Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg taggade med mindfulness

Tillbaka till bloggens startsida

Närvaro i kroppen

Närvaro i kroppen

Alla våra mänskliga lidanden, konflikter och problem kommer av ständiga missuppfattningar. Vi har svårt att förstå varandras upplevelser och misstolkar ofta andra genom våra egna fördomar. Vi tror det värsta om det vi vet minst om. Det blir så eftersom vi ofta är rädda och oroade för det vi inte tror vi har kontroll över, sådant som mörkret, höjder, öppna vidder, obekanta människor, framtiden och döden. All denna rädsla är vår egen skapade rädsla i vårt eget huvud, och eftersom vi tror på den så blir den sann. Det är en föreställning vi själva blåser liv i med vår egen tro.

Eftersom vi lever igenom våra egna fördomar och ”idéer” om världen sker det ständiga missförstånd då vi tror vi vet, och därmed bestämmer hur saker är. Dessa idéer krockar ständigt med verkligheten och med andra människor vilket leder till små och större krockar (speciellt i starka ideologier, religioner). I vår värld lever de allra flesta oerhört mycket i sina egna idéer i huvudet, de är fångade av att ständigt tänka, döma, jämföra och analysera allting som händer, det sådant som prisas av kulturen. Tänkandet har tagit över människors liv, och stjäl vår ständiga uppmärksamhet. Det gör att vi förlorar kontakten med vår egen kropp och när vi gör det är vi helt upptagna av varje liten tanke vilket jagar oss, stressar oss och oroar oss, och helt enkelt lurar oss bort från kroppen och nuet.

För att vakna upp från denna distraherande tankevärld som hypnotiserar oss så behöver vi uppmärksamma kroppen mer. Kroppen är alltid här och nu, och i direkt kontakt med verkligheten så som den är. Kroppen talar om för oss när vi är i balans, när vi försöker ignorera kroppens signaler svarar den med smärta och obehag – för att vi ska lyssna. Kroppen behöver inga ord, inget språk, den har all visdom i sig och är naturligt intelligent för att självläka. Kroppen är vår fysiska närvaro och ett perfekt ankare för vårt medvetande att vila i. Det finns några enkla tekniker så som att dra vår uppmärksamhet inåt, alltså till att observera sitt eget andetag, eller observera hur det känns i olika delar av kroppen från tårna till toppen av skallen genom att långsamt vandra uppåt. Yoga eller ChiQong är perfekt för att både uppmärksamma sin andning och kroppens långsamma rörelser. Långsamma rörelser gör oss mer medvetna (”Mindful”) om vad vi gör, medan stress gör oss mer omedvetna och får oss helt i obalans både psykiskt och fysiskt.

Många människor i vårt moderna samhälle har tappat kontakten med sin egen kropp eftersom vi har sådana liv som att jobba på kontor, bearbeta datorer och information. Vi rör oss för lite och onaturligt vilket gör att många är så fångade i sina egna huvud att kroppen bara knappt släpar efter. De har ont, känner obehag, magvärk, huvudvärk, sömnproblem.. listan är lång.. Tyvärr lär vi oss också att ignorera kroppens signaler eftersom vi förväntas leva sådana liv med mycket press och krav på oss själva. Men vi kan ”avlära” oss igen, komma tillbaka till kroppen, till nuet, och till balansen och slappna av i det som händer. Att ta små stunder att bara vara i det som sker, utan att direkt förlora sig i nästa tanke. Att bara lyssna utan att döma. Att bara vara i varje andetag, i varje rörelse fullt ut. Det blir som ”gap” mellan tankarna som avslöjar den oberörda frihet i allt. Det är också i gapen som vår kreativitet och spontana glädje och kärlek kommer ur. Det är bortom tanken som kärleken uppenbarar sig i sin ovillkorliga form, utan krav och utan motprestation.

Ett medvetet andetag är en akt av närvaro. Så fort vi gör någonting automatiskt blir det omedvetet, och vi låter uppmärksamheten vandra i tankarna. Jag säger inte att det är fel att tänka när man ska utföra en uppgift, men att de flesta av oss låter sig helt styras av varje liten tanke och ältar det förflutna, skapar fördomar och oroar sig över framtiden. Det är inget annat än en trans, ett evigt brus, och gör oss utmattade och rastlösa. Detta tillstånd är obehagligt för de flesta och gör att vi gärna söker en verklighetsflykt i alkoholen, eller i andra beroenden som dödar tankarnas normala trans.

 Men istället för att fly från alla känslor borde vi göra tvärtom, nämligen möta det vi känner, erkänna och acceptera det vi känner i kroppen. Tyvärr så kapslar många människor in obehagliga känslor i kroppen genom skuld, skam och annat vi gömmer undan. Det gör att många förtrycker sig själva och till och med låser sig själva fysiskt, i muskler och i nerver. Vi får emotionella blockeringar och plötslig ångest ( i värre fall kallas det emotionella trauman). Jag tror ingen människa vill orsaka lidande för någon annan medvetet, men när man själv lider av mycket sårade och negativa känslor är ofta vårt sätt att såra andra också, att hämnas och härja. Vi smittar varandra med vår energi. Det underlättar att se detta för att inte orsaka ännu mer lidande för oss själva och andra.

Det viktigaste att komma ihåg är att närvaro och medvetenhet i kroppen sakta men säkert bryter mönstret. Vi behöver finna kontakten med nuet och tysta ned våra tankar. Kroppsnärvaron blir ankaret när huvudet spinner iväg. Många människor bär på instängda känslor, en slags skam, av många års förtryck och självdömande. Att öppna upp sig är att medvetet känna dessa känslor och faktiskt förstå att de är helt naturliga och vi kan acceptera och förlåta oss själva. Ingenting är fel, ingenting att ångra, ingenting att döma. Allt som finns i slutändan är bara vår kropp och den här stunden. Allt lidande upphör när vi slutar döma det som är.

 ....

Nu åker jag på semester till USA med min familj så det blir ett litet uppehåll, nästa inlägg blir i början av maj.. till dess önskar jag alla att ni mår så bra som ni kan =)

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Människan - hycklaren

Människan – Den stora hycklaren
Jag har sett igenom regissören Lars Von Triers filmer ”Nymphomaniac” och ”Riget” som gav mig lite tankar om den hycklande människan.. (Intressanta filmer, men varning för väldig starka avskyvärda scener.) En annan inspirationskälla är från läraren Adyashanti som kan ses på youtube eller på hans hemsida: adyashanti.org. Varmt rekommenderat!
 
Är vi helt ärliga i vår egen upplevelse?
Vi kanske spontant vill svara JA. Men för de flesta håller vi något undangömt, till och med för oss själva har vi saker vi inte vill erkänna för oss själva. De flesta av oss är kluvna i två delar, som Mr Hyde & Mr Jekyll. Vi har en mask utåt, en slags ”idealbild” av hur vi vill vara. Sen har vi det som är sant egentligen – våra sanna känslor och tankar utan någon censur – så som vi ÄR. Det vi inte önskar se.
Psykologen Carl Jung sa att människan är hopplöst kluven i två delar. Det som sedan visar sig är människan - hycklaren.
 
Vi tycks likt inget annat djur ha förmågan att ljuga och förvränga sanningen. Vi skapar historier som vi manipulerar till vår fördel, oftast till och med omedvetet. Vi lever nästan uteslutande i våra tankar, där vi ältar, planerar och tycks alltid vara någon annanstans än här och nu. Världen är vår egen subjektiva illusion. Världen är inom oss. Vi hatar den, vi älskar den, vi gillar och vi avskyr den, osv.
 
Vi bestämmer hur världen är, och vi dömer och filtrerar världen genom våra egna föreställningar. Vi ser världen genom våra ”egna rosa glasögon” – det vi vill se, och det vi inte vill se. Vi gör det nästan omedvetet, vi vänder oss bort från världen in i vår egen illusion. Fysikern Stephen Hawking summerade detta klockrent i citatet nedan;

Buddha kallade denna illusion för ”maya”, medan ”nirvana” var sanningen, det högre målet. Så vad är sanningen? Är det möjligt att uppnå? Först och främst, är vi redo att öppna upp oss? Kan vi bli villiga att vara medvetna om de saker vi inte vill höra. Kan vi bli medvetna om det vi instinktivt avskyr och vill fly ifrån? Världens visdomar säger att man ska lära känna sin fiende, genom att göra det lär vi känna oss själva. SJÄLVKÄNNEDOM. KNOW THYSELF, där börjar och slutar vägen för att uppnå ärlighet och läka sina sår.
 
Om du har mod och övertygelse att vara ärlig har du redan börjat, du har skapat intentionen.
Varför känner du sådant hat/avsky mot vissa personer eller situationer? Bli medveten om hur du dömer världen, och bestämmer hur allting är redan innan det har hänt.
Bli medveten om känslan du har till något, och istället för att fly den så stanna upp, observera och utforska den. Möt den så som du vänder dig om och möter monstret i drömmen istället för att fly okontrollerat i panik. Annars skapas vanor av undvikande och ångest inför många situationer i livet. Det blir som smutshögar som växer och växer utan att har viljan finns att städa. Det är som små emotionella trauman som känns väldigt jobbiga.
 
En nyckel till att bli mindre hycklare och mindre av en vardagslögnare är att utforska sig själv, hur jag själv känner och tänker i olika situationer. Att våga ifrågasätta sig själv bortom stolthet och den ”tillrättalagda bilden”. Sanningen är först obehaglig, men blir sedan det bästa.
 

Så istället för att bara höra det vi vill höra, kanske vi kan börja höra på det andra också? Och kanske rent av att erkänna att vi faktiskt inte vet, att vi har trott på en rosa lögn och levt i den falska tryggheten av vetskap. Vem vet? Han som ger skenet av det eller han som låter det vara öppet? Lev med utforskandet av sanningen. Ifrågasätt dig själv och det du hör av andra. Ta tid för dig själv och se igenom de ”rosa molnen”, se igenom stolthet, se igenom fördomar, se igenom ursäkterna. Bli ärlig med dig själv, sakta men säkert så kan vi alla bli lite mindre hycklare. Resan börjar inom oss själva.
--

”The perfect way is only difficult for those who pick and choose;
Do not like, do not dislike; all will then be clear.
Make a hairbreadth difference and heaven and earth are set apart;
If you want the truth to stand clear before you, never be against it.
The struggle between ´for´ or ´against´ is the minds worst disease.” - Zen master Sen ts´an

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Meditation - Varför och hur?

Anledningen till varför man mediterar, är att är något ALLA kan göra oavsett bakgrund, och att det verkligen GER POSITIVA EFFEKTER. Mer och mer forskning som kommer visar hur vårt välmående, vår hälsa, och vår relation till stress med mycket annat påverkas positivt av en väldigt liten förändring i våra liv.

FORSKNING & BAKGRUND
 
Meditation omformar hjärnan.
En grupp fick delta i mindfulness baserad meditationsundervisning under åtta veckor och uppmanades att meditera varje dag och en kontrollgrupp levde som vanligt. Sedan kontrollerades deltagarnas hjärnor med magnetröntgenkamera igen.
Resultatet visade på en tillväxt i det område som kallas hippocampus, bland annat viktigt för inlärning och minne, och även i de områden av hjärnan som styr självmedvetande, medkänsla och introspektion.
 
– Det är fascinerande att se hjärnans plasticitet och att man genom att meditera kan påverka hjärnan och öka välmående och livskvalitet, säger Britta Hölzel, en av forskarna bakom studien, i ett pressuttalande.
 
Försökspersonerna uppgav att de i genomsnitt ägnade 27 minuter per dag åt mindfulnessövningar. Det är alltså inte särskilt mycket tid som krävs för att få mätbar effekt på hjärnan: en halvtimme om dagen i två månader räcker.

Samtidigt fick försökspersonerna som mediterade en minskad amygdala, som också kallas reptilhjärnan. Den spelar en avgörande roll vid ångest och stress. De som mediterade uppgav också att de kände sig mer avspända och tillfreds. Detta är bara en av alltfler experiment som visar så många positiva effekter av att meditera.

ATT MEDITERA
 
Att bara en kortvarig stund ger sådana positiva effekter gör det till något som alla definitivt har tid för. Det handlar om att avsätta 15-20+ minuter om dagen för att ge sinnet en chans till återhämtning. Vi stressar runt och utsätter oss ständigt för intryck utifrån. Att meditera är att investera i djupgående förändring som kanske inte syns och märks direkt men märks väl på länge sikt. Alla har 15 minuter att avvara i sina liv, och det är väl investerad tid.
 
Komma igång…
Det så otroligt enkelt att meditera. Det enda man behöver göra är att ta sig tid en stund (ex: 10-30 min) att bara vara stilla där man inte blir störd.
 
Hitta en avslappnad plats där du känner att du inte blir störd, och bara sitt eller ligg ner med rak rygg.
 
Att lyssna på andetaget.
Det finns sedan olika typer av meditationer, men den formen som är enklast och vanligast att använda är den andningsmeditation som Buddha lärde ut. Det går ut på att ”vila” sitt sinne på andetaget.
Att bara observera varje andetag, hur luften går in, hur luften går ut.
Bara observera och ” lyssna på andetaget”, börja med några djupa andetag och följ sedan bara med i den naturliga andningen.
Och när vårt sinne vandrar iväg i olika distraherande tankar, då kommer vi på oss själva efter ett tag och tar tillbaka uppmärksamheten till andetaget. Det här lägger grunden för ett medvetet sinne. Ge inte upp bara för att du blir förlorad och uppslukad i tankarna… var snäll mot dig själv och börja försiktigt om igen, och om, och om igen.

Hela poängen med att meditera är att bli mer medveten och stabil i medvetandet. Man kommer förlora sig själv i tankarnas drömtrans, och att sedan komma på sig själv och ta tillbaka uppmärksamheten på andetaget – det är själva sinnesövningen och själva meditationen. Omedveten (förlorad i tankar) – bli medveten (om nuet, fokuserad på andetaget) så pendlar vår uppmärksamhet.
 
Med hjälp av upprepande meditation blir medvetenheten allt större och mer stabilt. Den här medvetenheten växer efterhand inom oss och blir som ett inre och tryggt hem som vi alltid bär med oss, ”vår inre guide”.
 
Inom oss finns nu en något mer stabil närvaro inom oss som inte faller upp och ner som en jojo i olika tankar och känslor som vi blint tror på. I Indien kallas detta otränade sinne ibland för ”den rastlösa apan”, vilket är orsaken till lidandet och ignoransen på jorden. Verklig förändring börjar inifrån, med ditt eget sinne.
 
Det djupare lyssnande och den djupare tystnaden leder till världens visdom. Tid och rum är evigheten. Allt är ett. Ett mysterium som ligger helt öppet för oss. Inget är bestämt på förhand, inget är bra eller dåligt, fult eller snyggt, gott eller ont - det är bara våra egon som dömer och jämför. Här och nu är allt - före tankar om hur saker borde vara eller inte borde vara. Före alla fördomar och åsikter. Före alla generaliseringar och vetande.
 
Ingen har rätt eller fel. Det är bara perspektiv. Du har alla perspektiv inom dig. Potentialen att vara vad som helst. Frihet. Kärlek. En totalt radikal insikt; Ingen tanke är sann i grund och botten. De är blott idéer.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Mindfulness Winterstyle

Då var vintern här på riktigt.. med snö, is, halka och blask. Själv jobbar jag utomhus några timmar varje dag och får verkligen uppleva vädret som jag aldrig gjort förr det här året.. Bland annat fick jag pulsa igenom stora högar av snö i den piskande stormen "Sven", det är tungt och cykla i snöstorm kan jag lova!
 

En annan sida som blivit mycket tydlig nu, är hur mindful (närvarande i stunden) man behöver vara nu på vintern.. I varje steg är det viktigt att vara närvarande och alert för att undvika att man trillar omkull i halkan. En sekund av ouppmärksamhet och blindhet där man rör sig kan vara en fara. Man behöver nästan lära sig gå på nytt. Allt det där automatiska (som blivit omedvetet) när uppmärksamheten vandrar iväg i tankarnas drömmeri kan verkligen ställa till det..
 
Det här påminner och är detsamma som "andlighet" eller va som är känt under "mindfulness" som är innebär att vara medveten och närvarande i nuet här och nu, något som jag skrev om i min C-uppsats på universitetet. Mindfulness påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande väldigt positivt eftersom det bland annat minskar stress och gör oss mer medvetna i livet.
 

Spiritualitet och andlighet handlar om många olika saker av livet, men framförallt innebär det medvetenhet om nuet. Att vara fullt här och nu, inte bara med vår fysiska kropp utan också med vårt sinne. Det innebär att "gå på nytt", att bli medveten om det vi gjort omedvetet. Med omedvetet menar jag saker vi inte längre reflekterar över utan bara tar för givet som sant. Som våra åsikter, våra idéer, våra tankar om oss själva, andra och om världen. Vi är så snabba med att döma, jämföra och kategorisera världen i våra egna huvud och säga "så här är det".. men baksidan blir att vi har svårt att vara öppna och se andra perspektiv på saker och ting. Vi blir blinda i vår egen verklighetsbild och har lätt att döma ut andra. Ett frö som kan växa till hat, konflikter och krig i den totala oförståelsen av andra.
 
Därför kan vintern en bra övning för vad mindfulness är, att nu behöver vi verkligen vara närvarande och här och nu i det vi gör. Vi behöver ta oss lite extra tid och inte stressa fram.. fram med bra dubbade skor också, och fundera på att ha dubbdäck på cykeln +reflexer =)

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Enkel och insipirerande film

Det här är en uppföljning på min artikel om "Revolution?". Ta dig 10 minuter att titta på det här klippet om olika former av maktfördelning. Det kan vara intressant att fundera på.
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DioQooFIcgEMen det är inte bara "systemet" som måste fungera, det är främst individerna som bestämmer hur ett samhälle ska se ut. Graden av ifrågasättande, medvetenhet, kärlek, och öppenhet som måste finnas..
Kolla gärna in det här projektet:

http://www.mindfulway.se/

Taggat med: 

, ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar