Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg taggade med storföretag

Tillbaka till bloggens startsida

Den dolda makten

Världen tycks vara delad i vad som är på scenen och vad som döljer sig bakom scenen. Politiken och demokratin vill alltid framställa sig på bästa sättet utåt, de ska säga rätt saker o skapa förtroende för medborgarna genom att påstå att de har mer makt än vad de kanske har... På scenen tycks politikerna vara huvudrollsinnehavarna men bakom scenen finns de personerna som skriver och regisserar hela pjäsen. Dessa är de riktiga makthavarna, de väljs inte, de syns knappt men har enorm makt. De är bankirer, oligarker, direktörer för storföretagen och "vår tids kungar"
 
Men kungarna har nuförtiden förstått att de måste hålla sig i skymundan och låta människor tro på illusionen om att de kan påverka och ha god insyn i en "öppen demokrati". Demokrati bygger på förtroende från en majoritet...

En av de som jobbat bakom scenen men tröttnat på lögner och svek har klivit fram och berättat om sitt liv som "ekonomisk agent" åt denna elit av makthavare. Hans namn är John perkins. [http://www.johnperkins.org/]
 
När John Perkins efter collegetiden studerade vid Business School i Boston, i slutet av 60-talet, kontaktades han efter en tid av NSA, en federal myndighet under försvarsdepartementet. Perkins berättar att han fick genomgå en rad tester, inklusive lögndetektor, och ansågs passa som finanstorped, eller som han själv definierar det "en bedragare med ekonomisk bakgrund".
 
Under testerna så analyserar man och identifierar även individens svagheter vilket man sedan kan spela på i försöken att värva individen till sin sak. I första hand är det förstås pengar, sex och makt, en kombination som givetvis tilltalar inte minst mer eller mindre hänsynslösa eller psykopatiska individer. "Jag var en ung man, och blev förförd av allt det där", berättade Perkins. Han reste sedan till Equador i två år och anlitades sedan av konsultfirman Chas T. Maine i Boston som hade ett nära band till så väl NSA som underrättelsetjänsten. Allt ett led i att göra Perkins till finanstorped.

Världsbanken och IMF (Internationella Valutafonden) grundlades år 1944 vid en konferens på rekreationsorten och hotellet Bretton Woods vid Mount Deception, ("deception" = bedrägeri). Det officiella syftet var att se till att 30-talets finanskriser och kaos aldrig mer skulle inträffa. Medan ekonomierna i USA, Japan, Tyskland och andra västländer växte kom dock tredje världen att dränkas i skulder. Utsugningen av fattiga länder och deras oförmåga att betala av skulder innebar att de sedan tvingades överlåta stora landområden till långivare som sedan har exploaterat dessa. Man har tvingats på kontrakt som varit lukrativa för storföretagen och bankontona hos enskilda makthavare i respektive länder men ofta förödande för befolkningarna.
 
Några av de första ekonomiska torpederna var med och störtade den demokratiskt valde presidenten Mossadeq i Iran redan 1953. "Världsbanken är ett verktyg för ekonomiska finanstorpeder, det råder ingen tvekan om det", säger Perkins. "Den är ett verktyg för storföretag, IMF och de flesta av de så kallade underrättelsetjänsterna," säger han vidare.

Syftet är att hjälpa de multinationella storföretagen att etablera sig överallt i världen där de kan utnyttja världens tillgångar, det gäller naturresurser såväl som mänskliga resurser, förklarar Perkins och säger: "Alla dessa organisationer är i grund och botten verktyg för vad vi kallar kleptokratin. De män och fåtal kvinnor som driver de största och mäktigaste företagen styr också större delen av regeringen. Finanstorpeder hjälper till att kanalisera resurserna hos organisationer som Världsbanken och IMF, NSA och CIA för att stödja den större agendan". Nyliberalismens härjningar de senaste 40 åren har gjort de rika rikare och de fattigare fattigare och skapat ett stort lidande och det är ingen tillfällighet, menar Perkins som kallar detta system för rovdjurskapitalism
.
Han beskriver att policyn hos dessa "nyliberalerna" går ut på att det enda målet för affärer bör vara att maximera vinster, oavsett de sociala och miljömässiga konsekvenserna, samt att regleringar från staten ska vara minimala och att allt ska privatiseras. Perkins uppgifter bekräftas av Nobelpristagaren och nationalekonomen Joseph Stiglitz, som i flera år var chefsekonom på Världsbanken.

 
Det första steget är PRIVATISERING.
Det andra steget är AVREGLERING av kapitalmarknaderna.
Det tredje steget är MARKNADSBASERAD PRISSÄTTNING, ett finare uttryck för att höja priserna på mat, vatten och hushållsgas.
Ett fjärde steg är vad IMF skrattretande nog kallar "strategi för fattigdomsbekämpning": FRIHANDEL.
BBC och The Observer i USA fick tag på flera dokument inifrån Världsbanken som var stämplade "konfidentiellt," "begränsat", "får ej exponeras." I ett av dem, "Interimistisk landsplan för bistånd", stod att de förväntade sig att deras planer skulle ge upphov till "sociala oroligheter" för att använda Världsbankens byråkratiterm för länder i brand. Den hemliga rapporten noterade även att strategin att göra USA-dollarn till Equadors valuta hade pressat ner 51 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen.
 

John Perkins mådde till slut så dåligt över den skada han hade tillfogat som finanstorped att han bestämde sig för att tala ut på 80-talet. Han började skriva en bok men efter att man hotat både honom och hans lilla dotter backade han. Efter 9/11-attacken år 2001 förmådde han dock inte tiga länge och skrev "Confessions of An Economic Hit Man" som blev en bestseller. Perkins säger att denna elit äger regeringar, miltären, CIA och medierna och att "Vi är inne i en ny era där länder och dess ledare inte längre är viktiga utan storföretag dikterar villkoren. Så länge de personer som driver bankerna och företag också kontrollerar politiker, vilket de idag gör runt om i världen, så skriver DE lagarna."


"Folk snackar ofta om 2012 och Mayaprofetians domedag, men jag tror mer än hälften av världens människor redan har mött domedagen", säger han. "De lever i djup fattigdom och svälter ihjäl eller på gränsen till svält, så vi har skapat en värld som är sin egen domedag.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Monsantos mörka historia

Jag har publicerat en del information om storföretaget "Monsanto", anledningen är att de utgör ett av de största påtagliga hoten mot vårt samhälle - och är ett skrämmande exempel på korruption. (se tidigare inlägg).


Här är en intressant lista på de 12 mest avskyvärda produkter som kommit till marknaden i Monsantos historia. De har minst sagt ett mörkt förflutet, trots detta har de enorma ekonomiska och politiska muskler som slår sig rakt in i maktens korridorer.
 
Listan finns här --> http://fracturedparadigm.com/2013/04/15/monsantos-dirty-dozen-the-12-most-awful-products-made-by-monsanto/#axzz2rDAjw358
 
summary; "Just like the early days of PCBs, DDT, Agent Orange, Monsanto has successfully fooled the general public and regulatory agencies into believing that RoundUp, and the genetically modified crops that help sell RoundUp, are “safe.”
 
Except Monsanto has learned a thing or two in the past 100+ years of defending its dirty products: these days, when a new study proving the negative health or environmental impacts of GMOs emerges, Monsanto attacks the study and its scientist(s) by flooding the media with counter claims from “independent” organizations, scientists, industry associations, blogs, sponsored social media, and articles by “private” public relations firms—frequently founded, funded and maintained by Monsanto.
 
How is it that Monsanto is allowed to manipulate our food after such a dark product history? How is it they are allowed to cause such detrimental impact to our environment and our health?
 
According to the Organic Consumers Association[49], “There is a direct correlation between our genetically engineered food supply and the $2 trillion the U.S. spends annually on medical care, namely an epidemic of diet-related chronic diseases.
 
Instead of healthy fruits, vegetables, grains, and grass-fed animal products, U.S. factory farms and food processors produce a glut of genetically engineered junk foods that generate heart disease, stroke, diabetes and cancer—backed by farm subsidies[50]—while organic farmers receive no such subsidies.Monsanto’s history reflects a consistent pattern of toxic chemicals, lawsuits, and manipulated science. Is this the kind of company we want controlling our world’s food supply?"
 
--
Många ställer sig frågan; hur kan ett sådant här företag överhuvudtaget få existera - och dessutom påverka det som är oss viktigast, nämligen vad vi äter. Hur är det möjligt???
 
Tyvärr stavas anledningen pengar och makt. Studera bilden nedan, den visar hur en "exklusiv klubb av miljonärer" hoppar mellan företaget Monsanto - och det som ska vara dess motsvarighet i regeringen, "FDA" (som ska övervaka industrin och främja människans hälsa i USA). FDA ger skenet att skydda människans hälsa, men skyddar tyvärr bara industrins bästa. I USA har Monsanto stort inflytande, och börja få fäste i EU också (då korruptionen nått in i EU:s maktkorridorer).

Det enda sättet att stoppa dessa giriga storföretag är att bojkotta deras produkter, sprida informationen och rösta fram och stötta en politik som inte tillåter industrin att lura av människors hälsa. EU håller på att bli en farlig grogrund för multinationella företag att driva igenom deras agendor över vanliga människors huvud. Industrins finansimperium får inte tillåtas att styra i viktiga beslut om människors hälsa och frihetsfrågor.
 
Jerry Gustavsson. djerryg1@hotmail.com

Taggat med: 

, , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Storföretagens dominans

Om du inte studerat kartan i förra inlägget så gör gärna det, den visar hur ett fåtal storföretagsjättar kontrollerar en rad andra företag.
 
Den visar hur konkurrensen är missvisande, och att vi inte har lika stor valfrihet som vi tror. Samtidigt använder sig de här jättarna av väldigt oetiska metoder och fungerar i många fall som modernt slaveri där produktionen flyttas till de fattigaste länderna där människor utnyttjas för minimala löner - samtidigt förstör de alla möjligheter att skydda de lokala bönderna och producenterna under täckmanteln "frihandel" (som egentligen är storföretagens sätt att erövra och äga världsmarknaden för sitt eget bästa).
 
Allt medan storföretagen växer och växer ökar också deras makt - eftersom pengar är makt. I vår moderna demokrati som alltmer blir global i form av internationella handelsavtal, EU och marknadsunioner. Idag är internationella storföretag rikare än många länder i BNP. Exempelvis Wallmart och McDonalds:
"Wal-Mart är rikare än hela Norges ekonomi. "If Wal-Mart were a country, its revenues would make it on par with the GDP of the 25th largest economy in the world by, surpassing 157 smaller countries."
"McDonalds är rikare än Lettland"
 
* Läs mer här -- http://www.businessinsider.com/25-corporations-bigger-tan-countries-2011-6?op=1#ixzz2r2Xd4EKm
 
Det som händer när dessa jättar får för mycket makt är att de får för mycket inflytande över politiken och det leder till att folket kommer i andra hand. Många exempel finns på detta; kanske främst att människors hälsa och medvetenhet sätts åt sidan - för det hutlösa vinstintresset.
Farage från EU-parlamentet pratar ut om detta, "UKIP: We are run now by big business, big banks and big bureaucrats"
Kan ses här (2.32 min)-- http://www.youtube.com/watch?v=MYn0lTeFNV4

Ett riktigt skrämmande exempel är "monsanto", som försöker förvandla matindustrin till att gå över till genmanipulerade alternativ med hälsohot och miljöhot som följd.. här finns en kort dokumentär på 22 minuter som är värd att se här --
http://www.youtube.com/watch?v=itk1Oa59CW4
 
Jerry Gustavsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Revolution?

Det finns hur mycket som helst och skriva om när det gäller samhället och alla problem och fel som finns med det. Allt utnyttjande och ignorans mot människor. Företag som utnyttjar, politiker som är korrupta, medier som bedrar och banker som är giriga. Ett samhälle med utanförskap, tomhet och fientlighet. Överallt finns det problem som behöver uppmärksammas för att ändra på. Vi säger ofta att det är ”systemet” det är fel på, politikerna, storföretagen och bankirerna. Ska vi störta systemet? Och i så fall ersätta med vad?

Det hade varit tanklöst att bara göra en blodig revolt och inte ha några alternativ, för då blir det snart samma situation igen. Det finns många exempel på detta. Maktmissbruk, girighet, fientlighet och korruption är inte själva systemet, det är enskilda människor som utgör problemen. Inget system, inga lagar kan komma åt roten till problemen. Om man byter ut den giriga bankchefen kommer det bara en ny som väntar på sin tur. Om vi slänger ut alla banker dröjer det inte länge innan det smyger fram liknande sätt som påminner om det förra. Man kan bara bryta ett mönster genom att dra upp roten.

Roten utgörs av varje enskild människa. Roten är hur varje människa tänker, handlar och ser på världen. Roten är du. Hur kan du förvänta dig att bli av med korruption och girighet om du själv försöker lura andra, vara oärlig och kräva mer hela tiden? Du visar hela världen genom att handla som du vill se världen. Du visar andra att det saker är ok, när du själv gör det. Om du är öppen kan andra också vara det. Allting smittar även om du inte är medveten om det.

”We must become the change we want to see” – Gandhi

Den största ignoransen som finns är att tro att JAG är meningslös och obetydlig för alla andra. Varje människa har lika mycket makt. Handlingar smittar, det är ett föredöme att vara människa, alla val påverkar. Vilka företag du köper av, vad du lägger ner tid på, hur du behandlar andra osv. Allting har konsekvenser, allting. Annars är man blind, har slutit sig i sin egen lilla bubbla och ignorerar det mest, framförallt sig själv.

För att allting börjar med sig själv. Hur du mår smittar av sig på hur du ser världen. När du är dyster och frustrerad inombords är också allting i världen fullt av mörker och problem. Det går att skylla på allt och hitta fel överallt, för sådan är världen, man hittar det man letar efter. Om du är tillfreds inombords kan man vara lycklig i ett fängelse. Allting börjar med dig, systemet finns inte, samhället finns inte, det finns bara människor som påverkar varandra.

Det bästa man kan göra om man vill störta systemet eller bli av med lidande är att börja handla så som själv vill att världen ska vara. Bli medveten om dig själv. Självmedvetenhet är nummer 1. Att prata om samhället kan vara upplysande om det leder till förändring av dina val till det bättre. Riktig förändring kommer inifrån, det är den absolut bästa revolutionen. Gå djupare, bli det du vill se i världen.

Nytt inlägg

Jag har nu publicerat mitt senaste projekt; hur svaghet och okunskap utnyttjas av speciellt storföretag och banker. Det är en uppföljning på det senaste inlägget, här har jag viljat visa mer praktiskt hur behov skapas ur ingenting och sedan utnyttjas. Kanske du själv får lite insikter... läs nedan. /J.G

0 kommentarer | Skriv en kommentar