Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg taggade med illusioner

Tillbaka till bloggens startsida

Enkelt och befriande; att vara här och nu

Dags för en påminnelse om varför vi lever. Det är enkelt, och det är att meningen med livet finns ingen annanstans än just nu i den här stunden. Det är också det enda som är helt sant, jag är här, nu. Att befinna sig i nuet är att vara närvarande, fokuserad och öppen. Livet leker, saker bara kommer, allt är spontant och skönt. Det finns inga tankar på ”borde” eller ”måste”.  Inte dåtid eller framtid. Allt sker istället enligt livets flöde, enligt livets naturliga flod. Att bara låta allting ske och bara leka med livets alla sidor.

Att verkligen vara i nuet är att gå bortom tankar och koncept. Tankar där jag på ett falskt sätt tror att jag är någon annanstans . Detta är en illusion, eftersom jag alltid är här. Framförallt bygger jag negativa mönster i huvudet kopplade till situationer som inte har hänt. Illusioner om hur det borde vara, om hur jag måste vara. Illusioner om lycka som inte stämmer. SLÄPP TAGET OCH KÄNN IN NUET! Allt är perfekt.

Stanna upp och bli medveten, gå in med hjärtat i det som sker här och nu. Låt med 100 % sinnena fokusera. Sortera bort tankar. Var inte ”trög”, tänk inte samma tankar om och om igen. Kom på dig själv med denna tröghet och vakna upp till ljuden, smakerna, lukterna, andetaget. Se det fina, upplev allt. KÄNN VÄRLDEN! UPPLEV! Allt är perfekt.

Du behöver inte identifiera dig själv med allt som händer, släpp taget och bara lev. Upptäck att uppmärksamheten du lever med inte är samma som tankarna. När du verkligen lyssnar så tänker du inte. När du verkligen känner så tänker du inte. Tankar ska användas i klara syften som att ta sig framåt, insiktsfullt och genomskärande. De ska vara verktyg, inget fängelse.

Lägg uppmärksamheten på nuets totala upplevelse, lev stundens fulla prakt. Du är inte dina tankar. Du är allt. Du är stunden. Släpp taget, låt stunden växa och bli starkare. Finn meningen i en djupare upplevelse. Samma stund kan du välja att ignorera eller ta till vara på. Det är skillnaden mellan att inte hitta mening och att känna mening. Påminn dig själv om nuet. Släpp taget, allt är helt perfekt som det är här och nu.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vilken är vår sanna natur?

Det har diskuterats i olika sammanhang om människans ”sanna natur”, religionen hävdar att vi tillhör GUD och vissa vetenskapsmän som till exempel Freud menar att människans natur består av djuriska instinkter som aggressivitet och sex. Synen som människan som en djurisk varelse som borde tyglas och kontrolleras av en maktelit har också varit vanligt förekommande i olika rika kretsar. Det finns tragiska exempel på hur människan har fått agera slavar, boskap eller brännas på bål och i gaskammare. Vem eller vad tillhör vi människor egentligen? Vilken är vår sanna natur?

Alla har sin åsikt om vad vi egentligen är, men de flesta i dagens moderna samhälle utgår från att de är deras personlighet, tillexempel att jag heter Jerry och är man, har en ålder och har vissa egenskaper som passar bra in på mig. En del identifierar sig med deras yrke, med deras familj eller vilken klubb man tillhör. Vi blir alltså det vi identifierar oss med. Innan vi identifierar oss så tillhör vi ingenting. Vi har därför ingen ”sann natur”, vi är fria att identifiera oss med vad som helst. Vi har både djuriska instinkter och en förmåga att vara upplysta och totalt medvetna. Goda såväl som onda osv. I varje litet ögonblick kan vi välja hur vi vill vara som människor. Därför går det inte att generalisera och säga att ”så här är mänskligheten”, ändå vill vi kategorisera och generalisera. Det finns ingen sann natur och ingenting är givet. Allting handlar om hur vi har valt att tänka. De flesta människorna tror att dem är deras personlighet och alla tankar och koncept som tillhör den.

Ordet personlighet måste förstås. Det kommer från persona, persona betyder mask. I det antika grekiska dramat brukade skådespelarna bära masker, dessa masker kallades persona – persona eftersom ljudet kom från bakom masken. Sona betyder ljud. Maskerna var uppenbara för publiken, och från maskens baksida kom ljudet fram. Från det ordet härstammar personlighet, alltså en mask vi bär. Alla personligheter är ”falska”. De är påhittade, skapade, illusioner ur en djupare essens. Verkligheten är din essens. Essensen är opåverkbar av tid och rum eller kontroll. Den finns alltid där och kommer FÖRE tankarna, FÖRE personligheten. Vi delar alla samma essens. Men det här är inte vad de flesta människorna känner, det vanligaste är att ständigt tro att man bara är sin personlighet som man skapat.

Under personligheten ”personan” (masken) är vi samma, en tomhet, en tystnad, en evighet, kalla det vad du vill. Vi är nakna eller ”tomma” men i livet tar vi efterhand på oss kläder (ett annat namn för identifikationen). När vi har tagit på oss de här kläderna börjar vi sakta växa fast i dem och glömma bort att det går att ta av dem. (vilket betyder att vi förlorar medvetenheten om dem). De här kläderna blir våra illusioner om vilka vi är. Illusioner kan naturligtvis också vara bra, precis som det inte alltid är önskvärd att vara naken utan kläder. Men när vi glömmer bort att kläderna är på låtsas blir det en trång inhägnad som känns som ett fängelse och blir fullt av mentalt lidande. Vi bör ha kläder som är lätta att ta på och ta av annars kan personligheten bli en stor barriär mot dig själv.

Många kläder tar vi på oss utan att riktigt ifrågasätta varför, vilket gör att vi kan gå runt med många plagg som vi tror att vi behöver. Det kan tillexempel vara vissa åsikter och beteenden, saker vi tror att vi måste bevisa och kunna inför andra. Spirituella metoder och psykiska behandlingsmetoder med flera andra försöker få oss personer att bli medvetna om de här kläderna. Det kan vara så att de inte längre fungerar och skapar ett stort lidande. Men för varje människa kan kläderna vara mer eller mindre obekväma, sedan glömmer vi bort att vi faktiskt inte föddes med dem överhuvudtaget. Essensen i sig är ”naken” och tom. Genom att se detta, ser vi också sanningen om allt existerande. Därifrån blir det tydligt hur vi automatiskt och omedvetet identifierar oss själva med olika roller – och sedan lurar oss själva att dessa är verkliga.

Ifrågasätt vilka kläder du går runt med. Det kräver ärlighet. Brutal ärlighet. Allt psykiskt lidande, stress och oro uppstår för att vi lurar oss själva att vår personlighet och att våra tankar är verkliga. Ju verkligare vi tror att dem är desto mer inflytande. När vi inte har någon som helst kontroll över detta är vi troligen slavar i vår egen kropp. Vi tror att tankarna är verkliga. Vi tror att kläderna är verkliga, samtidigt fruktar vi vad vi skulle vara utan vår personlighet. Vi tror att vi kommer dö om vi skulle sluta bära denna mask. Därför krävs det en storsinnad ärlighet som ser igenom alla ursäkter. Att göra detta leder i slutändan till att vi inte längre tvångsmässigt identifierar oss med tankar och känslor som vi tror är verkliga. Skillnaden är att vi alltid kan välja, istället för att tro att vi är tvingade till vissa saker. Att förstå att vi är essensen först och främst ger oss en känsla av frihet.


0 kommentarer | Skriv en kommentar