länge nu, vi har gjort bankerna till vår tids härskare som dikterar våra liv. Den dolda makten ligger i pengarna, och det är bankerna som lånar ut pengarna till alla individer och till staten. Alla är skuldsatta och knähundar åt detta stinkande system av korruption och girighet..

Här är lösningen att balansera upp samhällets ekonomi i grund o botten;
 
Det enda rätta är att låta staten, dvs medborgarna, styra mängden pengar som sätts i omlopp - då kan vi utkräva politiskt ansvar för dumma ekonomiska beslut av våra folkvalda och inte försöka ställa anonyma bankirer till svars. Korkade ekonomiska beslut kan göras av både folkvalda och bankirer, skillnaden ligger i ansvarsutkrävandet. Helt enkelt: Bankirer ska inte ha rätt att trycka upp pengar ur tomma intet.
Det finns många som står bakom detta förslag; bland annat här -- http://www.ekonomiskreform.se
 
Jerry Gustavsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bankirernas onda plan

Det finns mörka krafter som verkar i världen just nu, har du hört talas om IMF, nödlån, världsbanken, finans och bankunioner. Vad är det egentliga syftet bakom det här?

 
”The powers of financial capitalism had a far reaching plan, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country, and the economy of a world as a whole. The apex of the system was to be the bank of international settlements in Basel, Switzerland, a private bank owned and controlled by the worlds central banks which were themselves private cooperation’s. Each central bank sought to dominate its government by its ability to control treasury loans, to manipulate foreign exchanges, to influence the level of economic activity in the country, and the influence cooperation’s and politicians by subsequent economic rewards in the business world.” – Professor Carroll Quigley Georgetown University och rådgivare till Bill Clinton
 
läs mer nedan..

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar