Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg taggade med John Perkins

Tillbaka till bloggens startsida

Den dolda makten

Världen tycks vara delad i vad som är på scenen och vad som döljer sig bakom scenen. Politiken och demokratin vill alltid framställa sig på bästa sättet utåt, de ska säga rätt saker o skapa förtroende för medborgarna genom att påstå att de har mer makt än vad de kanske har... På scenen tycks politikerna vara huvudrollsinnehavarna men bakom scenen finns de personerna som skriver och regisserar hela pjäsen. Dessa är de riktiga makthavarna, de väljs inte, de syns knappt men har enorm makt. De är bankirer, oligarker, direktörer för storföretagen och "vår tids kungar"
 
Men kungarna har nuförtiden förstått att de måste hålla sig i skymundan och låta människor tro på illusionen om att de kan påverka och ha god insyn i en "öppen demokrati". Demokrati bygger på förtroende från en majoritet...

En av de som jobbat bakom scenen men tröttnat på lögner och svek har klivit fram och berättat om sitt liv som "ekonomisk agent" åt denna elit av makthavare. Hans namn är John perkins. [http://www.johnperkins.org/]
 
När John Perkins efter collegetiden studerade vid Business School i Boston, i slutet av 60-talet, kontaktades han efter en tid av NSA, en federal myndighet under försvarsdepartementet. Perkins berättar att han fick genomgå en rad tester, inklusive lögndetektor, och ansågs passa som finanstorped, eller som han själv definierar det "en bedragare med ekonomisk bakgrund".
 
Under testerna så analyserar man och identifierar även individens svagheter vilket man sedan kan spela på i försöken att värva individen till sin sak. I första hand är det förstås pengar, sex och makt, en kombination som givetvis tilltalar inte minst mer eller mindre hänsynslösa eller psykopatiska individer. "Jag var en ung man, och blev förförd av allt det där", berättade Perkins. Han reste sedan till Equador i två år och anlitades sedan av konsultfirman Chas T. Maine i Boston som hade ett nära band till så väl NSA som underrättelsetjänsten. Allt ett led i att göra Perkins till finanstorped.

Världsbanken och IMF (Internationella Valutafonden) grundlades år 1944 vid en konferens på rekreationsorten och hotellet Bretton Woods vid Mount Deception, ("deception" = bedrägeri). Det officiella syftet var att se till att 30-talets finanskriser och kaos aldrig mer skulle inträffa. Medan ekonomierna i USA, Japan, Tyskland och andra västländer växte kom dock tredje världen att dränkas i skulder. Utsugningen av fattiga länder och deras oförmåga att betala av skulder innebar att de sedan tvingades överlåta stora landområden till långivare som sedan har exploaterat dessa. Man har tvingats på kontrakt som varit lukrativa för storföretagen och bankontona hos enskilda makthavare i respektive länder men ofta förödande för befolkningarna.
 
Några av de första ekonomiska torpederna var med och störtade den demokratiskt valde presidenten Mossadeq i Iran redan 1953. "Världsbanken är ett verktyg för ekonomiska finanstorpeder, det råder ingen tvekan om det", säger Perkins. "Den är ett verktyg för storföretag, IMF och de flesta av de så kallade underrättelsetjänsterna," säger han vidare.

Syftet är att hjälpa de multinationella storföretagen att etablera sig överallt i världen där de kan utnyttja världens tillgångar, det gäller naturresurser såväl som mänskliga resurser, förklarar Perkins och säger: "Alla dessa organisationer är i grund och botten verktyg för vad vi kallar kleptokratin. De män och fåtal kvinnor som driver de största och mäktigaste företagen styr också större delen av regeringen. Finanstorpeder hjälper till att kanalisera resurserna hos organisationer som Världsbanken och IMF, NSA och CIA för att stödja den större agendan". Nyliberalismens härjningar de senaste 40 åren har gjort de rika rikare och de fattigare fattigare och skapat ett stort lidande och det är ingen tillfällighet, menar Perkins som kallar detta system för rovdjurskapitalism
.
Han beskriver att policyn hos dessa "nyliberalerna" går ut på att det enda målet för affärer bör vara att maximera vinster, oavsett de sociala och miljömässiga konsekvenserna, samt att regleringar från staten ska vara minimala och att allt ska privatiseras. Perkins uppgifter bekräftas av Nobelpristagaren och nationalekonomen Joseph Stiglitz, som i flera år var chefsekonom på Världsbanken.

 
Det första steget är PRIVATISERING.
Det andra steget är AVREGLERING av kapitalmarknaderna.
Det tredje steget är MARKNADSBASERAD PRISSÄTTNING, ett finare uttryck för att höja priserna på mat, vatten och hushållsgas.
Ett fjärde steg är vad IMF skrattretande nog kallar "strategi för fattigdomsbekämpning": FRIHANDEL.
BBC och The Observer i USA fick tag på flera dokument inifrån Världsbanken som var stämplade "konfidentiellt," "begränsat", "får ej exponeras." I ett av dem, "Interimistisk landsplan för bistånd", stod att de förväntade sig att deras planer skulle ge upphov till "sociala oroligheter" för att använda Världsbankens byråkratiterm för länder i brand. Den hemliga rapporten noterade även att strategin att göra USA-dollarn till Equadors valuta hade pressat ner 51 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen.
 

John Perkins mådde till slut så dåligt över den skada han hade tillfogat som finanstorped att han bestämde sig för att tala ut på 80-talet. Han började skriva en bok men efter att man hotat både honom och hans lilla dotter backade han. Efter 9/11-attacken år 2001 förmådde han dock inte tiga länge och skrev "Confessions of An Economic Hit Man" som blev en bestseller. Perkins säger att denna elit äger regeringar, miltären, CIA och medierna och att "Vi är inne i en ny era där länder och dess ledare inte längre är viktiga utan storföretag dikterar villkoren. Så länge de personer som driver bankerna och företag också kontrollerar politiker, vilket de idag gör runt om i världen, så skriver DE lagarna."


"Folk snackar ofta om 2012 och Mayaprofetians domedag, men jag tror mer än hälften av världens människor redan har mött domedagen", säger han. "De lever i djup fattigdom och svälter ihjäl eller på gränsen till svält, så vi har skapat en värld som är sin egen domedag.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Mer om den globala regeringen

Planen för världsdiktatur har varit igång i mer än 100 år, och den har sina rötter i det angloamerikanska-imperiet som under den brittiska kronan erövrade stora delar av världen genom att stjäla rikedomar runt om i världen med metoder som slaveri och förtryck. Med industrins intåg i slutet på 1800-talet växte handeln enormt med metall och olja. Bankirerna fick ännu mer inflytande och några fåtal människor blev enormt rika. Så rika att 1910 träffades ett 10-tal personer som tillsammans ägde 1/4 av jordens totala rikedomar. Det var representanter från oljemiljardären Rockefeller, Warburg, J.P Morgan, och jordens rikaste familj som inrättat centralbanker i Europas huvudstäder; "The Rothschilds". Läs mer: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Federal_Reserve_System

Bankirerna inrättar en PRIVAT CENTRALBANK år 1913 som ska sköta USA:s ekonomi. Inte ens presidenten har någon makt över dem. Sanningen är att det är en privat klubb som ensamt ser till att ruinera världens befolkning genom att skuldsätta dem, och manipulera marknaden för att maximera vinsten och muta människor. Federal Reserve har den egentliga makten eftersom de har alla pengar. De står bakom alla beslut, och presidenten är inget annat än en skådespelare som måste spela sin roll. Så har det varit i stort sett utan avbrott under 100 år även om Eisenhower (1961) och John F Kennedy (mördad), varnade för detta i sina avskedstal:

1. Dwight D. Eisenhower, hade en tydlig varning för det "militärindustriella komplexet", som han ansåg kunde utgöra en stor fara om de tilläts få mer makt. Han varnade för det nära samarbetet mellan försvarsindustrin, militären och kongressen – en kartell som idag är full verklighet. USA är idag ett "millitärföretag" som producerar och erövrar med presidenten som VD.
 
2. John F Kennedy varnade sitt folk för samma elit, bara 10 dagar före mordet på honom.. "The high office of President has been used to foment a plot to destroy the American's freedom,
and before I leave office I must inform the citizen of his plight."
Han försökte dessutom göra sig av med "Federal reserve" och grävde därmed sin egen grav. 

Under 100 år har USA tagits över fullständigt av en rik elit som styr besluten i politiken, millitären och i ekonomivärlden. De använder pengar i ett psykologiskt krig för att muta, övertala, manipulera och hota människor att gå med på deras krav på globala marknader (fritt att erövra), krigsaktioner (för de som står emot) och hemliga agenter som genomför deras operationer genom tillexempel C.I.A, Homeland security & "economic hit agents". John Perkins var före detta agent åt den amerikanska regeringen och har bland annat skrivit boken "Tragedy & Hope":

 "This empire [US], unlike any other in the history of the world, has been built primarily through economic manipulation, through cheating, through fraud, through seducing people into our way of life, through the economic hit men. I was very much a part of that"

Googla på John Perkins för fler citat från honom...

Federal Reserve och USA gör allt för att manipulera och muta omvärlden med fuskvalutan "dollarn" som skapas ur tomma luften och den enorma skuldapparaten som följer. Den här rika eliten ligger bakom i stort sett allt som sker i världspolitiken. De fungerar som en pyramid där bara ett fåtal människor vet vad som verkligen sker, medan de längre ner i leden tror de arbetar för en öppen och fri marknad, eller något annat som att införa bankunioner mm. I världspolitiken ligger de bakom FN, EU, Nordamerikanska unionen, Afrikanska unionen, världsbanken och internationella valutafonden (IMF) för att nämna några. Deras plan är att se till så att enskilda länder får allt mindre inflytande och att makten flyttas längre och längre iväg till icke-valda byråkrater. På så sätt kan en global världsregering byggas utan att människor märker något. Samtidigt är medierna och politikerna ägda av samma imperium och vallas in som snälla får.

Makten utgår från den rika eliten och i de flesta fall måste hot och våld användas genom C.I.A eller den amerikanska millitären, Här är en karta på amerikanska operationer i världen;
 

 
USA fick nyligen "Nobels fredspris", ännu ett bevis på total indoktrinering och manipulation i alla led. Här är siffror på "världens fredligaste land":

 
* Sedan 1945 så har USA direkt eller indirekt attackerad mer än 40 länder.
* Enligt officiella källor så har USA totalt 737 millitära baser utomlands.
* Budgeten för USA:s millitär (2007) var 532,8 miljarder US-dollar (!), enligt Stockholm International Peace Research Institute utgör USA:s militärbudget 47 procent av världens totala militära utgifter och har världens näst största kärnvapenarsenal.
 

...Som George Orwell skriver i 1984; "Krig är fred"

Och imperiet bara fortsätter att breda ut sig.. de fortsätter att erövra oljeproducerande länder och ställa krav på fattiga länder genom sina utlåningar av pengar i IMF. Upproren i arabvärlden är ingen slump, utan noga planerat sedan långt tillbaka i tiden. Operationer som började efter den elfte september 2001 (då eliten bestämde sig för att genomföra en egen terrorattack), sedan mot all logik anföll Irak och sen har det bara fortsatt. Krig där det ska framstå som att den elaka diktatorn störtas av en retfull folkmassa. Men i själva verket är det ett "mediakrig", och lögner pumpas ut från de västerländska medierna. det är tragiskt för alla, inte minst för människorna som dödas i dessa meningslösa angrepp dirigerade av USA och dess alierade. Samtidigt har 9/11 varit den perfekta anledningen till att införa ett fascistiskt kontroll- och övervakningssamhälle.

Här är en rapport som "läckts" från USA:s millitär, långt före "arabvåren";
“This is a [Pentagon] memo that describes how we’re going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.” I said, “Is it classified?” He said, “Yes, sir.” I said, “Well, don’t show it to me.” (General Wesley Clark, Democracy Now, March 2, 2007)

Detta är ingen konspiration, tänk själv, öppna ögonen, all info finns redan att ta del av. Läs om John Perkins, federal reserve, 9/11, Rockefeller och så vidare..
 
PEACE & LOVE - no more control!

0 kommentarer | Skriv en kommentar