Om

Den här bloggen är en utgångspunkt för mina projekt. Jag kommer dela med mig av min inspiration och tankar runt olika saker. Har under många år nu skrivit artiklar/böcker om olika ämnen för att utveckla mig själv och sprida mina idéer, här kommer en del publiceras för läsning!
 
Ämnena innefattar hälsa, mat, reflektion, ifrågasättande av normen, psykologi och religion/andlighet. Frågor och tips om att stärka sin kropp, sin hälsa, sin integritet och sitt psyke.

Presentation

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg taggade med Världsbanken

Tillbaka till bloggens startsida

Den dolda makten

Världen tycks vara delad i vad som är på scenen och vad som döljer sig bakom scenen. Politiken och demokratin vill alltid framställa sig på bästa sättet utåt, de ska säga rätt saker o skapa förtroende för medborgarna genom att påstå att de har mer makt än vad de kanske har... På scenen tycks politikerna vara huvudrollsinnehavarna men bakom scenen finns de personerna som skriver och regisserar hela pjäsen. Dessa är de riktiga makthavarna, de väljs inte, de syns knappt men har enorm makt. De är bankirer, oligarker, direktörer för storföretagen och "vår tids kungar"
 
Men kungarna har nuförtiden förstått att de måste hålla sig i skymundan och låta människor tro på illusionen om att de kan påverka och ha god insyn i en "öppen demokrati". Demokrati bygger på förtroende från en majoritet...

En av de som jobbat bakom scenen men tröttnat på lögner och svek har klivit fram och berättat om sitt liv som "ekonomisk agent" åt denna elit av makthavare. Hans namn är John perkins. [http://www.johnperkins.org/]
 
När John Perkins efter collegetiden studerade vid Business School i Boston, i slutet av 60-talet, kontaktades han efter en tid av NSA, en federal myndighet under försvarsdepartementet. Perkins berättar att han fick genomgå en rad tester, inklusive lögndetektor, och ansågs passa som finanstorped, eller som han själv definierar det "en bedragare med ekonomisk bakgrund".
 
Under testerna så analyserar man och identifierar även individens svagheter vilket man sedan kan spela på i försöken att värva individen till sin sak. I första hand är det förstås pengar, sex och makt, en kombination som givetvis tilltalar inte minst mer eller mindre hänsynslösa eller psykopatiska individer. "Jag var en ung man, och blev förförd av allt det där", berättade Perkins. Han reste sedan till Equador i två år och anlitades sedan av konsultfirman Chas T. Maine i Boston som hade ett nära band till så väl NSA som underrättelsetjänsten. Allt ett led i att göra Perkins till finanstorped.

Världsbanken och IMF (Internationella Valutafonden) grundlades år 1944 vid en konferens på rekreationsorten och hotellet Bretton Woods vid Mount Deception, ("deception" = bedrägeri). Det officiella syftet var att se till att 30-talets finanskriser och kaos aldrig mer skulle inträffa. Medan ekonomierna i USA, Japan, Tyskland och andra västländer växte kom dock tredje världen att dränkas i skulder. Utsugningen av fattiga länder och deras oförmåga att betala av skulder innebar att de sedan tvingades överlåta stora landområden till långivare som sedan har exploaterat dessa. Man har tvingats på kontrakt som varit lukrativa för storföretagen och bankontona hos enskilda makthavare i respektive länder men ofta förödande för befolkningarna.
 
Några av de första ekonomiska torpederna var med och störtade den demokratiskt valde presidenten Mossadeq i Iran redan 1953. "Världsbanken är ett verktyg för ekonomiska finanstorpeder, det råder ingen tvekan om det", säger Perkins. "Den är ett verktyg för storföretag, IMF och de flesta av de så kallade underrättelsetjänsterna," säger han vidare.

Syftet är att hjälpa de multinationella storföretagen att etablera sig överallt i världen där de kan utnyttja världens tillgångar, det gäller naturresurser såväl som mänskliga resurser, förklarar Perkins och säger: "Alla dessa organisationer är i grund och botten verktyg för vad vi kallar kleptokratin. De män och fåtal kvinnor som driver de största och mäktigaste företagen styr också större delen av regeringen. Finanstorpeder hjälper till att kanalisera resurserna hos organisationer som Världsbanken och IMF, NSA och CIA för att stödja den större agendan". Nyliberalismens härjningar de senaste 40 åren har gjort de rika rikare och de fattigare fattigare och skapat ett stort lidande och det är ingen tillfällighet, menar Perkins som kallar detta system för rovdjurskapitalism
.
Han beskriver att policyn hos dessa "nyliberalerna" går ut på att det enda målet för affärer bör vara att maximera vinster, oavsett de sociala och miljömässiga konsekvenserna, samt att regleringar från staten ska vara minimala och att allt ska privatiseras. Perkins uppgifter bekräftas av Nobelpristagaren och nationalekonomen Joseph Stiglitz, som i flera år var chefsekonom på Världsbanken.

 
Det första steget är PRIVATISERING.
Det andra steget är AVREGLERING av kapitalmarknaderna.
Det tredje steget är MARKNADSBASERAD PRISSÄTTNING, ett finare uttryck för att höja priserna på mat, vatten och hushållsgas.
Ett fjärde steg är vad IMF skrattretande nog kallar "strategi för fattigdomsbekämpning": FRIHANDEL.
BBC och The Observer i USA fick tag på flera dokument inifrån Världsbanken som var stämplade "konfidentiellt," "begränsat", "får ej exponeras." I ett av dem, "Interimistisk landsplan för bistånd", stod att de förväntade sig att deras planer skulle ge upphov till "sociala oroligheter" för att använda Världsbankens byråkratiterm för länder i brand. Den hemliga rapporten noterade även att strategin att göra USA-dollarn till Equadors valuta hade pressat ner 51 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen.
 

John Perkins mådde till slut så dåligt över den skada han hade tillfogat som finanstorped att han bestämde sig för att tala ut på 80-talet. Han började skriva en bok men efter att man hotat både honom och hans lilla dotter backade han. Efter 9/11-attacken år 2001 förmådde han dock inte tiga länge och skrev "Confessions of An Economic Hit Man" som blev en bestseller. Perkins säger att denna elit äger regeringar, miltären, CIA och medierna och att "Vi är inne i en ny era där länder och dess ledare inte längre är viktiga utan storföretag dikterar villkoren. Så länge de personer som driver bankerna och företag också kontrollerar politiker, vilket de idag gör runt om i världen, så skriver DE lagarna."


"Folk snackar ofta om 2012 och Mayaprofetians domedag, men jag tror mer än hälften av världens människor redan har mött domedagen", säger han. "De lever i djup fattigdom och svälter ihjäl eller på gränsen till svält, så vi har skapat en värld som är sin egen domedag.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Världsbankens korruption

Avhoppare avslöjar att världsbanken används för global pengatvätt, det 'är advokaten och ekonomen Karen Hudes var under tolv år hög tjänsteman vid Världsbanken (IMF). Hon vittnar nu om den systematiska och svåra kriminalitet hon och hennes kolleger bevittnade vid FN.. Här är ett kortare inslag;

 
--> https://www.youtube.com/watch?v=c7E9SUwlooE#t=20

..och här är hennes hemsida --> http://kahudes.net
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vi har låtit bankirerna styra våra liv tillräckligt länge nu, vi har gjort bankerna till vår tids härskare som dikterar våra liv. Den dolda makten ligger i pengarna, och det är bankerna som lånar ut pengarna till alla individer och till staten. Alla är skuldsatta och knähundar åt detta stinkande system av korruption och girighet..

Här är lösningen att balansera upp samhällets ekonomi i grund o botten;
 
Det enda rätta är att låta staten, dvs medborgarna, styra mängden pengar som sätts i omlopp - då kan vi utkräva politiskt ansvar för dumma ekonomiska beslut av våra folkvalda och inte försöka ställa anonyma bankirer till svars. Korkade ekonomiska beslut kan göras av både folkvalda och bankirer, skillnaden ligger i ansvarsutkrävandet. Helt enkelt: Bankirer ska inte ha rätt att trycka upp pengar ur tomma intet.
Det finns många som står bakom detta förslag; bland annat här -- http://www.ekonomiskreform.se
 
Jerry Gustavsson

0 kommentarer | Skriv en kommentar

FATTIGDOM & RIKEDOM

Idag den 17 oktober är det "Internationella dagen mot att utrota fattigdomen"... Frågan är om världen lyckas med detta eller inte?

När media pratar om "fattigdomen i världen" så är det ofta den här studien som de hänvisar till.. Enligt den här statistiken har fattigdomen halverats sedan 1990. Idag finns 700 miljoner färre extremt fattiga i världen trots befolkningsökningen. I utvecklingsländerna har andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar minskat från 47 till 22 procent mellan 1990 och 2010.
 
Det här är statistik från världsbanken... en källa som inte är självklar som den mest neutrala organisationen på planeten. De är istället kända för att skuldsätta världens länder och bygga en farligt centraliserad bankvärld.
 
Absolut och relativ fattigdom
 
Om man tittar på hur man faktiskt mäter fattigdom är det intehelt självklart vad man kallar fattigdom.
Forskare och organisationer har diskuterat hur fattigdom ska mätas i 200 år. Antingen är fattigdomen absolut, det vill säga ett existensminimum. Eller så är den relativ, det vill säga inkomster under en viss andel av medelinkomsten i ett land.

Världsbanken förespråkar måttet absolut fattigdom. Med det måttet är alla som inte har mer än max 1.25 amerikanska dollar om dagen fattiga, oavsett omständigheterna. Detta är en väldigt låg nivå, och gör att man till exempel inte tar hänsyn till hur jämnt fördelade jordens resurser är.. Inom EU mäts fattigdom relativt. De som tjänar 60 procent av medianinkomsten riskerar fattigdom, vilket i mina ögon är ett mer rättvist sätt att mäta på.
 

Skillnaderna mellan rika och fattiga
 
Om man ska sammanfatta världen ekonomi snabbt så kan man säga att utvecklingsländerna, mest i Östasien har många rest sig ur den absolut värsta fattigdomen.. I afrika, söder om Sahara är fattigdomen fortfarande nästan lika illa som på 90-talet. 
 
I västvärlden, USA och i Europa har inkomstklyftorna ökat snabbt.. De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Samtidigt blir allt fler fattigare och studier varnar om hur västvärlden är på väg in i farlig situation. Röda korset kom i år med en uppmärksammad studie där de skriver om Europa..
 
"De humanitära konsekvenserna kommer att bli långvariga med social utslagning och stor oro för framtiden. Det ger grogrund för ökad främlingsfientlighet och extrema åsikter."
 
I 22 av länderna har andelen människor som är beroende av Röda Korsets matbistånd ökat med 75 procent mellan 2009 och 2012. 3,5 miljoner människor köar i dag för att få mat. 43 miljoner i Europa kan inte äta sig mätta varje dag och för första gången i modern tid tvingas barn i Europa leva under svårare förhållanden än sina föräldrar. Jämfört med en första rapport från oktober 2009 har läget försämrats dramatiskt. 120 miljoner människor i Europa lever i riskzonen för fattigdom enligt EU:s statistikbyrå Eurostat.
 
Att klassklyftorna till synes obönhörligt vidgas i land efter land ifrågasätts inte längre av någon. Siffrorna är glasklara, senast i rapporten Divided we stand: Why inequality keeps rising från industriländernas egen samorganisation, OECD. En institution vanligtvis känd för sin marknadsliberala hållning. Den visar att den rikaste tiondelen av befolkningen i OECD-länderna har drygt nio gånger så hög inkomst som den fattigaste.

Men den mest dramatiska förändringen är att den rikaste en procenten av befolkningen lägger beslag på en allt större del av vad samhället producerar. 1 % av världens befolkning äger mer än 40 % av alla resurser.
 
I USA har utvecklingen gått längst – där gick 8 procent av alla inkomster till den rikaste procenten 1979, knappt 30 år senare hade andelen ökat till 17 procent. Under samma tid har medelamerikanens reallön inte ökat alls. Inkomstklyftan mellan rik och fattig i USA är nu större än den varit på över 40 år.
 
I Sverige...
Enligt OECD så hade Sverige 1995 de minsta inkomstskillnaderna av alla 34 OECD-medlemsländer. I dag har Sverige halkat ner till en 14:e plats, och är det land där både inkomstklyftorna och den relativa fattigdomen ökar mest. 1995 var det knappt fyra procent av svenskarna som levde i relativ fattigdom - 2010 var det nio procent. Samtidigt visar undersökningen att bland de som har det bäst ställt i Sverige så har inkomsterna ökat ytterligare - det vill säga klyftorna har blivit större.

i Sverige tjänar en börs-vd på ett år mer än en industriarbetare gör under ett helt yrkesliv. I dag är direktörens lön 46 gånger högre än arbetarens, år 1980 var den ”bara” 9 gånger så hög.

Hot mot demokratin
 
Rikedomarna blir allt mer pyramidlik med en väldigt rik elit som äger allt mer av jordens resurser. De får allt mer makt och inflytande över politiken. Politiken går alltmer att köpa för pengar. Demokratin är under stort hot. Korruptionen i främst USA men också i EU hotar mänskliga fri och rättigheter, samt förmågan att vara med och påverka beslut. Vi riskerar att gå tillbaks i utvecklingen och styras av en rik elit som inte har någon som helst omtanke om människors liv, annat än att tjäna pengar och roffa åt sig allt mer. Vi har redan sett utvecklingen i USA med sitt enorma massövervakningsprogam och fråntagandet av alla rättigheter för de som kämpar för sanningen. Fascismen är skrämmande nog på väg till "frihetens land" där korrupta och paranoida maktmänniskor styr och ställer över folks huvud.

Först måste vi säga stopp för självisk girighet och korruption, inget hemlighetsmakeri och hemliga möten i skymundan för allmänheten. Medierna måste också bli fristående från privat ägande med sina själviska syften att undanhålla information. Fristående medier behövs, protester behövs, medvetenhet behövs!

Sedan behöver hitta sätt att skapa politik där resurser är jämnt fördelade, och det absolut viktigaste att ingen ska behöver vara fattig i en värld av enorma rikedomar och resurser som räcker gott och väl till alla.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Uppmärksamma den globala regeringen


 
Det är dags att öppna ögonen, vi står inför en ny främmande invasionsmakt som just nu sprider lögner och inför lagar för att ruinera, kontrollera och övervaka människor. Det är ett psykologiskt krig med pengar som förs över hela världen och får sitt inflytande genom USA:s regering, millitär och agentbyråer, EU, FN och bankunioner som IMF och världsbanken. De korrumperar ledare och medierna. Därför är sanningen dold för de flesta.
 
Personerna som är ansvariga är en enormt rik elit av bankirer som med sitt ägande har en fruktansvärd plan för mänskligheten, nämligen global kontroll och införandet av en världsregering med en global valuta som de själva har kontroll över. Namn som kan nämnas här är familjerna Rockefeller (finansierat FN:s högkvarter) och Rothschild.
 
De tar alla chanser att centralisera makten och ta den i från den "lilla människan". En del i detta är att försöka förena världen mot gemensamma faror som terrorism och global uppvärmning som båda är helt påhittade.
Så här säger eliten själva om deras plan att hålla människan ansvarig för den globala uppvärmningen;
 
“Ladies and gentlemen the origins of the environmental movement as we see it began back in nineteen sixty eight when the Club of Rome was formed. The Club of Rome has been described as a crisis think-tank which specializes in crisis creation. The main purpose of this think-tank was to formulate a crisis that would unite the world and condition us to the idea of global solutions to local problems. In a document called The First Global Revolution authored by Alexander King and Bertrand Schneider, on pages one hundred and four and one hundred and five it stated” in searching for a new enemy to unite us we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like could fit the bill. All these dangers, of course, will be caused by human intervention that will require a global response. That’s the origin of global warming ladies and gentlemen.”
 
& så citat från Rockefeller som själv erkänt och alltså inte hymlar med sin plan för världen;
 
“Some even believe we (the Rockefeller family) are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that's the charge, I stand guilty, and I am proud of it.”
- David Rockefeller, Memoirs, page 405
 
& avslutningsvis Rothschilds egna inställning;
 
“Give me control of a nation's money and I care not who makes it's laws."
- Mayer Amschel Bauer Rothschild
 
VI MÅSTE AVSLÖJA DERAS PLAN, och VAKNA UPP! Ta tillbaka makten, sluta ge borten längre och längre bort i bankirernas händer.

0 kommentarer | Skriv en kommentar