<


Musik är fantastiskt och ovärderligt!! Vad skulle vi vara utan musik? Det är en viktig krydda som gör allting mer smakfullt. Musik kan också sprida riktigt bra (och dåliga) budskap runt hela världen, i den meningen kan musiken vara politisk - och därför uppfattas som ett hot mot den rådande samhällsordningen.

Men det är samtidigt så viktigt att musiken får vara just denna motpol och frihet att uttrycka sina åsikter och världsbilder. Musik ska komma från hjärtat, från passionen och känslan. Den ska förmedla något djupare som kryper in i vårt inre och berör oss. Sådana texter tycker jag att Bob Marley har skapat som ingen annan likt honom. Tillsammans med slagkraften från reggaerytmen har hans musik spritt sig till jordens alla hörn i vitt skilda kulturer. Han har enat människor likt ingen annan och i hans texter finns fantastiska budskap om livet som jag älskar.
 
Här är hans son "Stephan Marley" som skapat en låt jag vill tipsa om och lyssna på texten;
 
--> https://www.youtube.com/watch?v=TU-IUEy_-mE#t=12