Jag läste nyligen en kurs på universitet som handlade om schamanismen och dess terapeutiska effekter, det var en väldigt upplysande kurs om hur medicinmannen använder sig av sina egna erfarenheter och tekniker för att hjälpa andra med det som kallas ”sjuk i själen”. Psykiska blockeringar blir också fysiska blockeringar som för in oss i negativa mönster. Vi blir orklösa och förlorar livsenergin.

När vi idag får sådana problem går vi till psykologer och terapeuter för hjälp men förr i tiden hade schamanen den här rollen. Hon/han besatt den största kunskapen om vårt psyke eftersom det var en person som rest i det omedvetna, mött stora hinder, rädslor och ”överkommit sin egen galenskap”. Att resa i sitt eget omedvetna kallas ”själsresa”/”soul flight”, erfarenheten av detta kunde direkt hjälpa andra som gått förlorade i psyket. Schamanen hade alltså stor erfarenhet av att ha gått igenom egna kriser och mött sig själva.

Psykologen Carl Jung menade också att det var av största vikt att psykologen hade hanterat sina egna kriser och fått erfarenhet av detta innan personen kunde vara till hjälp för andra. Problemet idag är att det är långt ifrån att vara så, de flesta går igenom en högst teoretisk utbildning med målet att skaffa sig ett välbetalt statusjobb. De saknar erfarenhet och står ofta handfallna med mediciner som enda väg. Processen är långsam och ibland hopplös. Hur ska de förväntas hjälpa andra under ett sådant pressat tidsschema?

Schamanens huvudsakliga praktiska redskap är själva ”transen”/”extasen”. Det skulle kunna ses som att personen som är i trans blir galen och sinnessjuk. Men detta redskap är högst effektivt för att nå enorm visdom och insikt om vårt psyke. Anledningen är att vi för en stund kan ”gå bortom tankarna” då själva problemet hör ihop med hur vi tänker. Hur vi ser på världen och på oss själva – blir vår verklighet. När vi är omedvetna om detta kan vi blint fångas i malande och upprepande tankar som tvivlar, som dömer, som oroar sig. Vi upprepar exempelvis att jag inte duger, att ingen bryr sig, att det inte finns någon mening, att världen är hopplös och så vidare.

Det blir som en upphängd grammofonskiva som kör samma spår och har fastnat. Att se att man själv gör detta kan vara väldigt svårt när man väl har blivit deprimerad. Därför har medicinmannen använt sig av transen, som en slags uppskruvad version av kognitiv beteendeterapi. ”Transen” är ett alternativt medvetandetillstånd, precis som kan uppnås vid meditation, rytmiskt dansande, fastande, vaka, droger och andra överväldigande upplevelser som når bortom vår logiska, normala tänk.

Observationen är själva nyckeln i helandet. Observationen av dig själv, hur du väljer att se på världen, på dig själv. Hur varje liten tanke påverkar din verklighet. Medvetenheten om dig själv är den starkaste medicin som finns. Det visste schamanen likaväl som psykologen gör idag, om inte med än större visdom och större praktiska erfarenheter att hjälpa personer.

Här är ytterligare tips för den som vill bekanta sig mer med schamanismen;
Boktips: "Way of the shaman"
Filmtips: "Manifesting the Mind: Footprints of the Shaman" [länk: http://www.youtube.com/watch?v=dD72W57wEJc]
 
& en ny DJ mix som jag nyligen skapat: "Shamanic flute ecstasy"
--> https://soundcloud.com/dj-hakuna-akili/shamanic-flute-ectasy
 
djerryg1@hotmail.com