Mirakel kan betyda många olika saker för olika människor, men gemensamt är ofta att det är något som var helt oväntat och som innebar något som sker mot alla odds. Mirakel är egentligen ett skifte av tankesätt, när vi blir ”motbevisade” och byter föreställning. Helt plötsligt finns inget tvivel längre, vi tror fullt ut att saker är möjliga som inte var det innan. Mirakel är ett skifte i vårt psyke, från tvivel till tro. Som om vi suttit hela våra liv i en mörk grotta och förnekat solen, men när vi går ut och ser solen själva finns inget tvivel längre. Det blir helt självklart plötsligt, men innan var det omöjligt.

Det finns olika ”mirakel”, från Jesus och religiösa mirakel till nutida medicinska mirakel som sker när patienter får dödsdomar men sedan helt tillfrisknar till läkarnas förvåning (”radical remissions”). När man väl förstår att mirakel är en radikal förändring av tankesätt är det lättare att förstå vad det är som händer. När man studerar mirakel som beskrivs i bibeln är det egentligen Jesus som låter människor återfå sin tro på att det inte är något fel på dem. Han får människor att tro på sig själva och acceptera sig själva så som dem är, utan att vara rädda och dömas av andra. Helandet är att han ändrar deras tankesätt och därmed deras verklighet. Vad vi tror på är samma som den verklighet vi skapar.

Om vi nu spolar fram tiden till idag så hittar man medicinska mirakel där människor mot all förmodan lyckas vända på sjukdomar och bli friska från till exempel dödlig cancer. Forskare som studerat de här fallen ser att de här människorna egentligen börjar tro fullt och fast på att de kan bli friska. De låter sig inte bli offer utan gör allting i sin makt för att ändra sina livsvanor på alla sätt de kan. De övertygar sig själva att de KAN bli friska. Andra människor skräms av läkarnas dödsdom och börjar redan gräva sin egen grav genom att bli handlingsförlamade och tro att ingenting hjälper. DET är skillnaden; tro eller tvivel, motivation eller att ge upp. Sinnets makt! Om man väl blivit sjuk eller lider mycket så måste man motivera sig själv att ändra sina vanor eftersom de vanorna man haft innan skapat själva lidandet från början.

Ett annat nutida exempel är det som forskningen kallar ”placebo-effekten”, som fungerar så att när människor tror och blir övertygade om att en medicin hjälper så skapar också kroppen effekten av att botas trots att medicinen ”bara” var ett overksamt sockerpiller. Alltså bara genom förväntningen på att vi kan läkas gör att kroppen förändras fysiskt och börjar läka. Det är helt fantastiskt egentligen att bara genom tro och övertygelse förändras hela vår fysiska och psykiska verklighet. Men hur fungerar det egentligen?

Det som gör att det fungerar är den fullständiga övertygelsen att du redan har vad du önskar, att det är SANT. Inte att det är något som kommer hända i framtiden, utan något du känner och kan visualisera här och nu. Att med sina sinnen och med sin fantasi redan omge dig med den känslan. Gregg Braden studerade detta fenomen med ursprungsbefolkningar som har bevarat traditionen av vad han kallar ”den sanna bönen”. Där de som ber om någonting samlas tillsammans och ser framför sig hur personen redan är frisk och vital. Samtidigt använder de upprepande sånger och ord (”mantras”) som kan översättas med; ”already healed”, alltså att personen redan är frisk. Principen är att använda en tro där sinnena, tankarna och fantasin låter sig övertygas om att det redan är så här och nu.

När man väl förstår detta är det lätt att se varför vi människor ofta ”misslyckas” med att tro eftersom vi inte kan föreställa oss det fullt ut. Vi hindrar oss själva helt enkelt genom att INTE tro att det är möjligt, att vi inte förtjänar det, att vi inte kan ändra något, att omständigheterna är det som hindrar oss. Istället fastnar tankarna i det vi INTE vill ska hända och i alla hinder vi kan hitta på som gör det "omöjligt"... och då skapar man också den verkligheten för sig själv av tvivel och motstånd. Vi gör oss till offer och går tillbaka till gamla vanor av rädsla och skepsis.

I ”attraktionslagen” är det gigantiskt stor skillnad i att föreställa sig hur det man önskar är möjligt, mot att fokusera på det man inte vill ha och inte kan göra. Hjärnan fungerar så att vår verklighet blir det vi tänker på. Om vi säger att INTE tänka på en rosa elefant, då tänker vi såklart en rosa elefant. ”Mirakel” är detta skifte i hur vi ser på världen genom våra föreställningar. Mirakel är att tro på möjligheten, tron att det är sant, tron att vi skapar verkligheten med vårt sinne oavsett om du kallar dig religiös, ateist eller något annat. Hur vi tänker har en enorm kraft!