Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg taggade med insikt

Tillbaka till bloggens startsida

ETT SLAG AV INSIKT

Hjärnforskaren Jill Bolte Taylor vaknade upp morgonen den 10 februari 1996, hon upplevde snabbt hur hennes vänstra hjärnhalva gradvis förlorade sin funktion när ett blodkärl brast och orsakade en stroke. Hon förlorade förmågan att gå, tala, skriva, läsa eller komma ihåg någonting ur sitt eget liv, men hon fortsatte uppleva världen genom sin oskadda högra hjärnhalva, en upplevelse av fridfull eufori och att vara ett med allt.

Se hennes otroliga TED-tal här på 18 min; My stroke of insight TED 

Jill Taylor fick från insidan beskåda hur hjärnans olika delar fungerar på helt olika sätt, den vänstra hjärnhalvan tänker som separerad, som ett filter varifrån vi analyserar, jämför, dömer, räknar ut och använder språket. Den delen sysslar med tid och rum, och med hjälp av våra minnen formar den vår identitet och uppfattning om vilka vi tror att vi är. Den ligger bakom tankar om vad som är rätt/fel, vad som bättre/sämre, och alla våra idéer vi har om hur saker borde vara.

Den högra hjärnhalvan upplever världen som enhetlig och gränslös, utan några ramar av tid och rum, utan några ramar av ”jag” och ”de andra”. Vi är livet och livet är oss, inte en separat individ från andra. Här och nu är allt som finns, inget tänkande i det förflutna eller om framtiden. Vi upplever världen bildligt och ur den direkta upplevelsen av hur saker är utan att vi tolkar eller dömer den. Jill Taylor beskriver detta som ”Nirvana”, en fridfull eufori att vara ett med allt.

Även om Jill upplevde de båda delarna så starkt och kvickt, så har vi alla upplevelsen av hur vi upplever båda hjärnhalvorna. I forskning har man visat hur vi upplever ett ökat välmående i att öka aktiviteten i höger hjärnhalva, till exempel har man sett att upprepad meditation och "mindfulness" gör detta. Jag ser själv många likheter i hur människor upplever religiös och andlig närvaro i sina liv. ”Guds närvaro” beskrivs ofta som gränslös närvaro, ett-med-allt, icke-dömande, kärlek för allt levande. Jesus, Buddha, och andra lärare har genom årtusenden beskrivit vägen till upplysningen och vägen till frälsning, vilket för mig påminner direkt om den inneboende potentialen som finns i vår högra hjärnhalva.

Det som ofta beskrivits i religion som ”satan” eller ”lidandet”, har sina rötter i vår vänstra hjärnhalva, satan översätts korrekt med motstånd. Det är alltså något vi själva gör motstånd mot och därmed lider av. När vi vägrar acceptera det som är i livet, och när vi vägrar förlåta det som nu är då skapar vi vårt get lidande, vår egen separation och isolation mot livet. Lidandet uppkommer av vår egen arrogans, av egots blinda stolthet att vi har rätt att döma. Detta dömande, rättfärdigade och jämförande är roten till den otålighet, meningslöshet och tomhet vi känner.

Den vänstra hjärnhalvans värden så som tid, rum, uträkningar, språk har kommit att dominera i våra tider, det är dessa ämnen som prioriteras i skolorna framför bild, konst, musik etc. Människor har allt mindre tid till stillhet, inre utforskande, och meditation. I vår kultur prisar vi den vänstra hjärnhalvan med sina självcentrerade och egoistiska värden. Sådant som tävlingar, konkurrens, status och makt. I egots värld är vi alltid överlägsna eller underlägsna någon, vi är i begär efter mer och mer att fylla vår självbild med. 

...Men allt detta tänkande är i ärlighetens namn en total illusion, en total distraktion, och påhittad föreställning och har ingenting att göra med här och nu. Detta tvångsmässiga tänkande för oss in i ett rastlöst sinne dag och natt, ett otillfredsställande sökande ”lidande” som Buddha beskrev det. De flesta människor upplever knappt någon vila från tänkandet. Vi tänker jämnt och ständigt och upprepar det om och om igen. Men det finns vägar att ägna midre uppmärksamhet åt tankarna, inte genom att fly dem utan att ta mer och mer tid till att vara i stunden, här och nu. Uppmärksamma dina andetag, hur kroppen känns och hur omgivning är, bara genom att observera det som sker. Att finna ro mitt i tankarnas vågor och inte låta sig sköljas bort av varje liten tanke. Vi är så långt mycket mer än vad våra tankar säger oss att vi är..

Det är stunderna av fokuserad närvaro som innehåller all mening och frid vi kan ha. Det är de små mellanrummen när vi släpper in ljuset. När vi öppnar dörren för det okända. När vi upplever världen som ett tidslöst flöde. När vi glömmer bort oss själva och vilka vi låtsas att vi är. När vi låter stunden vara allt som finns och få vara precis hur som helst. När vi förundras, när vi får ett slag av insikt. När vi bara släpper taget om allting vi borde, när vi verkligen lyssnar med alla våra sinnen och hela vår hjärna bara tystnar för en stund. Det är vad som kallats Nirvana, paradiset, himlen; det är en plats inom oss själva av frid, närvaro och kärlek. Ingen fysisk plats, ingen plats för de utvalda, utan här och nu, vår närvaro.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Öppenhet och fördomar

En totalt radikal insikt; Ingen tanke är sann i grund och botten.
 
Tankar är blott våra egna idéer och föreställningar om världen. De är berättelser, drömmar, illusioner som vi gör "verkliga"...
Vår hjärna har en otrolig förmåga att skapa föreställningar och fantisera om allt möjligt. Bara som ett exempel, tänk på ett underbart minne och vi blir glada och reagerar som att vi faktiskt upplever det igen.. tänk på något upphetsande och kroppens reagerar direkt.. Tankarna styr känslor och reaktioner i kroppen. Det är otroligt kraftfullt i hur vi bestämmer vår egen verklighet. Lidande eller lycka, himmel eller paradis. Vi håller nycklarna i handen och alla möjligheter ligger öppna för oss.

Mycket av det vi kallar "verklighet" har vi lärt oss av andra, genom någon slags mix av vaga minnen och vad vi lärt oss vara sant genom våra föräldrar, i skolan, genom vänner, från religion, från vetenskap, från kulturen och från medier. Mycket av detta har vi bara antagit vara sant för att andra har sagt så. Vi har intalat oss själva en bild av verkligheten genom att följa vissa vägar i livet och förkasta andra. Den här bilden av verkligheten vill vi på något envist sätt behålla för att göra världen enkel för oss. Vi intalar oss själva och andra människor att vi vet, snarare än att erkänna att vi faktiskt inte vet.

Vi har en tendens att gå runt och låtsas att "vi vet", och att saker är "självklara".. och vi vill inte helst inte bli ifrågasatta och kritiserade för det vi tror på. Mycket hellre vill vi bara bekräfta och förstärka vår egen bild av verkligheten genom att söka upp kunskap och andra människor som tycker likadant. På detta sättet bestämmer vi ofta på förhand hur saker och ting är och därifrån växer fördomarna. Att döma på förhand stänger ofta vårt sinne för att utvecklas och öppna upp som människor. Vi säljer friheten för illusionen av kontroll. Vi skapar konflikter och krig där vi är mot varandra istället för att visa kärlek för varandra.

Varje möte och varje stund är unikt.. och förstå detta är att öppna upp sitt sinne, och vara medveten om våra fördomar som vi hela tiden skapar... Det är en bra början att bli medveten om hur vi går runt och bestämmer saker på förhand utan att egentligen riktigt veta.. och fördomarna bara växer desto mer vi dömer utan att vilja undersöka och förstå djupare. De gror så att säga i mörkret.

Men vi behöver förstå att bakom varje idé och varje tanke finns alla sidor, alla perspektiv och alla möjligheter. Det mest "goda" och det mest "onda" finns bara en tanke bort inom oss alla. Varje tanke, hur god och bra den än verkar vara kan helt plötsligt visa sig vara lika ont och förtryckande. Inget är absolut och bestämt på förhand, så som Yoda säger i Star Wars; "Only evil deals in absolutes".

Snarare är sanningen helt naken och redo att ta vilka perspektiv som helst. Idéer är som kläder som vi bär utanpå. När vi väl tar på oss kläderna glömmer vi lätt bort oss i vår ignoranta vetande-roll, vi glömmer att vi faktiskt är nakna och att kläderna bara är tillfälliga val. En annan metafor för detta är hur vi döljer oss bakom olika sociala masker som döljer vårt sanna ansikte. Vi spelar roller, för att vi tror att vi förväntas göra det inför andra för att vara "duktig", "normal", "snygg", "cool", "seriös".. och så vidare.. Men vilka är vi under masken?

"Our soul is covered by thousand veiles" -Sufism
 
Bakom varje tanke finns oskuldsfullheten och mysteriet, själva FRIHETEN, själva uppvaknandet. För tankarna blir lätt som ett fängelse där vi känner att vi måste försvara oss själva och våra åsikter, och hela tiden kämpa för att upprätthålla vår socialt "perfekta" mask utåt. I detta fängelse av fördomar så utestänger vi möjligheter och lägger hinder för både oss själva och för andra. Själva problemet blir när vi glömmer bort att det bara är olika sorters perspektiv som människor valt, olika sorters masker, och de är inte mer rätt eller fel än andras är. Varje tanke är absurd historia, och ännu mer absurt är det att förbjuda och förtrycka andra bara för vad de tror på. Vem är vi att döma?
 
För att öppna upp vårt eget sinne behöver vi påminna oss hur vi bär kläderna utanpå vår sanna nakenhet, där allt är möjligt och friheten alltid finns. Vi behöver vara öppna för att Ifrågasätta våra egna "sanningar" och det vi tror att vi vet.. Att inte bli blinda i våra egna drömmande tankar. Att inte ta saker för givet och att inte glömma bort hur unik varje stund faktiskt är.. Då kan livet gå från svartvitt till färg! Från lidande till lycka!

0 kommentarer | Skriv en kommentar