Låt oss sväva iväg och låt oss drömma och föreställa oss fritt vilka vi egentligen är. Vad är människan? Låt oss gå bortom strikt objektiva bevis, bortom den fysiska och materiella. Låt oss gå djupare än allt det som präglar vår tids rationella naturvetenskap som fortfarande lider av symptomen från; "det man inte kan ta på, finns inte". Det här mekaniska tankesättet har bland annat inneburit att människors känslor och inre tankar (psykologi) inte erkänts som så kallad vetenskap förrän på senare tid. Man har också tidigare trott att kropp och själ är åtskilda delar som om vi vore blott en maskin.

Men när vi går djupare blir det uppenbart att vi har "osynliga ting" som känslor, tankar och allting hänger ihop, kroppen med psyket. Vi är en enhet där inget går att separera från varandra, allt är i perfekt balans och harmoni. Kroppen styr psyket, och psyket styr kroppens reaktioner som tillexempel genom stress/avslappning-systemet (BIS o BAS). Det här tankesättet är mer självklart idag med framsteg inom psykologi och medvetandestudier. Många går dock djupare (i vad som gränsar till andlighet/religion), de menar att vi människor är en enhet inte bara med oss själva utan med resten av universum. Att vi är i ständig kontakt och i utbyte med världen omkring oss, genom växterna, djuren, träden, himlen, jorden och allt smått som bakterier, partiklar, atomer och så vidare. No man is an island. Vi är egentligen "kosmiska varelser", manifesterade i en fysisk gestalt, i vår kropp här på jorden.

Vem är du?
Vår sanna identitet finns inte i vårt begränsade "Jag", det är blott en tillfällig roll (Känslan av "jag" är något vi lär in från föräldrar och omgivningen och sedan tar för givet att det är vilka vi är) vår sanna identitet är i "allting" - i alla dess former vi kan uppleva = I AM THE UNIVERSE. En del kallar det världssjälen/det högre medvetandet, kvantfältet, eller Gud, fadern eller moder jord. Olika namn - samma mening. Vi är mer än bara jaget. Vi är mer än den sociala mask som vi bär på för att passa in, imponera på andra och få bekräftelse. Vi är mer än egot. Mer än alla roller vi spelar. Därför innehåller alla religioner former av självförsakelse och självinsikt. Verktyg som meditation, kontemplation, stillhet, bönen osv. (även modern terapi använder detta verktyg). Självinsikt är varje människas utveckling, det är vad som gör att vi utvecklas och mognar från vårt självcentrerade ego som lider i takt med sin envisa stolthet och arrogans. Egot bygger murar och stänger in sig bakom dessa. Självinsikt och ödmjukhet rämnar murarna.

Människan och universum är samma. Vi är dess avbild, dess söner och döttrar. Dess ljus och dess mörker. Tänk på att vi är nästan bara vatten, blod, celler och bakterier som ständigt byts ut. Vi behöver ljus och sol annars lider vi. Men vi är också elektriskt laddade och behöver vara i balans med jordens energi och gravitation. Vi behöver få rätt mineraler o vitaminer från jorden, luften och vattnet omkring oss. Vi är miljön, eftersom miljön går in och ut genom oss hela tiden. Därför är det så viktigt att dessa källor är så friska och hälsosamma som det går, och att vi värnar om det i all respekt. Att utesluta saker i vårt liv är att utesluta oss själva.
 
Mycket av vår tids sjukdomar har att göra med vår livsstil - nämligen att vi kommit så långt bort från vår naturliga och rena miljö där vi plockar färsk mat direkt ur naturen, dricker rent vatten, andas ren luft och har jordar fulla av näring. Utan detta får vi brister. Det har vi sett många exempel på genom den västerländska fett- och sockerdiet utan frukt, grönt och fiber som många äter. Gott för stunden kanske, men inte alls nyttigt i längden. Mer än hälften av oss lever i städer och tvingas andas in avgaser och utsläpp. Maten transporteras långa sträckor, processeras och tillagas sedan hårt och tappar massor av näring. Våra slaktdjur matas med billig näringsfattig mat, ibland med rester av läkemedel som vi sedan äter. Enda anledningen till att vi fortsätter med vår livsstil är vår omedvetenhet, arrogans och ignorans. Vi tycks oftast vara alldeles för upptagna att reflektera över våra liv och våra val..
 

Människor har idag kommit långt ifrån sitt ursprung. Många har ingen kontakt med naturen eller någon aning om vad de köper och dess ursprung. Vi har skapat en människovärld som på många sätt försökt erövra och utnyttja naturen istället för att leva i balans med den. Det får sina konsekvenser, inte bara för vår egen hälsa utan också för miljö och andra varelser. Den som vänder sig bort orkar inte se, och föredrar att blunda för det och aldrig stanna upp för en djupare tanke. Förändringar svider när begären har blivit stora och stoltheten har ätit upp ödmjukheten.
Vilka tror att vi är? Omedvetenhet och ignorans har bara ett motmedel, nämligen motsatsen; medvetenhet och ärlighet. Att stanna upp, reflektera och skaffa sig självinsikt. I grunden är jag övertygad om att alla människor vill väl och har massvis tacksamhet och kärlek, men den kommer inifrån när vi vill förändra oss på djupet, möta oss själva, då vi är redo att ge upp dåliga vanor och sluta ljuga för oss själva. Då förändrar vi också världen - eftersom allting hänger ihop. Du, jag, vi är universum och allt i det. Du skapar och du skapas i samma ögonblick. Vad vi vill se i världen bör vi själva leva efter, inte döma andra för det.
 
Med inspiration från de mycket sevärda dokumentärerna;
"grounded" [http://www.youtube.com/watch?v=f_stX1W4oI0]
"Inner, Outer Worlds" [http://www.youtube.com/watch?v=aXuTt7c3Jkg]