Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg taggade med personlighet

Tillbaka till bloggens startsida

DEL 2 - Från depression och oro till att bli hel

DEL 2 : En bättre väg till helande på djupet

En mer radikal väg som ger en bestående frihet från depression och oro är att gå till botten med vad som skapar det från första början. Att vända upp och ned på hela sin personlighet och alla illusioner som följer med den. Den vägen innehåller uppoffringar, mod och ärlighet men garanterar ett djupt helande som är stabilt i grunden. Det är inte ”snabbmat” och ingen ”pillerlösning”. Det handlar om att vakna upp till hela sin existens och befria sin själv från tvångsmässiga tankar som fängslar oss.

Begrunda nu detta; varje tanke är en påhittad lögn, det finns ingen tanke som är sann. Allting som händer är bara här och nu . Vi vill få leva i nuet utan att manipulera eller kontrollera det. För att verkligen bli fria måste vi vakna ur vårt ”drömtillstånd”. Vi tror nämligen att drömmen på natten är vår verklighet - tills vi vaknar upp ur den. Precis på samma sätt går vi alla runt i vår egen dröm om vad som är verkligheten. Den består för de flesta människor av en uppsamling av tankar, idéer och känslor som utgör vår egna lilla värld, och alla har sin egen värld. Det är i den här ”drömmen/illusionen” som vi kan förvilla oss och inbilla oss sanningar som får oss att må dåligt och bli deprimerade. Speciellt när negativa mönster upprepas och det blir mer och mer sant för oss själva. Det sker gradvis om vi inte kan kliva ur mörkret, och se på djupet vad som verkligen är sant, inte bara vad som verkar vara det. För om vi verkligen ifrågasätter våra tankar så kommer illusionerna falla bort, då ser vi igenom våra inbillade tankar och sätter inte lika mycket värde i dem. De förlorar greppet om oss, vi blir befriade och samtidigt helade.

Hela sinnesvärlden är en illusion. Illusioner finns det nämligen gott om, vi fastnar lätt i mönster av dåtid och framtid. Vi jämför oss med andra och skapar en ofta förvrängd självbild, en ”personlighet” som kommer från grekiskans ”bära en mask”. Vi tror att vi måste ändra på oss till ett bättre ideal, vi ältar det som hänt och oroar oss för framtiden. Det är bara en bråkdel av alla känslor, tankar och möjligheter som sinnet ställs inför som någonsin släpps in i det. Resten avfärdas genom förnekande, undertryckande och avvisande för att kunna kontrollera livet, censurera det och stänga ute det vi är obehagligt.

Vi sätter upp gränser mot världen där vi murar in i oss i vad vi själva tror och tycker. Vi söker efter det vi gillar och försöker undvika eller avsky resten. Rädslan håller oss fångna. Det blir tankar som skapar ångest och depressioner i slutändan. För ett grundläggande helande måste vi vakna upp ur detta, till vad som verkligen är sant, och acceptera allt det som faktiskt finns utan att fly eller hålla kvar vid det. Inget river murar så effektivt som accepterande. Om vi fortsätter kontrollera och manipulera allt med vårt sinne är mörkret alltid i närheten och väntar. En hjälte ser igenom falska och negativa mönster och visar acceptans, mod och kärlek utan gränser. Det gäller bara att ha motivationen att vilja se sitt mörker (det vi inte erkänner eller förtrycker) och ha viljan att acceptera det och leva här och nu på riktigt.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vilken är vår sanna natur?

Det har diskuterats i olika sammanhang om människans ”sanna natur”, religionen hävdar att vi tillhör GUD och vissa vetenskapsmän som till exempel Freud menar att människans natur består av djuriska instinkter som aggressivitet och sex. Synen som människan som en djurisk varelse som borde tyglas och kontrolleras av en maktelit har också varit vanligt förekommande i olika rika kretsar. Det finns tragiska exempel på hur människan har fått agera slavar, boskap eller brännas på bål och i gaskammare. Vem eller vad tillhör vi människor egentligen? Vilken är vår sanna natur?

Alla har sin åsikt om vad vi egentligen är, men de flesta i dagens moderna samhälle utgår från att de är deras personlighet, tillexempel att jag heter Jerry och är man, har en ålder och har vissa egenskaper som passar bra in på mig. En del identifierar sig med deras yrke, med deras familj eller vilken klubb man tillhör. Vi blir alltså det vi identifierar oss med. Innan vi identifierar oss så tillhör vi ingenting. Vi har därför ingen ”sann natur”, vi är fria att identifiera oss med vad som helst. Vi har både djuriska instinkter och en förmåga att vara upplysta och totalt medvetna. Goda såväl som onda osv. I varje litet ögonblick kan vi välja hur vi vill vara som människor. Därför går det inte att generalisera och säga att ”så här är mänskligheten”, ändå vill vi kategorisera och generalisera. Det finns ingen sann natur och ingenting är givet. Allting handlar om hur vi har valt att tänka. De flesta människorna tror att dem är deras personlighet och alla tankar och koncept som tillhör den.

Ordet personlighet måste förstås. Det kommer från persona, persona betyder mask. I det antika grekiska dramat brukade skådespelarna bära masker, dessa masker kallades persona – persona eftersom ljudet kom från bakom masken. Sona betyder ljud. Maskerna var uppenbara för publiken, och från maskens baksida kom ljudet fram. Från det ordet härstammar personlighet, alltså en mask vi bär. Alla personligheter är ”falska”. De är påhittade, skapade, illusioner ur en djupare essens. Verkligheten är din essens. Essensen är opåverkbar av tid och rum eller kontroll. Den finns alltid där och kommer FÖRE tankarna, FÖRE personligheten. Vi delar alla samma essens. Men det här är inte vad de flesta människorna känner, det vanligaste är att ständigt tro att man bara är sin personlighet som man skapat.

Under personligheten ”personan” (masken) är vi samma, en tomhet, en tystnad, en evighet, kalla det vad du vill. Vi är nakna eller ”tomma” men i livet tar vi efterhand på oss kläder (ett annat namn för identifikationen). När vi har tagit på oss de här kläderna börjar vi sakta växa fast i dem och glömma bort att det går att ta av dem. (vilket betyder att vi förlorar medvetenheten om dem). De här kläderna blir våra illusioner om vilka vi är. Illusioner kan naturligtvis också vara bra, precis som det inte alltid är önskvärd att vara naken utan kläder. Men när vi glömmer bort att kläderna är på låtsas blir det en trång inhägnad som känns som ett fängelse och blir fullt av mentalt lidande. Vi bör ha kläder som är lätta att ta på och ta av annars kan personligheten bli en stor barriär mot dig själv.

Många kläder tar vi på oss utan att riktigt ifrågasätta varför, vilket gör att vi kan gå runt med många plagg som vi tror att vi behöver. Det kan tillexempel vara vissa åsikter och beteenden, saker vi tror att vi måste bevisa och kunna inför andra. Spirituella metoder och psykiska behandlingsmetoder med flera andra försöker få oss personer att bli medvetna om de här kläderna. Det kan vara så att de inte längre fungerar och skapar ett stort lidande. Men för varje människa kan kläderna vara mer eller mindre obekväma, sedan glömmer vi bort att vi faktiskt inte föddes med dem överhuvudtaget. Essensen i sig är ”naken” och tom. Genom att se detta, ser vi också sanningen om allt existerande. Därifrån blir det tydligt hur vi automatiskt och omedvetet identifierar oss själva med olika roller – och sedan lurar oss själva att dessa är verkliga.

Ifrågasätt vilka kläder du går runt med. Det kräver ärlighet. Brutal ärlighet. Allt psykiskt lidande, stress och oro uppstår för att vi lurar oss själva att vår personlighet och att våra tankar är verkliga. Ju verkligare vi tror att dem är desto mer inflytande. När vi inte har någon som helst kontroll över detta är vi troligen slavar i vår egen kropp. Vi tror att tankarna är verkliga. Vi tror att kläderna är verkliga, samtidigt fruktar vi vad vi skulle vara utan vår personlighet. Vi tror att vi kommer dö om vi skulle sluta bära denna mask. Därför krävs det en storsinnad ärlighet som ser igenom alla ursäkter. Att göra detta leder i slutändan till att vi inte längre tvångsmässigt identifierar oss med tankar och känslor som vi tror är verkliga. Skillnaden är att vi alltid kan välja, istället för att tro att vi är tvingade till vissa saker. Att förstå att vi är essensen först och främst ger oss en känsla av frihet.


0 kommentarer | Skriv en kommentar